Pagini

Sunday, 16 May 2010

Radu Cinamar


Cel de-al treilea volum al seriei initiate de Radu Cinamar reprezinta mult asteptata continuare la best-seller-ul "Viitor cu cap de mort".

Misterul, stilul alert si mai ales bogatia subiectelor tratate în carte îl impun pe acest autor foarte ocultat în rândul celor mai reprezentativi scriitori ai genului. Relatarea lui biografica aduce în atentia noastra multe semne de întrebare cu privire atât la trecutul, cât si la viitorul omenirii.

În text descoperim uluitoare dezvaluiri despre Descoperirea Epocala din munti Bucegi, un grup secret de fiinte care conduc din umbra si manipuleaza viata oamenilor, dar de asemenea aflam si despre metodele cele mai potrivite pentru a contracara acest grup, perceput ca un veritabil guvern mondial secret.

Evenimentele prezentate se îmbina elegant cu fine observatii de ordin psihologic si spiritual, care de multe ori ofera solutii practice si eficiente pentru ca viata noastra sa devina mai buna.

Descrierile remarcabile ale unor realitati din trecutul îndepartat al istoriei si mai ales claritatea cu care sunt expuse anumite aspecte initiatice fac din aceasta carte o bijuterie a cunoasterii ezoterice.

{Fragment din cartea, Misterul din Egipt primul tunel, de Radu Cinamar pe care o puteti citi si pe acest blog in dreapta la sectiunea carti}.

La îndemnul lui Cezar m-am aşezat cu emoţie pe mica
platformă din interiorul cilindrului, până când capul mi-a
ajuns sub banda lată cu cristale; am văzut că aceasta putea
fi înclinată prin intermediul braţului care o fixa în
materialul semi-transparent al cilindrului.

Fără îndoială, acel metal avea nişte proprietăţi extraordinare, deoarece
putea fi foarte flexibil, dar şi extrem de rigid. Totul
depindea, după cum m-a informat Cezar, de forţa de
apăsare a mâinii.

— Este un metal „inteligent" şi încă suntem
departe de a-i descoperi toate misterele, a spus el.
Interacţiunea cu aura umană este însă extraordinară.
într-adevăr, deşi banda de metal cu cristale nu-mi
atingea fruntea şi nici nu mă lipisem cu spatele de cealaltă
fâşie metalică, simţeam totuşi în mod clar un fior
inexplicabil şi continuu în corp, de la picioare spre creştet.

Mi-am stăpânit însă cât am putut emoţia şi l-am rugat pe
Cezar să continue să-mi povestească.

— Am realizat destul de repede logica plasării
cristalelor şi faptul că modul de funcţionare a „maşinii"
nu era deloc complicat, odată ce te racordai la ea.
Mi-am dat seama că punctul important ţinea de forţa
de focalizare a minţii.

După ce m-am aşezat în poziţia în care te afli tu acum şi m-am cuplat la instalaţie în mod intuitiv, am rămas un timp într-o stare de com
pletă relaxare, pentru a sesiza natura activării energe
tice interioare. Atunci am realizat că specificul insta
laţiei vizează chakra de la nivelul gâtului şi am început
să simt primele impulsuri stranii de modificare a rea
lităţii înconjurătoare.

Era ca şi cum aveam tendinţa să „alunec" şi apoi să revin la conştiinţa poziţiei şi integrării mele fizice în această camera subterană. Incepuseră
să-mi apară în mod aleator imagini din copilărie, din
perioada în care mă aflam în baza din B...

Eram oarecum uimit, dar am înţeles repede că acestea erau pulsiuni reflexe
din subconştient, amplificate de starea de profundă relaxare
fizică şi mentală pe care mi-o indusesem. Totuşi, ceea ce
mi-a oferit răspunsul la menirea pe care o avea instalaţia, a
fost faptul că eu eram din nou acolo, în acele secvenţe ale
vieţii mele, şi mă vedeam şi acţionam ca şi cum aş fi fost
prezent cu trup şi suflet, până în cele mai mici detalii. Era
ca şi cum aş fi intrat brusc într-o cameră în care se juca acel
act de viaţă, complet diferit de cel pe care îl trăiam în
prezent.

Atunci când îmi manifestam voinţa, reveneam în
timpul prezent şi aveam din nou conştiinţa perfectă a
trupului meu în această cameră. Desigur, eu rămâneam
perfect conştient de identitatea şi menirea mea şi în timpul
proiecţiei temporale; ştiam prea bine despre integrarea mea
spaţio-temporală aici, dar în acelaşi timp simţeam totul în
jur şi în acea perioadă din trecut, ca şi cum o trăiam atunci
chiar eu.


Eram fascinat de ceea ce-mi spunea.

— Inseamnă că atunci ai realizat care este adevărata
utilitate a „maşinii", nu-i aşa?

— Da, mi-am dat seama că este un dispozitiv care mă
poate proiecta cu uşurinţă în timp. Instantaneu, am ştiut că
pot să am acces la un volum imens de cunoaştere adevărată
a istoriei. Desigur, am realizat imediat şi potenţialul
formidabil care ar putea să sur-vină din scrutarea viitorului.
Această latură a cunoaşterii este însă foarte sensibilă şi
poate să declanşeze mari probleme dacă nu este păstrată cu
cea mai mare discreţie.

Eu cunoşteam acel aspect, poate cel mai sensibil, pe
care Cezar mi 1-a destăinuit după venirea lui din prima
expediţie. Atunci, ca şi acum, el m-a rugat să nu dezvălui
absolut nimic despre ceea ce a văzut în viitor. Mi-a
confirmat că a făcut numeroase proiecţii în această
dimensiune, de la cele relativ apropiate la cele foarte
îndepărtate şi că destinul omenirii, mai ales în perioada
următoare de câţiva ani, va fi cu adevărat tulburător.

In particular, mi-a relatat unele dintre aspectele cele mai
importante care vor jalona evenimentele viitoare, dar a
insistat foarte mult să nu dezvălui nimic în acest sens. Pot
totuşi să remarc faptul că evenimentele dramatice se vor
combina într-un mod uluitor cu cele care vor avea o natură
atât de surprinzătoare, încât foarte mulţi oameni nu vor
putea să le facă faţă într-un mod adecvat.

Cezar mi-a precizat că interdicţia de a publica aceste aspecte are la
bază în primul rând o raţiune psihologică, deşi majoritatea
oamenilor tind să bagatelizeze problema. El mi-a spus că,
la nivelul subconştientului, fiinţa umană este profund
determinată de anumite informaţii, mai ales dacă acestea au
o natură bulversantă, ceea ce este posibil să influenţeze
liberul ei arbitru.

Alegerile oamenilor trebuie să decurgă în
mod natural, din propria lor raportare şi înţelegere a
lucrurilor, fără influenţe aşa-zis „profetice" care în unele
cazuri pot să declanşeze chiar adevărate psihoze în masă.

In plus, modul de percepţie diferă foarte mult de la o
persoană la alta; ceea ce-1 impresionează pe unul poate să
constituie subiect de batjocoră pentru altul. Cezar mi-a
precizat atunci că, din nefericire, mare parte din destinul
imediat următor al omenirii este determinat de lipsa de
unitate a oamenilor şi de o incredibilă opacitate a lor
în percepţia a ceea ce este bun, pozitiv, autentic şi valoros.

„De multe ori, această atitudine degenerează într-o prostie
fără margini, mi-a explicat el atunci. Cei care sunt în
eroare, dogmatici şi aberanţi în părerile pe care le au, luând
în derâdere multe aspecte de bun simţ sau care au o latură
profund spirituală ce ar putea transforma multe lucruri în
bine, aceia nici măcar nu admit dialogul. Intr-un fel, ei îşi
imaginează că sunt singurii, că ei sunt unicii, că doar ei pot
să facă ceva.

In realitate, nu pot face nimic din punct de
vedere practic, dar cu toate acestea au pretenţia că sunt singurii
deţinători ai adevărului. "Contrariat de această situaţie
ingrată, l-am întrebat pe Cezar: „Bine, dar atunci de ce nu
se unesc toate forţele pentru a modifica balanţa din rău spre
bine?". „Nu uita că în niciun caz nu se poate uni răul cu
bunul. Aşa a fost dintotdeauna.

Cel care este rău va fugi de
ceea ce este bun şi din această cauză nu se poate realiza
unirea de care spuneai. Poţi să realizezi doar unirea dintre
bun şi bun, deoarece oamenii care sunt orientaţi benefic
„vorbesc aceeaşi limbă".

Unirea nu poate fi realizată cu
adevărat decât între acele persoane care au afinităţi, care
sunt apropiate ca nivel mental, emoţional şi spiritual. Nu se
poate, de exemplu, să ai un prieten foarte rău dacă tu eşti
bun, pentru că acea prietenie nu poate să reziste. Acolo
unde nu există afinităţi, este imposibil să se înfiripe unitate,
frăţie ori simpatie."

M-am gândit cu amărăciune la modul profund greşit în
care acţionează mulţi în ţara noastră, dorind de fapt
dezbinare şi nu unire. I-am împărtăşit şi lui Cezar
simţămintele mele. „Dezbinarea este un element esenţial
atunci când se doreşte această separare. Principiul ,dezbină
şi stăpâneşte' este, din păcate, încă la
modă în ţara noastră.

Se practică foarte mult acest sistem al
dezbinării, al înşelăciunii şi al păcălelii. Aproape niciunul
dintre factorii de răspundere nu mai are , coloană
vertebrală' şi de aceea s-a creat un climat de insecuritate în
care omul, în loc să se gândească la bine, se gândeşte la
cum să facă rău. Procedând astfel, el nu are cum să se
unească cu ceilalţi, pentru că unirea implică o anumită
simpatie şi deschidere în dorinţa de a face bine împreună.
De aceea îţi spun că oamenii trebuie să înţeleagă ei înşişi,
de pe o bază profundă şi spirituală, forţa extraordinară a
unirii şi a acţiunii pozitive.

