Pagini

Friday, 28 March 2014

Conversaţii cu Cobra, Capitolul 2 - 16 martie 2014


Traducerea transcrierii în limba română

Elizabeth: Hai să vorbim despre misteriosul avion 370. Mă întreb ce ai dori să spui despre asta căci este o temă foarte mare. Pe unde ai merge cu tema asta? Ce poţi împărtăşi?

COBRA: Precis nu a fost un OZN pentru că Forţele Luminii nu lucrează în acest fel. Nu a fost nici o implicaţie extraterestră în asta, asta e tot ce pot să spun acum. A existat multă informaţie eliberată despre patentele şi tehnologiile avansate militare. E vorba în fapt de un conflict între Statele Unite şi China despre aceste tehnologii. Şi potrivit anumitor surse ei sînt în spatele doborîrii acelui avion. Dar aş mai spune că toată istoria este, de fapt o distragere pentru că sînt multe lucruri care au loc şi sînt mai importante decît asta în acest moment.

E: O distragere aproape internaţională?

C: Da. Într-un fel. Pentru că oamenii au o tendinţă să se centreze în cele mai senzaţionale aspecte ale unei situaţii şi asta tinde să difuzeze centrarea, care este acum necesară pentru eliberarea planetară.

E: Dar evenimentul în sine despre acest avion este senzaţional. A evitat atît de multe dintre capacităţile noastre de monitorizare sau e...

C: Vezi tu, tehnologia militară poate foarte uşor să bruieze un semnal radar. Nu e mare scofală. S-a întîmplat din al doilea război mondial. Evenimente ca aceste aveau loc destul de frecvent în timpul războiului. În al doilea război mondial şi mai încoace nu a fost nimic neobişnuit. Multe avioane au "dispărut" în timpul conflictelor militare.

E: După mine, a creat atît de multă atenţie, cum ai spus, că orice rezoluţie apare, cînd apare, fie că oamenii sînt în viaţă sau nu, va crea din nou multă atenţie. Dacă este un final pozitiv va avea un impact asupra oamenilor, sau invers. A fost cumva remarcabil să văd cum se desfăşoară asta...

C: OK.

E: Nu e un OZN. OK.

C: Nu. Nu a fost un OZN. Pot confirma asta. A fost implicare extraterestră zero în tot scenariul.

E: Nici o implicare, negativă sau pozitivă. Ok. Putem să mergem mai departe.

Unul din lucrurile de care vroiam să vorbesc cu tine... despre reflecţiile mele asupra lucrurilor pe care le-ai spus în ultima vreme... Mă interesează cu adevărat cum a fost manipulată specia umană pînă la punctul unde este destul de greu pentru mine să spun că avem liberă voinţă. Cînd sînt printre oameni şi ascult despre cum percep realitatea - sau în familie - şi aşa mai departe - sînt sensibilă la sentimentele care indiferent ce ar spune, nu se simt în siguranţă. Ai putea vorbi mai mult despre specia noastră, cum am ajuns în felul în care sîntem acum şi care ar fi urgenţa noastră? Nu cred că e vorba prea mult despre eforturile noastre de a ne ridica desupra a - cum ai spus - ceea ce ne-ar elibera din această strînsoare. Poate am putea intra în tema asta ceva mai mult.

C: OK, nu aş fi de acord că nu a mai rămas liberă voinţă. Întotdeauna există o porţiune de liberă voinţă. Şi chiar dacă este puţin, dacă o extinzi, poţi obţine mai mult din ea. Motivul pentru care totul a ajuns aşa departe - sînt mai multe motive... Unul dintre motive este responsabilitatea umanităţii. Fiinţele umane au făcut multe alegeri în vieţile lor şi humanitatea ca întreg în istoria umanităţii. Nu e vorba numai de Cabală. Nu e vorba numai de Archoni. E vorba şi de libera voinţă a umanilor. Umanii au o tendinţă de a alege calea celei mai mici rezistenţe - apariţia imediată a celei mai mici rezistenţe. Soluţia cea mai simplă posibil, care, de obicei, nu e cu adevărat cea mai simplă soluţie posibilă. Datorită acestei tendinţe, fiinţele umane au neglijat cu adevărat libera lor voinţă. Fiinţele umane, pentru ciclul încarnărilor, au ales să nu folosească libera voinţă, să exerseze acel muşchi.