Atunci destinul poate fi înclinat în sens benefic; altfel, roata lui va implica o imensă suferinţă."

După aceste lămuriri, mi-am dat seama că înţelesesem
motivul pentru care lucrurile trebuie spuse la momentul
potrivit, iar altele chiar deloc. Oamenii sunt foarte sensibili
la anumite forme-gând, mai ales în orientarea decandentă
actuală, astfel încât acestea ar putea fi interpretate într-un
mod nefericit şi mai apoi mult amplificate, generând mai
mult rău decât bine.

Prima proiecţie

— Spre deosebire de viitor, trecutul este foarte clar şi,
cu puţine excepţii, neschimbabil, a continuat Cezar să-mi
vorbească. Aşa că, după ce am înţeles natura dispozitivului
şi i-am intuit principiul de funcţionare, în minte mi-a apărut
spontan dorinţa vie de a mă proiecta în trecut, cu două mii
de ani în urmă, pentru a fi martor apropiat al vieţii lui Iisus.


A fost un impuls lăuntric foarte puternic, probabil în
mare măsură dictat şi de influenţa creştină a subconştientului colectiv, la
care au contribuit foarte mult imaginile tulburătoare pe care
le-am vizionat de mai multe ori în Sala Proiecţiilor. Mă
refer la cele care au prezentat răstignirea lui.


M-am cutremurat la gândul că cineva chiar a văzut
viaţa lui Iisus sau secvenţe din aceasta, nu doar în imagini
redate holografic, ci chiar făcând parte din ambianţa acelor
vremuri demult apuse.

— Nu a fost chiar uşor, a continuat Cezar, a cărui
atitudine în timp ce-mi povestea era gravă şi chiar puţin
tristă. Acea zonă temporală este foarte specială. Am revenit
asupra ei de mai multe ori în decursul a doi ani, însă prima
proiecţie a fost cea mai deosebită.

Odată ce mi-am focalizat
mintea asupra acelei perioade, am simţit un aflux energetic
foarte puternic pe coloană şi am înţeles că acţiunea
cristalului uriaş se amorsase. Trecerea a fost bruscă şi am
remarcat-o în primul rând datorită vivacităţii culorilor şi a
sunetelor pe care le percepeam în peisajul care mă
înconjura.

Eram pe coasta unui deal, lângă o potecă ce se vedea
că nu fusese prea mult umblată. De fapt, erau mai multe
astfel de poteci care se încrucişau, dar care abia se mai
distingeau în vegetaţia săracă şi cam arsă de soare. Solul
era argilos şi cumva roşiatic, cu mult pietriş. Nu erau
copaci, ci doar pâlcuri de arbuşti din loc în loc.

Este interesant că în astfel de proiecţii temporale totul se
percepe oarecum de la înălţime, ca şi cum te-ai afla pe un
podium înalt de câţiva metri.

Uneori percepţia revine mai
aproape de pământ şi de mai multe ori mi s-a întâmplat să
fiu chiar printre oameni, văzându-i şi auzindu-i cum
vorbesc şi cum se comportă. în general însă eşti precum o
prezenţă invizibilă şi misterioasă care „asistă" la evenimente de la o
înălţime mai mare, poate trei sau chiar patru metri.


Deplasarea se face instantaneu, prin simpla manifestare a
voinţei. La stânga mea, ceva mai încolo, după un dâmb,
vedeam câteva persoane aşezate pe o bucată mare de pânză
şi discutând foarte preocupate. Am dorit să fiu şi eu acolo şi
imediat m-am aflat cumva deasupra lor. In alte
circumstanţe am sesizat că puteam să realizez deplasarea
chiar mai lent, ca şi cum aş fi zburat pe deasupra peisajului.
Totul ţinea de comanda mentală şi de puterea de focalizare
a gândului.

Dacă participaţia nu era intensă, atunci exista
tendinţa alunecării din clişeul akashic respectiv; atmosfera
parcă se întuneca, îşi pierdea foarte mult din luminozitate,
iar mediul ambiant devenea oarecum difuz, până când
dispărea complet. Conştiinţa revine în momentul prezent,
dar această revenire este resimţită mult mai clar, ca un fel
de „rupere" de zona temporală la care ai avut acces până
atunci. In general, revenind în prezent sentimentul este că
te afli mai aproape de tine însuţi, însă prin aceasta mă refer
mai ales la obiectele din jur şi la amintirile personale din
existenţa pe care o trăim.

Iţi spun toate acestea pentru că în
momentul în care am venit lângă acel grup de oameni, am
trăit chiar această senzaţie a pierderii focalizării. Mi-am
revenit însă repede, înainte de a părăsi acea zonă
temporală. Vei avea ocazia să constaţi că senzaţiile sunt
oarecum altfel decât în viaţa de zi cu zi, percepţiile sunt cu
mult mai ample şi simultane. De pildă, chiar din primele
clipe ale proiecţiei simţeam „atmosfera" locului, ştiam
foarte bine unde mă aflu şi în ce perioadă de timp şi mai
ales ştiam empatic cine erau unele persoane dintre cele
pe care le vedeam.

Proiecţiile temporale nu sunt aleatorii, ci te conduc
întotdeauna în nişa spaţio-temporală care este cea mai
apropiată de intenţia gândului tău; această observaţie se
referă atât la persoane, cât şi la locuri. Atunci când
urmăreşti evenimentele, este un proces de cunoaştere care
seamănă foarte mult cu a fi prezent chiar în acele timpuri
sau locuri, cu a lua parte chiar la acele acţiuni şi întâmplări.

Senzaţiile sunt foarte vii şi clare, dar în acelaşi timp simţi
foarte bine că nu eşti implicat în tot ceea ce percepi. Ca să
ai o imagine mai adecvată a acestor lucruri, am să-ţi spun
că ele se petrec cam în acelaşi fel în care tu eşti într-o sală
de cinema şi urmăreşti un film care îţi place foarte mult.

Totuşi, proiecţia temporală este cu mult mai mult decât atât;
atunci tu simţi cu mult mai mult decât simte un simplu
spectator, indiferent cât de atras ar fi el de acel film. Poţi să
percepi nuanţele sufleteşti ale oamenilor, intenţiile lor
adevărate, poţi să vezi rezultatele intrigilor pe care ei le ţes
şi toate acestea, îţi repet, într-un fel de percepţie globală pe
care o trăieşti clipă de clipă. Sigur, această cunoaştere poate
uneori să fie parţială sau chiar foarte vagă; e posibil să nu ai
percepţia vizuală a clişeelor sau să nu auzi toate sunetele, e
posibil să nu înţelegi sursa anumitor evenimente sau să te
confrunţi pur şi simplu cu blocaje temporale, în care nu
poţi să ai acces la cunoaşterea anumitor clişee aka-shice.

Totuşi, această „maşină de călătorit în timp" ajută foarte
mult la recepţia aproape perfectă a clişeelor akashice.
—Te-ai confruntat vreodată cu asemenea situaţii? l-am
întrebat eu atunci.

—Sigur că da, de mai multe ori. Prima dată când am
înţeles ce înseamnă un blocaj temporal a fost chiar
în proiecţia de care îţi vorbesc acum. Mai întâi apare aceea
senzaţie de întunecare a clişeului temporal, după care totul
dispare brusc şi rămâne doar un fond negru perfect. Apoi
conştiinţa revine în timpul prezent; ori de câte ori vei
încerca să accesezi acea zonă temporală, te vei izbi de
aceeaşi barieră care pare că este de netrecut.

—Ceva asemănător cu situaţia datelor pe care ai vrut
să le obţii în legătură cu cei care au construit acest
tunel, am spus eu.

—Exact. Cunoştinţele lor sunt atât de avansate, încât
au putut să blocheze într-un mod misterios accesul la
aceste informaţii din clişeele akashice. Problema şi
mai mare este însă: de ce s-au străduit să facă aceasta?
E un punct important, care din păcate a rămas
neelucidat până acum.

Simţeam că mă încălzesc din ce în ce mai mult stând
pe platforma instalaţiei. Chiar şi fără să fiu conectat la ea,
eram parcă înconjurat mereu de o forţă nevăzută,
penetrantă. Aveam senzaţia că mi se umflă gâtul, iar în
picioare îmi apăruse o stranie slăbiciune. M-am ridicat de
pe acel loc şi m-am aşezat direct pe piedestal, rugându-1 pe
Cezar să-mi relateze mai departe uluitoarea lui experienţă
de deplasare în timp.

Lecţia temporală

— Era un grup de vreo cincisprezece persoane, care
discutau pe semne un subiect foarte important; totuşi,
una dintre ele părea să aibă o autoritate de necontes
tat, pentru că lua cel mai des cuvântul şi atunci toţi
ceilalţi îl ascultau foarte concentraţi. Printr-un gen de
empatie intuitivă, am ştiut atunci că acela era Iisus. Această
cunoaştere apare spontan, ca fiind ceva natural. Ceea ce
este însă şi mai uimitor, e faptul că înţelegeam ce vorbeau;
înţelegeam ideea frazelor rostite, nu neapărat cuvintele, ca
şi cum ar fi fost o transmitere telepatică.

In momentul când am realizat aceasta m-am bucurat foarte mult, deoarece
atunci aveam acces direct la cuvintele lui Iisus, la
învăţăturile reale pe care le-a adresat celor care l-au urmat.
Multe dintre acele învăţături au fost ocultate de-a lungul
vremii sau au fost modificate în conformitate cu anumite
interese, care nu aveau nimic de-a face cu spiritualitatea.