E timpul acum să întoarcem mareea. Un anumit număr de oameni treziţi de pe suprafaţa planetei au ales să facă asta şi îşi extind libera lor voinţă. Tocmai de aceea procesul de eliberare poate continua înainte. Bine înţeles, Forţele Luminii vor ajuta şi marea majoritate a lucrului va fi făcut de Forţele Luminii, dar fără participarea activă a populaţiei umane, eliberarea nu este posibilă. E nevoie de un anumit număr destul de mic de prezenţă de liberă voinţă printre anumite segmente ale populaţiei şi asta este exact ce s-a întîmplat. Desigur, cînd povara va fi ridicată, va fi mult mai uşor pentru fiinţele umane să exerseze libera lor voinţă şi vor o descoperi din nou. Vor înţelege posibilităţile lor de alegere şi cum au contribuit la întreaga situaţie.

E: Cînd sînt conştientă de stresul vieţii obişnute pentru atît de mulţi oameni pe cuprinsul globului, în termenii culturii mele şi ai culturilor despre care am învăţat, aş putea spune că acest exerciţiu de liberă voinţă este greu cînd vieţile obişnuite ale oamenilor sînt atît de pline de situaţii critice. Îmi place cînd spui că o mică porţiune de oameni poate activa libera voinţă şi să ajute la extinderea acesteia, dar mă simt destul de afectată împreună cu oamenii pentru care această idee e copleşitoare - ştiu, pot şi ei să lucreze în sensul acesta, intern - dar cînd sănătatea lor este compromisă şi mîncarea lor este compromisă şi au copii bolnavi... Simt mult mai multă empatie pentru oamenii care trăiesc vieţi foarte dificile.

C: Da, sînt de acord. Condiţiile de viaţă pe această planetă sînt extrem de stresante pentru multe fiinţe umane; Aş spune, poate, chiar pentru majoritatea umanităţii pe această planetă în acest moment. Viaţa nu a fost niciodată menită să fie aşa. Spun doar că chiar în acele condiţii stresante, fiinţele umane pot face paşi mici către eliberare. Nu pot întoarce toată situaţia pe dos, dar în vieţile lor pot face paşi mici pentru a face alegeri mai bune, pentru a mînca mîncare mai bună, să ia decizii de viaţă mai bune, să facă mici acte de bunătate. Oricare ar fi situaţia lor de viaţă, întotdeauna există mici îmbunătăţiri pe care le pot face. Asta ar ajuta întregul proces.

De asemenea, Forţele Luminii sînt conştiente de condiţiile de viaţă de pe acestă planetă, că sînt departe, foarte departe de cum ar fi normal să fie şi humanii merită o viaţă mult mai bună să-şi redezvolte libera lor voinţă. Asta au făcut Forţele Luminii cînd au început să elimine forţele controlatoare. Un aspect care este foarte important este că Cabala a suprimat tehnologiile de vindecare şi menţin constant suferinţa umanităţii prin boli. Asta este o crimă enormă împotriva umanităţii şi cei responsabili vor fi nevoiţi să răspundă în faţa întregii umanităţi pentru acţiunile lor. De aceea Forţele Luminii vor aduce tehnologiile de vindecare care vor fi capabile să elimine majoritatea durerilor cronice şi majoritatea bolilor de pe această planetă, imediat. După ce acestea vor fi eliminate, majoritatea fiinţelor umane vor fi capabile să exerseze mai mult libera voinţă.