—M-am documentat şi eu în această privinţă, pentru
că am fost curios să aflu mai multe în legătură cu unele
păreri neortodoxe despre acele timpuri, am zis eu. In
biblioteca lui Elinor am găsit câteva lucrări foarte
pertinente care se bazează strict pe unele pergamente
ce conţin texte creştine, considerate apocrife de către
Biserică.

Trebuie să-ţi spun că, în ciuda rezervei mele
iniţiale, am fost nevoit să remarc justeţea analizei şi a
observaţiilor ştiinţifice care au fost făcute. Am ajuns la
concluzia că în niciun caz nu se pot ignora unele fapte
şi dovezi din acea vreme.

—Iar eu te pot asigura că ai perfectă dreptate, pentru
că am urmărit ca un martor subtil mai multe evenimente
de atunci, îmi spuse Cezar. Este cu totul altceva
decât lectura textelor care descriu acele vremuri, iar
Evangheliile canonice acoperă doar un procent mic din
cele petrecute. Sentimentul pe care l-am avut a fost
covârşitor şi adeseori dramatic.

Iţi spun cu toată sinceritatea
că niciodată n-am simţit o asemenea încărcătură
emoţională; totul vibra în aer, plin de sentimentul
unei fericiri complet diferite de fericirea lumească.
Oamenii trăiau parcă o nouă dimensiune a existenţei lor, se
aflau într-un gen de „beţie" a stărilor sufleteşti. Mulţi dintre
cei care îl urmau pe Mântuitor, îţi spun acum cu anticipaţie,
erau atât de transfiguraţi şi interiorizaţi, încât adeseori îi
vedeam cum lăcrimează aparent fără motiv, dar totodată
zâmbind plini de fericire. Era de-a dreptul uluitor; acea
stare mi se transmitea şi mie şi ea se amplifica foarte mult
în prezenţa lui Iisus.

Mulţimile de oameni care îl urmau nu
erau mari, pentru că şi populaţia era redusă, dar cel puţin
atunci când îl ascultau, acele fiinţe umane erau complet
transpuse într-o stare de emoţie şi iubire cum rar am
întâlnit. Eu însumi aveam impresia că în acele momente
zona respectivă parcă era în întregime purificată şi cumva
„înălţată" din punct de vedere subtil. E foarte dificil de
exprimat prin cuvinte, dar ideea generală este că acolo se
petrecea ceva cu adevărat divin.

Iar oamenii aceia, deşi
foarte modeşti din punct de vedere al condiţiei sociale,
trăiau momente cu adevărat sublime. Am remarcat chiar de
multe ori că ei înşişi erau uluiţi de frenezia stării lor
interioare şi că se întrebau unii pe alţii dacă simt la fel.
Totuşi, am văzut şi persoane de rang social mai înalt, la
care bunăstarea materială putea fi remarcată după hainele
pe care le purtau şi după servitorii care le însoţeau. De
obicei, aceste persoane rămâneau puţin mai retrase, dar
chiar şi ele erau cuprinse de o adâncă pioşenie, renunţând
în acele momente la orgoliu sau dispreţ.

Tăcute şi interiorizate,
ele îl ascultau pe Iisus cu o privire plină de
nostalgie şi chiar de un fel de regret interior. Probabil că în
unele din acele persoane s-a produs o radicală transformare
lăuntrică, spirituală, astfel încât să-şi modifice linia vieţii
de până atunci.

—Dar cum le vorbea Iisus oamenilor? am întrebat,
fiind la rândul meu emoţionat de cele ce auzeam. Cum
se comporta el? Era în mijlocul lor?

—L-am văzut vorbind şi în mulţime, dar de obicei
prefera să fie în faţa oamenilor, să-i vadă pe toţi, mai
ales atunci când aceştia erau mulţi. Impresia era
covârşitoare, nu am mai văzut nimic asemănător. Ceea
ce se spune în Biblie reprezintă doar o palidă imagine a
felului în care el se manifesta; din câte ştiu eu, nu a
fost redată atitudinea lui şi nici fenomenala radiaţie
divină pe care o răspândea asupra oamenilor. Desigur,
acestea sxmt aspecte subtile de imanţă şi este t&ar că
s-a pus mai mult accentul pe succesiunea faptică, prezentată
chiar şi ea într-un mod sintetic.

Dar eu îţi spun
că acele momente erau cu adevărat impresionante.
Ca persoană, Iisus nu era înalt, nu cred ca depăşea 1,70
m înălţime, şi de aceea de multe ori nici nu puteai să-1
observi bine în mulţime. De altfel, ai avut tu însuţi ocazia
să te convingi de aceasta în înregistrările holografice din
Sala Proiecţiilor. Ca toţi ceilalţi oameni de condiţie
modestă, purta o cămaşă foarte lungă, până la glezne, dintro
ţesătură destul de grosolană; era desfăcută până la piept şi
uneori era strânsă în jurul taliei cu un cordon din acelaşi
material.

Mânecile erau foarte largi şi ceva mai scurte de
încheietura mâinilor. Pe dedesubt purta uneori o altă
cămaşă, mult mai subţire, de culoare albă, însă de cele mai
multe ori renunţa la ea; îi vedeam pieptul gol şi pletele de
un ş#ten mai închis revărsându-i-se pe umeri şi pe pielea
lui. Am fost mirat să constat că, spre deosebire de
majoritatea reprezentărilor din iconografia creştină,
Mântuitorul purta barbă. De altfel, aproape toţi bărbaţii din
acea vreme aveau barbă. Am observat însă, cu ocazia altor
proiecţii temporale pe care le-am făcut în aceeaşi perioadă,
că pilozitatea lui avea dimensiuni diferite şi am înţeles că,
din când în când, el obişnuia să se radă.


—Da, am sesizat şi eu că nu prea seamănă cu
reprezentările eristice din bisericile noastre, am spus
eu, făcând referire în mod indirect la proiecţiile holografice
pe care le vizionasem cu doi ani în urmă.
—Nu este practic nicio asemănare fizionomică între
statuile sau imaginile picturale creştine ale lui Iisus, cu
cel care a fost în realitate.

Eu nu am reuşit să identific
vreuna, cu excepţia faptului că trupul nu era foarte
viguros, ci mai curând destul de slab. Dacă aş fi luat
drept singur reper imaginile iconografice care îl
reprezentau, atunci nu aş fi ştiut să-1 identific printre
ceilalţi oameni, deoarece trăsăturile lui au fost altele
decât cele redate în icoane. De pildă, avea nasul puţin
mai lat către nări. Remarcai însă imediat fruntea înaltă
şi deschisă deasupra unor sprâncene bine conturate,
dar ceea ce impresionau cel mai mult erau ochii; pot
spune că aceştia constituiau magnetul extraordinar al
fiinţei lui, pentru oricine se apropia să-i vorbească.


Avea o privire atât de adâncă şi o expresie atât de vie
în ochi, încât aproape fără excepţie toţi cei care
ajungeau în faţa lui pentru a-i vorbi, se emoţionau
foarte tare şi adeseori începeau chiar să plângă, fără un
motiv aparent. Am observat că în astfel de cazuri de
multe ori El nu îi ridica de jos, unde oamenii se lăsau
cu lacrimile şiroindu-le pe obraz, ci aştepta răbdător şi
foarte serios ca aceştia să-şi revină. Iar când se ridicau,
El radia o asemenea bunătate, încât doar puţini mai
spuneau ceva; cei mai mulţi plecau având întipărită pe
faţă o fericire şi o mulţumire care depăşeau cu mult
orice alte probleme.

Vorbea destul de rar, însă foarte condensat, plin de
substanţă. Percepeam înţelesul vorbelor sale într-un mod
intuitiv, ca şi cum aş fi fost printre ceilalţi care cunoşteau
limba şi într-adevăr am auzit câteva dintre pildele din
Evanghelii. Numai că ele nu erau spuse în continuitatea
care este prezentată în aceste texte, pentru că de multe ori i
se adresau întrebări chiar în timp ce vorbea şi, în general,
era destulă forfotă în jur; veneau şi plecau mereu oameni,
erau mulţi copii mici, erau şi animale domestice prin
preajmă, deoarece mulţi care îl însoţeau pentru o perioadă
mai lungă de timp îşi luau cu ei capra sau oile.

La început
era o anumită vânzoleală, dar am constatat pe măsură ce
înaintam în timp că cei din jurul lui, care îi erau apropiaţi,
începuseră să se organizeze ceva mai bine; e adevărat, o
făceau într-un mod oarecum rudimentar, dar era totuşi ceva
mai multă ordine. Intre altele, am fost martor la parabola
semănătorului; de fapt, Iisus a vorbit mult mai mult despre
ea şi chiar în două etape. Vrei să-ţi spun în ce conjunctură a
fost inspirat să o prezinte?

Am înclinat repede din cap, fiind numai ochi şi urechi.

— Venise la el o femeie despre care presupun că făcea
parte din rândul nobilimii de atunci. I s-a plâns că unii
dintre fiii ei, profitând de statutul pe care îl aveau la curtea
regelui, făceau multe rele, iar biata femeie suferea din
această cauză aproape tot timpul. Doar fiica ei o ajuta şi îi
era alături, însă nu era credincioasă. Femeia nu înţelegea
unde a greşit, pentru că ea se ducea cu regularitate la
templu, aducea jertfe şi se ruga pentru fiii ei, dar aceştia
aveau totuşi o viaţă foarte dezordonată.