Al doilea pilon este sistemul financiar. Majoritatea umanităţii trăieşte în sărăcie în condiţii care nu sînt nici măcar minimul de condiţii pentru supravieţuire. Cînd noul sistem financiar va fi pus în poziţie, fiecare fiinţă umană va primi necesităţile bazice pentru viaţă: mîncare, îmbrăcăminte şi adăpost. Acestea vor fi date necondiţionat fiecărei fiinţe umane. nimeni nu va fi obligat să muncească pentru a avea un acoperiş deasupra capului, pentru a avea apă de băut şi mîncare. Asta va fi dat necondiţionat. Oamenii care vor dori să aibă mai mult vor fi nevoiţi să dea mai multă energie umanităţii. Condiţiile bazice de trai vor fi puse la dispotiţie pentru asta. Este o lege universală: fiecare fiinţă umană merită să aibă aceste condiţii minime împlinite.

E: Asta e chiar inima la ce întrebam, pentru că eu cred că există o lege unviersală. Simt cît de abuzată este planeta noastră şi că nu avem acele condiţii minime. Vrei să vorbeşti despre starea lucrurilor şi cum vizualizezi progresul nostru către acest moment al emancipării? Multe se petrec...

C: Un progres enorm s-a făcut deja, în special pe planul eteric. Are loc o vindecare enormă şi o curăţare enormă care s-au făcut de la începutul acestui an. Condiţiile sînt acum mult mai bune şi sîntem mult mai aproape de Eveniment. Există o reţea foarte puternică care a fost necesar să fie înlăturată şi cînd această reţea va fi înlăturată, mă aştept că Evenimentul să aibă loc. nu pot să dau nici o dată, desigur, dar sîntem mai aproape de penetrare.

E: Bine! Da. Energia asta e în aerul pe care îl simt ca o anticipare energetică, ca şi cum am avea mai multe permisii să simţim ca este foarte aproape. Nu e necesar să ne restrîngem dorinţele; vine către noi. Aceste alinieri interesante despre care ai scris în blog-ul tău - de ce nu clarifici tema asta? Sînt interesată să aflu cum lucrează, în concret alinierile acestea, ce se petrece de fapt?

C: Cînd au loc aceste alinieri, e ca un portal de energii, un portal care conectează o lume tri-dimensională cu o dimensiune mai înaltă de la a 5-a şi mai sus. Energia din dimensiunile înalte, lumina şi iubirea din dimensiunile mai înalte poate curge în dimensiunea noastră şi începe să o transforme. În special dacă avem o masă critică de fiinţe umane care transmit aceste energii, pentru că fiecare fiinţă umană, chiar dacă este conştientă sau nu de asta, este un transmiţător al energiilor din dimensiunile mai înalte. Aceste energii pot crea un cîmp de rezonanţă pe toată planeta care poate începe să transforme situaţia la un nivel quantum foarte profund. Pentru asta lucrăm noi. Asta este ceea ce facem noi cu activările noastre: transformăm semnătura quantică a materiei pe această planetă. Asta este ceva ce Cabala nu are cum să oprească pentru că nu au tehnologie de acest nivel. Nu e posibil, pentru că e vorba de conştienţă care înseamnă toate tehnologiile.

E: În ce punct poate puterea lor să ajungă şi să interfereze şi apoi cînd lucrezi ca forţe de Lumină să îi des-împuterniceşti, poţi descrie cum vine asta? Apare în formă fizică în vreun fel?

C: Nu prea înşeleg întrebarea asta...

E: Cred că nici eu! Încerc să imaginez ce înseamnă să cureţi acest cîmp şi să desfaci puterea negativă pe care ai descris-o. Mă gîndesc la asta ca la un aspirator. E ca şi cum ai găsi treburile întunericului şi le neutralizezi?

C: Da, da, exact. Lumina absoarbe întunericul şi îl transformă în Lumină. E ca o centru mare de curăţătorie, ai putea să-i spui. E o reţea planetară de staţii de curăţare, care transformă obscuritatea în Lumină. De fapt întunericul călătoreşte printr-un portal hiper-dimensional şi atunci este transformat în Lumină. Este absorbit de Lumină.