Am văzut cum Iisus
a privit-o pe acea femeie mai mult timp în tăcere, apoi a
întrebat-o dacă venise acolo împreună cu vreunul din fiii ei sau măcar
cu fiica ei. Femeia venise singură acolo, fără să anunţe pe
nimeni despre aceasta. Atunci Iisus a început să-i dea unele
sfaturi, spunându-i că rugile ei valorau cu mult mai mult
decât certurile violente pe care le avea aproape zilnic în
familie şi la care era bine să renunţe.

Femeia 1-a privit
descumpănită, pentru că ea nu vorbise nimic despre acest
lucru şi apoi începu să plângă în hohote, înţelegând că cel
din faţa ei era cu mult mai mult decât îşi închipuise ea.
După aceea a făcut un semn şi un servitor a venit în acel
loc, aducând un sac de faină şi unul de alimente, ca dar din
partea ei. Acela, cred, a fost momentul de inspiraţie divină
care a declanşat în Iisus impulsul de a spune parabola
semănătorului.

Mai întâi l-am văzut uitându-se la sacul cu
făină şi apoi, din felul în care s-a mişcat şi s-a pregătit să
vorbească, am înţeles că deja cunoştea firul analogic pe
care urma să-1 exprime în povestire. A început să expună
parabola, dar curând s-a înfiinţat acolo un grup de soldaţi
romani pe cai; mi-am dat seama că Iisus îl cunoştea pe
conducătorul lor. S-au retras mai la margine pentru a vorbi
şi am văzut că romanul îi arăta nişte hârtii scrise, având
sigiliu pe ele.

Pentru că deja se însera, lumea a început să se
împrăştie şi nu a mai aşteptat ca Iisus să revină, să continue
pilda. Abia la mult timp după aceea, cred că două-trei
săptămâni mai târziu şi într-un cu totul alt loc, când nu erau
decât cei apropiaţi lui şi doar câteva alte persoane, i s-a
reamintit despre acea parabolă pe care începuse să o spună
şi a fost rugat să o continue. Iisus a remarcat că ştia foarte
bine ce anume dorea să exprime în acea parabolă dar că,
probabil, aceasta nu era atunci pentru cei mulţi, ci pentru
cei puţini.

A mai adăugat că însuşi faptul că oamenii s-au dispersat, fără să-1
mai aştepte să revină pentru a afla continuarea povestirii, ia
privat de fructul ei ascuns, dar preţios, într-un fel, a
subliniat că ceea ce s-a petrecut atunci era aidoma cu ceea
ce urma să spună în pilda sa. Nimeni nu mai vorbea în
acele momente, iar prezenţa lui, în picioare fiind, era aşa
maiestuoasă şi demnă, încât am văzut că toţi cei prezenţi
lăsaseră capetele în jos, privind în pământ.

De altfel, acest efect extraordinar l-am mai observat de
multe ori atunci când Iisus le vorbea oamenilor şi, mai cu
seamă, în memorabila predică pe care a susţinut-o pe
scările uriaşului templu, după aşa-zisa intrare a sa în
Ierusalim. De fapt, atunci lucrurile au fost mai complicate;
intrarea lui în oraş s-a derulat pe parcursul a patru zile,
pentru că s-au petrecut multe care nu sunt descrise în
Biblie.

Totuşi, nu voi insista asupra acestui punct. Unele
dintre acele aspecte sunt delicate. Ceea ce vreau să-ţi spun
este că, la un moment dat, s-a creat brusc o conjunctură
favorabilă şi un pâlc de oameni i-au cerut să le vorbească
despre ceea ce se află după moarte. In acele momente Iisus
cobora treptele venind din templu; era însoţit de două femei
tinere şi patru dintre discipolii săi principali. L-am văzut
cum se opreşte şi îşi întoarce capul puţin spre dreapta, unde
se aflau câteva persoane; atunci s-au petrecut câteva lucruri
extrem de bizare.

Spunând acestea, Cezar se opri, rămânând pe gânduri
şi derulând în minte, fără îndoială, filmul acelor
evenimente epocale. Fierbeam de nerăbdare, astfel încât am
îndrăznit să-1 întreb ce s-a întâmplat, cum au evoluat
lucrurile.

— Această secţiune de evenimente nu este decrisă
şi nici amintită în vreun text, mi-a spus el. Pare că o ciudată
„uitare" a timpului s-a aşternut peste cei care au fost
prezenţi atunci, acolo.

Nici eu nu am putut să aflu prea
multe şi aceasta dintr-un motiv foarte straniu, pe care ţi-1
voi spune. Aşa cum vedeam eu scena, puţin de la înălţime,
mă aflam oarecum în partea stângă al lui Iisus. Am observat
cum priveşte brusc spre dreapta, către un grup mic de
oameni, foarte atent şi concentrat. Dintre aceia a ieşit o
persoană bizară, un bărbat care părea blond şi destul de
neîngrijit la aspect; dădea impresia că era foarte emoţionat
şi nesigur pe el. Stătea puţin aplecat de spate şi cu mâna
dreaptă sub cămaşa lungă, de sub care nu i se vedeau
picioarele.

Ţin minte că acesta a fost primul amănunt care
mi-a atras atenţia, deoarece toţi ceilalţi aveau portul până la
nivelul gleznelor. Am observat că bărbatul era agitat şi
privea mereu în lături. Iisus a făcut câţiva paşi către el şi i-a
spus câteva cuvinte, care m-au lăsat şi pe mine perplex; i-a
spus acelui bărbat că „nu a ales timpul potrivit pentru ceea
ce voia să facă" şi că „cei care l-au trimis vor înţelege
aceasta".

Apoi a adăugat ceva uluitor: i-a spus că trebuia să
se întoarcă imediat de unde a venit, pentru că există o
defecţiune şi că el se află în mare pericol. Bărbatul 1-a
privit în ochi câteva clipe, apoi parcă deodată s-a înmuiat şi
a fost cuprins de convulsii. Au schimbat câteva replici
scurte cu voce joasă pe care nu le-am auzit. Imediat după
aceea s-a retras printre oameni şi atunci s-au petrecut
simultan două lucruri pe care nu mi le pot explica nici
astăzi: peste toată aşezarea s-a auzit un şuier scurt şi
ameninţător, foarte puternic şi aproape imediat au început
să se adune foarte mulţi oameni în faţa templului, la poalele
scărilor, cerând cu insistenţă ca Iisus să
le vorbească.

M-am deplasat instantaneu, foarte curios,
pentru a vedea cine era acel bărbat care făcea oarecum notă
discordantă printre ceilalţi oameni, care se comportase atât
de ciudat şi căruia Iisus \\ acordase o asemenea atenţie.
Deşi în mod normal localizarea oricărui punct spaţial sau a
oricărei persoane era instantanee atunci când îmi
manifestam voinţa, totuşi nu m-am deplasat niciunde; am
rămas pe loc, ca şi cum nu aveam unde să mă proiectez.
Am „derulat" clişeul akashic doar puţin, dar nu am putut să
identific acea persoană. Niciodată, de atunci înainte, nu mi
s-a mai petrecut aşa ceva; era ca şi cum acel bărbat
dispăruse.

—Ai idee cam ce poate să însemne asta? am întrebat
curios.

—Există unele supoziţii, dar prefer să nu le împărtăşesc
încă. Ele ţin de un domeniu care poate fi greu
înţeles de oameni.

Totuşi, eu am insistat şi în cele din urmă Cezar mi-a
spus despre ce era vorba, cu menţiunea de a nu scrie despre
aceasta. Făcuse unele corelaţii şi cercetări în această
direcţie, fiind aproape sigur de concluzia lui. Aceasta a fost
însă atât de zguduitoare, încât am rămas perplex, neştiind
ce să mai zic. în cele din urmă am revenit la povestirea lui
iniţială:

— Nu mi-ai spus care a fost primul „impact",
atunci când ai realizat proiecţia iniţială. Ştii, pe acea
pantă de deal, unde Iisus vorbea între câţiva discipoli
de-ai lui.

—Aşa este, dar am dorit să-ţi prezint mai întâi o
situaţie de ansamblu, presărată cu anumite fapte con
crete. Sunt prea multe pentru a ţi le povesti pe toate şi
de aceea îţi voi specifica doar anumite aspecte. Chiar
şi rapoartele pe care le-am întocmit sunt prezentate în
sinteză, deoarece este practic imposibil să subliniez toate
elementele, nuanţele şi trăirile care apar în aceste proiecţii
temporale, foarte complexe prin conţinutul lor.

La puţin timp după ce am făcut cunoscută utilitatea
acestei instalaţii tehnologice şi după ce oamenii de ştiinţă
americani au început să se „acomodeze" cu ea, la nivel
diplomatic s-a luat hotărârea ca Vaticanul să fie contactat şi
să i se prezinte rapoartele, doar cele privitoare la viaţa lui
Iisus. Mi s-a părut un fel de mişcare abilă şi în acelaşi timp
surprinzătoare, mai ales că venea la propunerea şi chiar
insistenţele americanilor.

Mi-am dat seama curând că ea nu
era făcută neapărat în sensul unui act de etică şi morală
creştină, ci mai ales pentru a exercita asupra papalităţii un
fel de surdă presiune diplomatică, prin unele surprize de
proporţii care apăreau menţionate în aceste rapoarte. Unele
dintre ele ţi le voi împărtăşi şi ţie, altele însă este mai bine
deocamdată să rămână necunoscute.

Sigur, ne-am pus problema că Vaticanul ar fi putut
ignora complet aceste informaţii, deoarece nu existau
practic niciun fel de probe concrete, ci doar nişte rapoarte
scrise. Partea americană a menţionat însă că într-un astfel
de caz s-ar fi putut totuşi decide admiterea a doi-trei
cardinali ca martori ai dispozitivului şi ansamblului
subteran din Bucegi, despre care papa deja ştia. Din câte
cunosc, au fost unele întrebări şi argumentaţii delicate pe
marginea adevăratelor interese care se află la baza acestor
insistenţe de a se prezenta conducerii papale aspectele
necunoscute ale creştinismului, dar asta face deja parte din
subtilităţile diplomatice şi politice în care nu doresc să intru
acum.