E: Aşa, e ca un aspirator...

C: Da.

E: Mă gîndesc la marele destin pe care îl trăim acum - să fim într-un timp cînd asta ia sfărşit. Bebeluşii care se nasc acum vor fi parte din următorul ciclu. Cînd ar fi o zi bună de privit la aspectul ăsta şi să nu te uiţi înapoi şi să regreţi atît de mult cum am fost manipulaţi, dar să priveşti înainte şi să vezi ce va veni? Cred că o mulţime de lume vor deveni cumva furioşi cînd vor afla cum au fost...

C: Furia este prima reacţie. Cînd lumea începe să realizeze cum au fost manipulaţi înainte, vor deveni furioşi. Dar cînd vor şti că noua realitate vine, cînd va fi atît de multă Lumină şi vindecare şi lucruri bune la dispoziţie, va fi ca o trezire dintr-un coşmar. Vei spune pur şi simplu: "Ooo, mă trezesc, a fost un coşmar, acum s-a terminat şi sînt bucuros că s-a sfîrşit." Şi vom da la spate toată chestiunea. Nu vom mai săpa în ea. Va fi privită ca o perioadă trecută de istorie, care a fost foarte întunecată şi s-a dus şi ne bucurăm că s-a terminat şi pornim pe un drum proaspăt.

E: Face foarte bine să auzi asta.

C: Deci această furie e doar o treabă trecătoare. E ca o parte a procesului de vindecare, pentru că prima fază a împuternicirii e furia. Scopul acestei furii este să pui graniţe, să spui NU Cabalei şi să îi elimini de pe planetă. Şi această furie nu va mai fi necesară.

E: Asta e o modalitate foarte bună de a privi lucrurile. E ca un obicei care doreşte să se ducă înapoi, dar dacă obiceiul este lepădat...

C: Vezi tu, oamenii se înfurie de obicei cînd nu mai există o perspectivă mai înaltă, cînd nu mai există o viziune mai înaltă. Şi umanitatea va primi o viziune mai înaltă şi o perspectivă mai înaltă cu primul contact, cu o nouă perspectivă de evoluţie, noi tehnologii, vindecare, energie gratuită - cu toate aceste minunate lucruri care se deschid odată cu călătoria intergalactică. Oamenii nu vor mai avea timp să se înfurie.

E: E bine de auzit asta. În termenii primei faze, este progresul pe care l-ai descris că se va trece la o descărcare mare de informaţie care va veni prin toată media? Sau sînt senzitivi care vor trăi experienţa înainte să sosească? Care va fi articularea în acel moment? Se vor identifica oamenii pe ei înşişi ca forţe ale Luminii sau va trece prin vocile liderilor politici de care suntem la curent acum?

C: La momentul Evenimentului va fi o mare descărcare de informaţie prin mass-media pentru mase. Anumiţi indivizi care sînt acum Lucrători ai Luminii şi forţele Luminii, mişcării de Rezistenţă, Agarthanii şi rasele extraterestre nu vor fi vizibili în primul stadiu după Eveniment. Fiinţele umane de la suprafaţă vor conduce tranformarea, ghidaţi cu instrucţiuni de la Rezistenţă. După o scurtă perioadă de timp, Rezistenţa şi alte forţe ale Luminii se vor face vizibili, dar nu foarte la început.

E: De moment, ce va apărea în media? Vor fi cuvinte pe care oamenii să le citească mai degrabă decît o persoană vorbitoare sau...?

C: VVa avea loc o eliberare de documente ascunse; va fi o eliberare de informaţii despre Cabală, despre adevărata istorie a planetei, evidenţe despre Atlantis, lucruri ca aria 51, lucruri ca prăbuşirea Roswell, lucruri ca OZN-uri care au fost stocate ăn aria51, lucruri de felul acesta. Numele membrilor Cabalei, schema Ponzi a sistemului financiar, toate aceste lucruri cu numere şi detalii. Totul, Probe solide.