Surpriza noastră a fost aceea că Vaticanul a răspuns
repede, printr-un curier special, că avea cunoştinţă despre
toate aceste aspecte încă de mulţi ani în urmă; ulterior am
aflat că unele dintre serviciile secrete de informaţii ale
Statelor Unite cunoşteau şi ele sursa acelor dezvăluiri, dar
că subiectul a continuat, se pare, să rămână învăluit într-un
relativ mister de-a lungul timpului, deşi au existat şi
anumite ecouri în presă. Francheţea Vaticanului a reuşit
chiar să dea o replică uşor ironică atitudinii americane,
oferindu-se să prezinte chiar înregistrarea în sinteză a vieţii
lui Iisus, ca factor de verificare a rapoartelor prezentate de
mine.

Au fost trimişi câţiva reprezentanţi la Vatican pentru
discuţii; din partea noastră a fost delegat generalul Obadea
şi unul dintre oamenii de ştiinţă care alcătuiesc comisia
specială de cercetare în legătură cu ansamblul subteran din
Bucegi. La întoarcere, generalul mi-a mărturisit uluit că a
văzut efectiv înregistrarea celor mai importante aspecte din
viaţa şi misiunea spirituală a lui Iisus şi că acestea erau
identice, în ipostazele comune pe care le prezentau, cu rapoartele
mele. Bineînţeles, nici acele înregistrări şi nici eu
nu am putut cuprinde integral viaţa Mântuitorului; de pildă,
eu m-am concentrat în special asupra ultimei părţi, cea a
misiunii lui spirituale efective, care însă a durat ceva mai
mult de trei ani, cum este precizat în scrierile creştine. în
realitate ea s-a desfăşurat pe parcursul a trei ani şi jumătate,
aproape patru ani.

Vaticanul însă avea înregistrări ale vieţii
lui Iisus şi din perioada copilăriei şi chiar din cea a
adolescenţei şi a tinereţii sale, adică din acei ani despre care
aparent nu se ştie nimic despre ceea ce a făcut el. In fine,
acestea sunt totuşi aspecte conexe în care nu doresc să
intrăm acum; este însă cert că Vaticanul deţine şi el o adevărată
mină de informaţii ezoterice, pe care din motive
evidente nu doreşte să le facă publice.

Aici Cezar s-a întrerupt câteva momente pentru a
aduce două băuturi tonifiante din rezervele noastre alimentare.
Am rămas tăcut, reflectând la nenumăratele
implicaţii pe care le-ar putea avea cunoaşterea efectivă a
acestor aspecte în lumea modernă. Eu însumi eram total
uluit de ceea ce îmi povestea Cezar şi realizam faptul că, în
realitate, până în acele momente trăisem într-un păienjeniş
de dezinformare şi alterare a adevărului.

—Aceasta reprezintă însă o mică parte din totalul
informaţiilor pe care le-am acumulat de-a lungul proiecţiilor
mele temporale prin istoria acestei planete. Ai
fi cu adevărat zguduit să cunoşti realitatea transformărilor
care au avut loc în decursul timpului.

—Dar am urmărit o bună parte din ele în Sala
Proiecţiilor acum doi ani, am spus eu nedumerit.
—Ei bine, ai putea avea mari surprize; mă refer la o
particularizare a clişeelor akashice. Imaginile holografice
din Sala Proiecţiilor ne prezintă, cum e şi
firesc, o evoluţie de ansamblu a istoriei Pământului şi a
omului. Ai văzut, de exemplu, transformările geologice
care au avut loc la nivelul planetei şi mai ales de unde
provenim noi, ca fiinţe umane inteligente.

Dar eu mă
refer acum la perioade istorice precise, la momente
dramatice în evoluţia omului, la succesiuni dinastice,
la enigme care au aruncat în ceaţă multe realităţi istorice.
Practic vorbind, este un domeniu aproape inepuizabil.
Dar nu acesta este scopul nostru acum. Să revin
la ceea ce-ţi spuneam, deoarece nu mai avem prea mult
timp la dispoziţie şi va trebui să pornim la drum.

Am aprobat din cap, sperând în forul meu interior
că voi avea prilejul să deţin eu însumi, la un moment dat,
acea cunoaştere misterioasă a trecutului şi a viitorului
omenirii. Speram astfel să am prilejul şi capacitatea să
realizez proiecţii temporale cu ajutorul acelei instalaţii
uimitoare.

— Atunci când am realizat prima proiecţie temporală
şi am văzut acel grup de oameni care discutau, m-am
deplasat în dreptul lor. Ţi-am spus că am ştiut cu precizie
cine dintre ei era Iisus. Ceea ce însă nu am apucat să-ţi
spun a fost că printre bărbaţii din acel loc se aflau şi trei
femei; una dintre ele stătea chiar lângă Mântuitor şi îţi voi
spune că în acel moment am ştiut cu exactitate cine era.

Cunosc faptul că există multe controverse pe această temă
şi că, fără doar şi poate, înregistrările pe care le deţine
Vaticanul, coroborate cu acest dispozitiv de deplasare în
timp pe care noi l-am folosit, ar produce un cutremur de
proporţii. în lumea creştină. Lucrurile au fost prezentate în
mod eronat cu bună ştiinţă, încă de la începuturile
creştinismului, iar dovezile scrise au fost majoritatea
distruse, cu toate că o parte dintre cele puţine care au mai
rămas au fost descoperite de curând.

Adevărul istoric este însă complet diferit, cel puţin în
direcţia aceasta; din păcate, este o direcţie fundamentală,
care odată modificată nu a mai putut fi schimbată fără să
provoace mari neajunsuri bisericii creştine. Am fost curios
să verific eu însumi momentul crucial în care lucrurile au
fost decise în acest mod; mă refer la un anumit adevăr
esenţial din viaţa lui Iisus, pe care puţini oameni îl cunosc
şi chiar şi mai puţini au dovezi palpabile despre el.

Evenimentul respectiv s-a petrecut nu mult după răstignirea
Mântuitorului, pe care ai putut s-o urmăreşti şi tu în
proiecţiile holografice.

Mi-am adus aminte cu înfiorare de acele momente
cutremurătoare. Imaginile aproape incredibile erau de un
realism sfâşietor şi trebuie să recunosc că ele sunt aproape
singurele, din câte cunosc eu, care sunt prezentate în textele
creştine autentice într-un mod corect, aproape în totalitatea
lor. Este adevărat că descrierea lor apare oarecum lapidară,
dar în esenţă ele respectă adevărul istoric.

Am remarcat şi
unele inadvertenţe, precum şi unele omisiuni, dar consider
că acestea sunt relativ lipsite de importanţă pe lângă
elementul principal, care a fost răstignirea lui Iisus. De
exemplu, el nu a fost ajutat de nimeni să poarte în spate
bucata de lemn până pe ridicătura de pământ unde erau
răstigniţi mai mulţi oameni.

A existat însă o tentativă în
acest sens, a unei femei şi a unui bărbat care la un moment
dat au dorit să-1 ajute pe Mântuitor, chiar la baza pantei,
dar au fost îndepărtaţi cu brutalitate. De asemenea, iniţial
pe drumul supliciului nu erau foarte mulţi oameni; este însă
adevărat că ei au încercat să-1 linşeze pe Mântuitor şi aici
intervenţia soldaţilor romani a fost salutară. Totuşi, nebunia
oamenilor a început cu adevărat abia din momentul în care
unul dintre soldaţi a fost aproape omorât de o piatră care 1-
a izbit în cap. Atunci s-a produs o învălmăşeală şi s-a oprit
înaintarea.

Situaţia devenise brusc foarte tensionată şi, aşa
după cum mi-a relatat şi Cezar când descria momentele de
la templul din Ierusalim, am văzut cum, de o parte şi de alta
a drumului, se strâng foarte repede mulţi oameni. In câteva
minute se crease o busculadă de nedescris; era foarte mult
praf şi atunci imaginile l-au arătat pe Mântuitor căzut în
genunchi, cu capul în jos, covârşit de greutatea lemnului de
pe umeri.

Tot atunci au sosit mai mulţi soldaţi
pe cai, care au restabilit întrucâtva ordinea. Era un val
aproape inexplicabil de mânie care cuprinsese mulţimea.
Cei care se aflau deoparte şi de alta a drumului aruncau cu
pietre şi cu multe alte obiecte, atât în Iisus, cât şi în soldaţi.
Mulţi oameni au fost atunci bătuţi şi răniţi.

Abia după răstignirea efectivă, pe care eu nu am văzuto
în imagini, lucrurile păreau să se mai fi liniştit puţin.
Proiecţia holografică prezenta în sinteză doar trupul
Mântuitorului, care era deja răstignit, şi a insistat apoi mai
ales asupra intervalului de aproximativ jumătate de oră
după aceea, poate chiar ceva mai mult, deoarece am
remarcat că deja se înnoptase.

Aceasta este însă o parte
foarte ocultată a acelor timpuri, pentru că, din câte ştiu, nu
există nicio relatare, măcar aproximativă, a acelor
evenimente care au urmat. In general, textele au descris
doar elemente faptice, personaje - care multe nu coincid
exact cu cele menţionate în Evanghelii - , dar nu şi alte
fenomene extrem de importante care s-au petrecut în acel
scurt interval de timp.

Ulterior am ajuns la singura
concluzie valabilă, anume că ele au fost îndepărtate din
memoria colectivă şi deci din relatările scrise, datorită
faptului că nu aveau niciun corespondent cu ceva cunoscut
şi pentru că i-au bulversat atât de mult pe oameni, încât
aceştia au preferat să uite acele întâmplări năucitoare. Dar
eu am văzut cu claritate tot ceea ce s-a întâmplat atunci, în
imagini holografice de un realism extraordinar. Şi trebuie
să recunosc că fenomenele petrecute în acele clipe au avut
într-adevăr un aspect înspăimântător, care ar fi zguduit din
temelii chiar şi concepţiile şi cunoştinţele societăţii actuale.
Iniţial, după ce am vizionat imaginile respective,
mi s-a interzis să scriu despre ele.

In timp ce proiecţia se
derula, Cezar îmi specifica punctual ce anume trebuie să
prezint în carte şi ce nu. Erau aspecte delicate în acel
moment, atât de ordin politic, cât şi de ordin ideologic,
religios.

Condiţiile nu erau propice pentru anumite
dezvăluiri, deoarece situaţia în ansamblul ei se dovedea a fi
instabilă la nivel diplomatic între Statele Unite şi România.
Acum există însă premise noi care fac posibile anumite
devoalări din aşa-numitul „fond secret".

Chiar dacă pentru
mulţi oameni acestea pot părea că frizează absurdul, fiind
percepute ca ireale, totuşi eu am avut ocazia să văd
personal acele imagini holografice uluitoare, care şi pe
mine m-au lăsat perplex. Imaginile aveau o încărcătură
emoţională deosebită şi, fiind totodată foarte clare, contribuiau
la dramatismul situaţiei şi la capacitatea de a
empatiza cu aceasta.

Proiecţiile înfăţişau momentul înserării, la puţin timp
după ce Iisus a fost dat jos de pe cruce. Atunci s-a petrecut
un lucru aproape magic: am văzut cum nori foarte
întunecaţi se adună repede pe cer şi se concentrează
deasupra dealului, coborând foarte jos, la doar câteva zeci
de metri deasupra capetelor oamenilor care mai erau
acolo.

Am văzut, de asemenea, fulgerele ameninţătoare
care brăzdau acei nori vineţii, creând imagini apocaliptice,
şi vedeam feţele îngrozite ale oamenilor care ţipau
înfricoşaţi, dar care totuşi nu puteau părăsi coama dealului,
deşi încercau aceasta cu disperare. Păreau că se învârt în
cerc, unii printre alţii, fără să înţeleagă ce se petrece. In
celelalte zone ale cerului, deşi erau şi acolo nori
ameninţători de furtună, brăzdaţi de fulgere, totuşi ei se
aflau la o înălţime mai mare.

Apoi am văzut semnele unui
cutremur teribil şi am înţeles de ce acele fiinţe umane fugeau fără o ţintă
anume, fiind efectiv cuprinse de o teribilă panică. Unele
cruci s-au prăbuşit la pământ, cu tot cu cei care erau
răstigniţi pe ele, iar în partea opusă s-a produs o alunecare
masivă de teren, care a rupt practic micul deal de la o
treime de bază, făcându-1 astfel să devină ca un perete
drept.

Am fost martorul unor secvenţe care mi-au tăiat
respiraţia; în obscuritatea accentuată care se lăsase peste
oraş şi în dezorientarea generală creată de cutremur, pe cer
au apărut, ieşind încet din norii vineţii, două discuri uriaşe
care aveau pe margini un fel de lumini intermitente de
semnalizare, de culoare portocalie şi albastră.

Aceste lumini
păreau să parcurgă circumferinţa acelor discuri gigantice.
La câteva secunde după aceea, asupra dealului şi apoi
asupra oraşului din apropiere au fost proiectate, la anumite
intervale, nişte conuri uriaşe de lumină foarte intensă, care
luminau până în cele mai mici detalii aria de sub ele. Unul
dintre discuri a rămas deasupra dealului, în timp ce celălalt
s-a îndreptat lent către oraş.

Iniţial, am văzut cum oamenii
rămăseseră ca paralizaţi, privind în sus către cele două
apariţii. Mai apoi au început să ţipe şi, din expresia feţei lor
şi din gesturile pe care le făceau, acoperindu-şi urechile cu
palmele, am dedus că cele două discuri emiteau probabil
nişte sunete teribile, care erau simultane cu proiecţia conurilor
gigantice de lumină.

Acelea au fost, într-adevăr, imagini de coşmar şi mi-au
rămas întipărite foarte clar în minte. Speculaţiile care pot
apărea sunt nenumărate, dar personal nu cred că-şi au
rostul. Am văzut lucrurile exact aşa cum s-au petrecut şi ele
nu pot în niciun caz să fie ignorate. Ulterior, discutând cu
Cezar despre acest subiect, după reîntoarcerea noastră din expediţie, mi-a dezvăluit
faptul că el a avut ocazia în mai multe rânduri să se
convingă, în proiecţiile temporale pe care le-a efectuat, că
astfel de apariţii pe cer mai ales în Antichitate, erau relativ
dese.

Este doar o problemă de mentalitate şi, la urma
urmelor, chiar de maturitate a gândirii şi a înţelegerii
structurii vieţii în univers, ca să putem asimila în mod
corect astfel de evenimente istorice.

Mi-am revenit repede din amintirile care îmi
inundaseră mintea şi l-am rugat plin de interes pe Cezar sămi
spună care era acel element foarte secret din viaţa lui
Iisus, care nu a fost prezentat de biserica creştină.

— Am fost martor la întâlnirea oficială a ceea ce
putea să însemne, pe atunci, conducerea bisericii
creştine în formare. Din tot ceea ce s-a petrecut în acel
conciliu, desfăşurat pe parcursul mai multor zile, meri
tă să-ţi spun doar că votul pentru viziunea restrictivă
asupra femeii şi chiar pentru blamarea ei a fost destul
de strâns cu cel care dorea să păstreze tradiţia. A fost,
ca de obicei, un proces de manipulare.

Am văzut
aproape în detaliu anii importanţi ai misiunii spirituale
a lui Iisus şi îţi pot spune că niciodată el nu a propovă
duit despre femeie ceea ce biserica creştină susţine în
zilele noastre. Dimpotrivă.
Am observat că Cezar era grav şi în acelaşi timp foarte
hotărât în ceea ce spunea.

— Atunci când l-am văzut prima oară pe Iisus prin
tre discipolii lui pe acel deal, lângă el se afla una din
tre cele trei femei, care avea o personalitate şi o strălu
cire aparte a fiinţei. Ea era cea mai tânără, fiind şi cea
cu trăsăturile cele mai frumoase dintre ele. Intuitiv am
ştiut atunci că ea este cea care în Evanghelii apare ca fiind
Măria Magdalena. Şi tot atunci am realizat, prin firele
subtile ale conexiunilor cauzale, că între ea şi Mântuitor
exista o legătură foarte puternică.

Am perceput, de
asemenea, faptul că unii dintre discipoli nu erau întru totul
de acord cu această legătură, din cauza faptului că se
simţeau lăsaţi oarecum în plan secund.

Doar doi dintre ei
nu împărtăşeau acea stare, care provenea fără îndoială
dintr-o percepţie orgolioasă asupra realităţii. Din celelalte
proiecţii sau „derulări" akashice, am avut ocazia să constat
că Iisus şi Măria Magdalena erau aproape tot timpul
împreună; doar atunci când Mântuitorul vorbea mulţimilor
şi discuta cu oamenii în particular, ei nu erau în acelaşi loc.
Seara însă îi vedeam adeseori că se retrăgeau în singurătate,
doar ei doi.

De obicei, ea era prima care primea iniţierea de la el şi
am văzut cu uimire că atât discipolii, cât şi mulţi dintre cei
care îl urmau, practicau anumite metode de purificare şi
însănătoşire a corpului, mai ales pe malul râurilor, unde
aveau apă la dispoziţie. De multe ori am văzut-o chiar pe
Măria Magdalena ghidându-i pe oameni în aceste metode
simple şi mulţi veneau la ea să-i ceară ajutorul atunci când
Iisus era ocupat cu alţii.

Ştiu, sunt aspecte radicale, care
contravin în mod flagrant cu cele cunoscute şi susţinute de
biserica creştină, dar cu toate acestea ele trebuie susţinute
cu curaj, deoarece constituie purul adevăr istoric.
Deşi eram consternat auzind cele spuse de Cezar,
totuşi mă bucuram că ele nu au creat în mine niciun fel de
respingere. Dimpotrivă, simţeam chiar un fel de
descătuşare, de eliberare interioară la gândul că în acest fel
sufletul omului este reîntregit.

Pe de altă
parte, eram conştient că, în epoca actuală, acest adevăr are
puţine şanse să fie acceptat şi înţeles în mod corespunzător.
Prea adânc au fost săpate şanţurile ameninţărilor,
pedepselor şi damnării în minţile oamenilor, în toată
această lungă perioadă. Cu toate acestea, alegerea proprie
este esenţială, astfel încât e fundamental ca lucrurile să fie
cunoscute în întregime. Judecata corectă, bunul simţ
spiritual şi credinţa pură sunt în opinia mea câteva virtuţi
care îl pot ajuta foarte mult pe omul modern să facă alegeri
pertinente şi să nu se lase oprit de obstacolele dificile ale
fanatismului sau obtuzităţii conceptuale.


— In momentul în care m-am proiectat lângă acel
grup, Iisus şi-a ridicat încet privirea către mine, spre în sus,
a continuat Cezar să-mi povestească. Bineînţeles, era vorba
doar de conştiinţa mea, dar el simţise totuşi prezenţa mea
subtilă şi reacţionase în consecinţă. Deşi continua să
vorbească celorlalţi, totuşi simultan i-am auzit vocea în
minte, foarte clar, spunându-mi că este bine că mă aflam
acolo şi că investigaţiile mele viitoare vor crea un lanţ
complex de cauzalităţi succesive care îi va ajuta mult pe cei
care vor avea puterea să înţeleagă.