E: Oamenii vor vedea acestea ca text de citit sau vor fi persoane care vor vorbi aceste cuvinte pe care le vor citi?

C: Va fi la fel ca acum. Avem staţii TV unde lucrează oameni. E posibil ca anumiţi dintre ei să-şi păstreze slujba şi doar să citească dintr-o foaie de hărtie diferită cu alt tip de informaţie decît acum.

E: E interesant. Toată treaba va filtra prin sistem aşa cum este acum în poziţie.

C: Da, structura va fi păstrată intactă. Aceleaşi canale de TV, aceleaşi studiouri, doar doar textul de prompter va fi diferit. Adevărul va ieşi la lumină prin aceeaşi mass-media.

E: E bine de auzit. Sînt interesată de partea asta. În stadiul acesta, ce nivel de oameni de pe această planetă sînt conştienţi de asta într-un mo real, nu pentru că au auzit de asta, dar au auzit de la Forţele Luminii? Cînd citesc ziarele şi încerc să privesc printre rînduri să văd dacă observ semnale ca atunci cînd citesc că Comisia Rezervei Federale tocmai a anunţat... oamenii aceia joacă încă un joc pentru noi sau nu ştiu ce va să vină?

C: Oamenii din cele mai înalte niveluri de putere şi diplomaţie, ei ştiu despre asta. Ei nu vorbesc despre asta public, dar ştiu. În mass-media nu se spune nimic. E o cenzură completă în acest moment, încă.

E: Cenzura asta e din cauză că ştiu despre şi nu spun sau la un anumit nivel nici măcar nu ştiu?

C: Cabala ştie despre asta. Cabala controlează mass-media şi nu vor că oamenii să ştie. Pentru că dacă oamenii ştiu, asta le aduce speranţă. Şi dacă oamenii au speranţă ei vor rezista mai mult şi nu vor fi aşa de controlaţi. Asta e ceea ce Cabala nu doreşte.

E: Mă gîndesc la jurnaliştii care acoperă subiectele de rutină precum politica; aceşti oamenii nu se gîndesc la ei înşişi ca fiind controlaţi de Cabală, dar s-ar putea să nu aibă acces. Mă întreb dacă nu există un fel de sentiment de suspiciune acum că ceva se întîmplă în spatele scenei.

C: Permanent, nivele de informaţie, nivele de acces. Cu cît mai sus poziţia cuiva, are acces la mai multă informaţie. Un jurnalist mediu poate la acest punct să simtă că ceva se petrece, dar nu va avea imaginea completă. Jurnaliştii de la vîrf vor avea mai mult din imaginea completă, dar ar primi ameninţări sau ar fi mituiţi la acest punct.

E: Deci, încă există mult pericol în jur.

C: Nu e sigur. Oamenii sînt speriaţi de groază pentru posturile lor, pentru viaţa lor; au de crescut o familie, au de întreţinut propria viaţă. Acestea sînt mecanisme de control bazice în sistemul de acum.

E: Dar, probabil sînt în scădere pentru că ai depus atît de multă muncă...

C: Da. Asta e adevărat. Adevărul va ieşi la iveală, într-un fel sau altul.

E: Desigur e o întreagă paletă de informaţii care sînt aruncate în jurul populaţiei care se consideră parte din asta. Sunt foarte multe comentarii de la oameni care canalizează diverse niveluri ale Maeştrilor Ascensionaţi sau Comndamentul Ashtar. Mereu parte din puzzle, pentru mine e necesar să triez aceste persoane, nu să menţin dezinformarea. Ne sfătuieşti doar să folosim discernămîntul pentru a putea rămîne cu nasul pe urma corectă în loc să ne pierdem?

C: Da. Este un război informaţional care are loc şi Forţele Luminii eliberează informaţii adevărate şi forţele obscure încearcă să le sucească. E nevoie să fii foarte, foarte vigilent şi să foloseşti discernămîntul în special acum.