Chiar şi pentru mine,
aceea era o experienţă extraordinară. Singurul moment pe
care nu l-am putut surprinde în proiecţiile temporale pe
care le-am făcut în acea perioadă a fost cel al „schimbării lâ
faţă". A fost acelaşi gen de blocaj temporal pe care nu l-am
putut depăşi.

Cezar tăcu brusc. Simţeam că, deşi mai erau multe alte
lucruri de povestit, totuşi el prefera să nu mi le spună
deocamdată. Ştiam că era necesară întotdeauna o anumită
gradare pentru a face posibilă asimilarea corectă a
elementelor povestirii; în plus, momentul
plecării se apropia şi noi încă nu ne odihniserăm. Eram
obosiţi, dar cu toate acestea aş fi vrut foarte mult să încerc
eu însumi senzaţia deplasării în timp, să mă conectez la
misterioasa instalaţie.

L-am văzut pe Cezar zâmbind uşor.

— Ţi-am spus că aveam de gând să-ţi propun această
experienţă foarte specială. Totuşi, în condiţia ta actuală, e
posibil să nu reuşeşti. Să vedem, depinde numai de tine, a
mai adăugat el, invitându-mă astfel să iau loc pe platforma
cilindrului.

Pasul în timp

M-am ridicat cu emoţie în picioare şi m-am îndreptat
spre cilindru. în mod ciudat, acum că ştiam ce urma să fac,
mişcările îmi deveniseră mai lente, iar inima îmi bătea sămi
spargă pieptul. Nu puteam nici să vorbesc. îmi simţeam
dinţii încleştaţi, iar în jurul capului parcă plutea un nor
apăsător de energie.

M-am aşezat cu greu pe platforma
îngustă, iar Cezar veni lângă mine pentru a-mi potrivi pe
frunte banda din metal cu cristale încrustate. îşi dădea prea
bine seama că eram foarte emoţionat şi chiar puţin speriat,
dar nu mi-a spus nimic. Căutam să-mi controlez şi să-mi
reglez respiraţia, concentrându-mă la suflul inspirat şi cel
expirat şi imaginându-mi cum acesta intră şi apoi iese din
corp pe coloană, prin creştetul capului.

In cameră era o linişte mormântală şi doar respiraţia
mea se mai auzea, la început relativ agitată,
apoi din ce în ce mai liniştită. M-am felicitat în gând pentru
că începusem de mai mult timp practica tehnicilor tibetane
din pergamentul pe care mi 1-a dăruit zeiţa Machandi; în
acele clipe ele şi-au dovedit cu prisosinţă utilitatea.
Sesizând faptul că am devenit relaxat, Cezar mi-a apropiat
încet banda tfietalică de frunte, reglând-o la înălţimea
capului meu.

Am apucat doar să gândesc că aceasta era
precum o diademă, când brusc am simţit cu claritate că
întregul trup îmi era învăluit de un val de energie foarte
plăcută, dar intensă. Am avut senzaţia certă că lumina din
jur scade în intensitate, iar conturul lucrurilor devine
oarecum ceţos.

Mijlocul frunţii mele a început să devină tot
mai fierbinte în timp ce gâtul mi se umfla, împiedicândumă
să respir. Am transpirat brusc şi am început să tremur de
efortul pe care îl făceam pentru a rezista. Cezar îmi scoase
banda metalică de pe cap.

— S-ar putea ca influxul energetic subtil să fie prea
puternic pentru tine, s-a justificat el. Trebuie să te linişteşti.
Nu am spus nimic, dar chiar înainte de a-mi ridica de
pe cap „diadema" simţisem un fel de uşurare, o curgere mai
normală a energiei. Acesta a fost motivul pentru care l-am
rugat pe Cezar după câteva minute, timp în care mi-am
revenit complet, să reluăm experienţa.

El mi-a aşezat pe
frunte banda cu cristale şi am simţit din nou acel val
specific de energie plăcută invadându-mi trupul, urmat de
strania percepţie a micşorării luminozităţii în cameră, însă
de această dată puteam să respir; puţin cam greu, dar totuşi
puteam să respir. în schimb, zona din mijlocul frunţii, acolo
unde unul dintre cristale îmi atingea pielea, aproape mă
frigea.

Eram însă decis să suport acea durere pentru a
continua experienţa. Nu puteam practic să mă gândesc la
nimic, din cauza senzaţiei de disconfort din gât şi a căldurii
pe care o simţeam la nivelul frunţii. Pe lângă acestea, am
început să simt cu îngrijorare cum apare şi se amplifică
treptat o senzaţie de greaţă căreia nu-i puteam face faţă. 0
clipă am fost cuprins de panică, dar am reuşit să mă controlez,
gândindu-mă că Cezar se afla lângă mine şi putea să
intervină oricând ar fi fost necesar.

Tocmai când gândeam
aceasta el îmi scoase din nou instalaţia din jurul capului.
Mă privea cumva amuzat, fără să-mi spună nimic. Iam
descris simptomele şi el a apreciat că se încadrează în
limitele fireşti, chiar dacă sunt neplăcute.

— Singurul dezavantaj este acela că, poate, nu vei
putea să experimentezi acum proiecţia în timp, mi-a spus
el.

Eram nevoit să recunosc că avea dreptate. Bănuiam că
nu putea fi chiar atât de simplu, dar nici nu mă înduram să
renunţ. De data aceasta am aşteptat ceva mai mult timp
pentru a mă linişti. După aproximativ un sfert de oră m-am
decis la o nouă încercare. Am parcurs aceleaşi etape şi
aceleaşi senzaţii, doar că acum respiram deja mai liber, iar
senzaţia de greaţă era doar vagă, fără să devină alarmantă.

Totuşi, eram incapabil să mă concentrez, fiind mai
mult preocupat să menţin o relativă stare de echilibru
interior, în speranţa că acele senzaţii neplăcute vor
dispărea. După câteva minute de agitaţie am luat însă ferm
hotărârea să mă abandonez energiei infuzate de cristalul
uriaş, indiferent de riscuri.

Mi-am dat seama că, dacă aş fi
continuat să rezist în acest fel, cel mai probabil e că n-aş fi
obţinut niciun rezultat. De aceea, am închis ochii şi mi-am
aţintit toată atenţia de care eram capabil în creştetul
capului.

Atunci s-a petrecut un fenomen ciudat: brusc,
ambientul a devenit negru, dar totuşi luminos. Nu ştiu prea
bine cum să descriu acea stare, dar senzaţia clară era totuşi
aceea că întunericul desăvârşit în care intrasem era în
acelaşi timp plin de lumină.

Aş putea spune că era un fel de
întuneric clar. Apoi am avut imediat senzaţia că alunec pe
un tobogan, dar nu în jos, ci în sus. Deşi sesizam toate
aceste stări, totuşi ştiam că gândirea mea era altfel, mai
complexă, în mai multe direcţii simultan. în timp ce mă
preocupau aceste observaţii şi senzaţii, auzeam din ce în ce
mai clar, venind de departe, o voce stranie, feminină, care
îmi suna foarte cunoscut. Inima a început să-mi bată
repede, pe măsură ce întunericul se disipa încet, lăsând să
se vadă interiorul peşterii din Tibet, în care fusesem cu un
an înainte.

M-am văzut pe mine însumi în momentul în care
Machandi îmi atingea gâtul şi fruntea şi am simţit cu atât
mai puternic emoţia şi starea inefabilă de care eram cuprins
atunci. Totuşi, fruntea parcă îmi luase foc, astfel încât
atenţia mea a scăzut, orientându-se spre locul durerii şi
atunci am constatat mai întâi o fluctuaţie în imagine, ca un fel de
bruiere, urmată de dispariţiea ei totală.

Am deschis ochii
oarecum buimac: eram tot acolo, în Camera Ocultă; Cezar
mă privea curios în lumina din jur, care era slabă ca
intensitate.

Am urmărit să mă adun şi să dau o anumită coerenţă
primei mele experienţe de deplasare în timp. Fără îndoială
că instalaţia a preluat şi a modulat temporal impresia cea
mai puternică din subconştientul meu, proiectându-mă cu
un an în urmă în locaţia respectivă.

Totul era atât de viu şi
de clar, chiar mai bogat în trăiri şi percepţii decât în
varianta fizică! Am închis din nou ochii încercând de
această dată să mă proiectez într-un moment temporal ales
de mine prin voinţă proprie. Căutam febril în minte un
astfel de reper, urmărind să-mi dau seama ce anume m-ar
putea interesa mai mult. Am sesizat că atunci spaţiul negru
din faţa ochilor „tremura" sau, mai bine zis, făcea valuri, iar
în anumite regiuni ale sale apăreau crâmpeie ininteligibile
de imagini, care mai apoi dispăreau într-o fracţiune de
secundă.

Simţeam cum fierbinţeala din frunte creşte din
nou tot mai mult astfel că, în disperare de cauză, am ales
din milioane de posibilităţi să mă proiectez în timpul
construcţiei tunelului secret de la Marea Piramidă către
Camera Ocultă.

Proiecţia temporală a fost instantanee,
foarte dură, ca un fel de „izbitură". Am văzut nişte lumini
orbitoare într-un spaţiu de secţiune triunghiulară, la fel cu
cea a tunelului văzut de noi în imaginile holografice ale
computerului lui Aiden.