E: E chiar mai greu să facem asta acum cînd se întîmplă atîtea. Cînd erau mai multe secrete era mai simplu! Dar acum e nevoie să triezi oamenii care îţi spun secretele.

C: Exact.

E: Aroma lucrurilor pare să fie mai duioasă, aproape. Nu trăiesc într-o realitate dură. Trăiesc într-una foarte pozitivă, o realitate iubitoare, dar simt că are loc o uşurare de un anume gen... nu ştiu cum să explic.

C: Exact, pentru că stratul eteric a fost curăţat şi lumina şi iubirea de deasupra vălului începe să penetreze în interiorul carantinei. Sînt mai multe energii pozitive prezente şi asta va creşte. Va fi mai bine şi mai bine.

E: E un mesaj fundamental de spus oamenilor. ASta am început să fac de fapt. Întreb lumea: "Nu ai băgat de seamă că lucrurile se îmbunătăţesc? Că sincronicităţile sprijină mai mult? Că e mai multă uşurinţă?" să atunci oamenii spun, "Ei.. da... am observat." E primăvară, e vreme frumoasă, sîntem fericiţi aici, dar simt şi faptul că e mai uşor.

C: Da, asta e ceea ce se întîmplă în ultimele cîteva săptămîni.

E: Oh, bine. Sînt fascinată de fraza asta, "planul eteric". Există vreo modalitate să ne vorbeşti despre asta? Dă-mi un fel de imagini despre ce înseamnă asta. Un plan unde lucrurile nu sînt fizice, dar sînt foarte importante pentru lumea noastră fizică şi lumea emoţională?

C: Planul eteric este planul intermediar între cel fizic şi planul astral. Planul astral este locul unde mergi în fiecare noapte cînd dormi, în visele tale. (planul eteric) Este un plan energetic care este un pic mai dens decît planul astral, dar nu aşa de fizic, acesta e planul eteric. Acesta este planul energiilor unde avem corpul energetic. Poţi simţi aceste energii în mîinile tale. Cîteodată simţi energii calde sau reci care traversează. Cel mai probabil devi mai conştient de planul eteric. Este pretutindeni în jurul nostru. Nu este fizic dar este într-o dimensiune un pic mai rarefiată, dar este în jurul nostru.

E: Unde se încadrează energia emoţională în asta?

C: Este acelaşi lucru cu astralul.

E: Energia emoţională are o componentă fizică şi simt că asta e cea care e manipulată în oameni. Sîntem supra-emoţionali sau emoţionaţi neadecvat. Nu ne folosim emoţiile într-un fel care să ne servească. Asta a fost capturat la un anumit nivel. Cînd sîntem mai echilibraţi, emoţiile noastre sînt adecvate, dar cînd sîntem nebalansaţi emoţiile noastre sînt în afara controlului.

C: Da. Există o conexiune puternică între emoţii şi corpul fizic şi idem, cu procesul nostru de gîndire. Felul în care gîndim, mîncarea pe care o mîncăm şi mediul înconjurător influenţează emoţiile noastre foarte mult şi în celălalt sens la fel. E ca un sistem de răspuns.

E: Simt că arena emoţională este cea unde sîntem manipulaţi cel mai mult. Sîntem supra-stimulaţi cu imagini pînă la punctul unde pierdem sensul de cine sîntem cu adevărat.

C: Archonii încearcă să manipuleze emoţiile pentru că aceasta e cea mai simplă cale de a manipula fiinţele umane. Dacă emoţiile sînt prea exaltate, oamenii nu pot gîndi cu claritate... pentru a menţine declanşarea emoţiilor tot timpul, oamenii sînt permanent în reacţie. Apoi nu mai au nici o cale de a gîndi clar. Aşa păstrează Archonii pe oameni în sclavie.

E: Asta e istorică. Aşa a fost permanent.

C: Ultimii 25000 de ani.

E: Au găsit cheia la cum să facă asta. Şi au tot folosit-o. Pe măsură ce oamenii se ridică la o conştienţă mai înaltp şi această energie se disipă, acest factor va fi cu sigurnaţă diferit.

C: Cînd ultimul strat eteric este eliminat, vor fi cantităţi enorme de enrgie pozitivă care vor coborî în atmosfera pămîntului de deasupra vălului în interiorul carantinei şi va începe să balanseze şi să vindece emoţiile umane. Umanii vor începe să se simtă mai bine în general. În ciuda condiţiilor de la suprafaţă. va exista o anumită energie, care va opera asupra fiinţelor umane.

E: Deci asta ne va uşura în a deveni mai cooperativi şi mai relaxaţi; dacă oamenii vor fi nevoiţi să îşi reorganizeze vieţile, nu se vor simţi atît de panicaţi. Anumite schimbări care vor fi dramatice nu vor mai apărea atît de destabilizatoare, în felul în care sînt acum. Vor fi alţi oameni, într-un sens, cînd asta va veni.

C: Da. Poate fi foarte curînd. Dacă schimbările încep să se întîmple acum, vor fi dramatice. Dacă timpul este acum, acum este. Nu pot să spun cînd sau cît de echilibrate vor fi. Nu este determinat încă.

E: Care este următorul tău nivel? Deschizi portaluri în Japonia în cîteva zile?

C: Da, deschidem portaluri în Japonia şi Taiwan.

E: Vrei să spui ce face acestea să fie importante şi unde sînt şi ce fac?

C: A sosit vremea să activăm portalurile în regiunea Asia. Ne-am concentrat pe Statele Unite şi Europa în trecut. Acum e timpul pentru Asia, pentru că schimbarea vine din acea regiune acum. Cîteva din evenimentele majore îşi au originea acolo.

E: Aceste portaluri au nume particulare?

C: Avem portalul Echinocţiul de Primăvară pe 21 martie. Avem eclipsarea asteroidului, care va fi foarte importantă pentru deconstruirea întregului sistem financiar. Anumite energii vor fi eliberate ceea ce va grăbi întregul proces al deconstrucţiei întregului sistem financiar la acea dată. Printre alte lucruri.

E: Asta e destul de îmbucurător. Ce mesaj general simţi că îşi are timpul acum pentru noi toţi care sîntem pe recepţie?

C: Aş spune că e timpul pentru oameni să ceară penetrarea şi să facă orice pot pentru a o aduce la îndeplinire.

E: Oh, bun.

C: Începeţi să cereţi energie gratuită, să cereţi vindecare pentru umanitate, să cereţi libertate şi lucrări în acest sens, în mod activ, într-un fel sau altul. Cred că fiecare persoană care este conştientă poate face un mic pas în această direcţie. Folosiţi-vă creativitatea, imaginaţia, capacităţile şi talentele în această direcţie. E timpul.

E: E timpul. Ridică-te şi acţionează, în loc să vorbeşti despre asta.

C: Şi nu atepta Evenimentul. Începe să lucrezi la el.

E: Asta are sens, de asemenea. E ceva ce putem face cu această energie pe care o simt în tot cîmpul, de anticipare; luaţi-o şi mişcaţi-o în focalizare.

C: Da. Am dat multe instrucţiuni. Am dat multe sugestii în trecut. Oamenii pot citi blogul meu şi trece prin texte şi pot găsi multe sugestii acolo. Pot folosi, bine înţeles, propria lor iamginaţie şi iniţiativa lor proprie pentru a începe să declanşeze schimbări.

E: Îmi place asta. E ceva bun să ne gîndim.

Sursa: http://istoriagalactica.blogspot.com.es/search/label/Cobra%20%C3%AEn%20limba%20rom%C3%A2n%C4%83

1 comment:

  1. Salutare, te intereseaza link exchange cu urmatoarele site-uri? http://www.filmetitrate.net/ - Filme Titrate, http://www.timeline-covers.org/ - Facebook Covers

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...