Acolo exista un
dispozitiv complicat din care se emitea o rază laser sau de
altă natură, de culoare albastră, care tăia „roca" şi straturile
de sol cu foarte mare precizie. în jurul lui se aflau însă trei
fiinţe care mi-au provocat instantaneu o senzaţie de adâncă
repulsie; aveau aparenţă umană, dar cu toate acestea erau
mult diferite de noi.

Am fost atât de surprins de aspectul lor
şi mai ales de senzaţia empatică, profund nocivă, pe care
am resimţit-o în preajma lor, încât repulsia m-a proiectat
brusc înapoi în realitatea prezentă. Am deschis imediat
ochii şi mi-am scos banda de pe cap cu un gest spasmodic;
nu mai rezistam presiunii exercitate în frunte, care se
extinsese şi la nivelul ochilor.

Am coborât în sală şi am făcut câţiva paşi pentru a mă
linişti. Văzând agitaţia mea, Cezar mi-a respectat tăcerea.
La urma urmelor, aveam destul timp la dispoziţie, pe
drumul de întoarcere, pentru a-i povesti în amănunt
experienţa avută. Mi-am dat totuşi seama cât de important
este ca mintea să fie liniştită, stabilă şi ferm orientată.
Altfel, călătoria cu „maşina timpului" ar fi mereu o agitaţie
fără rost şi o experienţă fără finalitate.

Am strâns împreună cu Cezar ultimele lucruri şi am
împachetat totul în vehicule. Am mai privit o dată
misteriosul loc în care mă aflasem şi trăisem evenimente
uluitoare în decursul a mai puţin de douăzeci şi patru de
ore. Apoi i-am trezit pe cei trei colegi, deoarece trebuia să
ne încadrăm în programul stabilit pentru expediţie. După
alte câteva verificări, Cezar a sigilat Camera Ocultă,
închizând uşa enormă din piatră.

Am urcat tăcut în vehicul şi m-am gândit că mi-ar fi
plăcut să fiu atât de concentrat şi hotărât ca în acele clipe,
atunci când m-am conectat la instalaţia de deplasare în
timp. Nu puteam decât să sper că, urmând acest nou curs al
vieţii mele ca angajat al Departamentului Zero, voi avea
ulterior ocazia să mă perfecţionez şi să realizez proiecţii
temporale mult mai eficiente.

Cezar verifică legăturile video şi audio între cele trei
vehicule. Apoi, ca de obicei, mă privi întrebându-mă din
ochi dacă totul este în regulă. Am înclinat din cap,
afirmativ. Vehiculul se afundă cu viteză în spaţiul nebulos
al tunelului scăldat în lumină indigo, în timp ce eu mi-am
îndreptat gândurile spre misteriosul cristal rubiniu din
Camera Ocultă. Simţeam că într-un viitor nu prea
îndepărtat aveam să-1 revăd...

Cititi, Analizati, Concluzionati... Cu Totii Suntem Co-creatori In Acest Univers!

173 comments:

 1. Eu va scpun aici de un nou volum (al 5-lea)care a aparut in SUA, si nu stim ce sa credem....De ce Transilvania si cand va aparea si in limba romana.
  http://www.blogtalkradio.com/otherworldradio/2009/10/18/peter-moon--interview-transylvanian-sunrise-episod
  Rodica

  ReplyDelete
 2. Eu am l-am citit pe Radu Cinamar pe blogul tău. Am luat fiecare carte în parte și am devorat-o așa din monitorul calculatorului. Aveam o părere foarte bună despre el ,până când l-am văzut pe Emil Streinu (care era "acuzat" că ar fi Radu Cinamar) aducând o carte publicată de el...ghici unde... ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII... carte care nu a fost publicată la noi. Este a 5-a carte din serie și cam e clar în ce direcție se îndreaptă omul. Cred că a scos niște povești strict fantastice pentru comerț. Cartea se numește "Transylvania Sunrise" și repet, nu a fost scoasă (deocamdată) în limba Română.

  Dacă e ceva ce mi-a plăcut la Radu Cinamar a fost dragostea pe care o are față de pământul și neamul românesc. Ne-a arătat cât de speciali și binecuvântați suntem, și ne-a arătat adevăratele origini ale noastre. Totuși el nu scrie o carte "Romania Sunrise" pentru că nu ar fi luat-o nimeni și alege titlul "Transylvania sunrise" ... Aici m-a cam dezgustat. Totuși ca și literatură sunt niște cărți minunate.

  OFF-TOPIC. Mi-au ajuns acum o săptămână cărțile pe care mi le-ai recomandat. M-am apucat de Frecvența Geniu dar trebuie să recunosc că mi se pare extrem de greoaie și întortocheată. Se folosesc cuvinte extrem de evoluate și încâlcite. De multe ori citesc un pasaj de 3-4 ori să-l înțeleg. Mai am jumătate din carte... Oricum ai avut dreptate e o carte bună.

  ReplyDelete
 3. hei omule
  este interesant la tine
  numai sa nu te pierzi in
  hatisurile iluziei , ai grija
  SUCCES

  ReplyDelete
 4. Da, stiam de cartea pe care a lansat-o in SUA {Transylvanian Sunrise}. Si eu am fost mirat la inceput, nu de ce a lansat-o in limba engleza, ci mai mult de faptul ca are ca titlu Transilvania in loc de Romania! Totusi cred ca am inteles motivul: Transilvania "prinde" mai bine in afara tarii decat numele de Romania in acest moment... ne place sau nu, asta este adevarul din pacate. Si nu sunt date noi in aceasta carte, ci sunt comprimate informatiile din cele 4 volume scrise de el in limba romana, plus cateva poze la Sfinxul din Bucegi, cu cel cu care a colaborat la lansarea carti. De acea nu are sens sa mai scoata si in limba romana acesta carte, din moment ce informatiile din ea se regasesc si in volumele lui scrise in limba romana.
  Era absolut necesar dupa parerea mea ca Radu Cinamar sa scrie si limba engleza, erau prea multe informatii de valoare in cele 4 volume ca sa ramana doar in limba romana. Sincer chiar ma intrebam cand o sa faca acest lucru tinand cont de informatiile din acele carti.

  "Cred că a scos niște povești strict fantastice pentru comerț."

  Nu cred asta, pentru ca anumite informatii despre care a scris el se regasesc si in alte lucrari din afara tarii noastre {mai ales cele despre muntii Bucegi}. Dar intr-adevar unele chesti din cele 4 volume, nu se potrivesc in contextul cu Romania. Nu in sensul ca nu sunt reale, ele sunt reale, dar nu in discutia cu Elinor de exemplu din volumul 2, aceasta discutie intre Elinor si Radu Cinamar este posibil sa nu fii avut loc niciodata, dar ca ceea ce ii spune Elinor despre Alchimie si viata sa fie real. Deci informatiile din cele 4 volume sunt reale, dar nu neaparat in ordinea in care sunt prezentate. In plus in volumul "Misterul din Egipt", Radu Cinamar exclude multe informatii importante despre Sinxul din Egipt, adica despre cea ce se afla sub el, informatii pe care le poti gasi in alte lucrari.

  ReplyDelete
 5. Ma bucur ca te-ai apucat de Frecventa Geniu.
  Primele 20-25 de pagini sunt mai dificile la inceput dar dupa, ai sa vezi ca este foate usor. Si ai sa te inveti repede cu "limbajul" cartii, pe urma dupa ce o sa o termini ai sa vezi ca o sa vrei sa o citesti din nou, si chiar este recomandat, ai sa ai o alta perspectiva a doua oara cand o citesti. Eu am citit-o de 3 ori cap coada, iar acum cand am nevoie de un anumit raspuns, sau pur si simplu sunt trist, plictisit, etc. Deschid cartea la intamplare si citesc capitolul respectiv, asfel imi recuperez energia pierduta aiurea. Este pacat ca o asfel de carte sa fie citita o data, si apoi aruncata si uitata intr-un colt al bibliotecii, asa cum au facut poate multi dintre noi, datorita "limbajului prea greu" si a unor lucruri "utopice" care sunt scrise in carte.
  Eu personal folosesc exercitiul de la pagina 78 in fiecare zi, si dupa cateva luni {poate chiar mai repede la tine} ai sa observi sigur schimbarile.

  ReplyDelete
 6. nu mi-ai spus ce parere ai de cartea capatai Falun Gong? Cartea scrisa de Li hongzhi. O gasesti spre download/printare aici

  ReplyDelete
 7. Da, o sa imi fac timp sa o citesc si iti spun dupa acea.

  ReplyDelete
 8. Cartea TRANSYLVANIAN SUNRISE, o am desi este in limba engleza am dat-o unui amic pt a o traduce, aceasta carte nu va aparea in romania, deoarece peter moon impreuna cu generalul cinamar, incearca, defapt pun in aplicare un plan, iar daca planul le da gres, romania se federalizeaza....
  Numai bine!
  DRAGOS

  ReplyDelete
  Replies
  1. sunteti sonati cu totii

   Delete
 9. CINSTE scriitorului, ca popularizeaza descoperirea din Bucegi! Si vedeti ca restul de continut este "manual spiritual", bucurat-va ca puteti citi in sfarsit asa ceva !

  ReplyDelete
 10. Planul celor care gândesc la federalizarea României va fi dat peste cap în ultimul moment. Din 2013 şi până în 2025 va avea loc ceea ce eu aş numi RESETAREA PROGRAMULUI TERRA. Până în 2014 România se va reîntregi şi va adopta un alt sistem de organizare socială, care va rezona cu legile divine. Mortăciunea capitalistă se va dezagrega de la sine prin voinţa umanităţii.

  ReplyDelete
 11. Anonim , te rog anunta-ne cand va fi gata tradusa cartea TRANSYLVANIAN SUNRISE. Avem nevoie de astfel de carti, de astfel de oameni. Emisiunea Codul lui Oreste au reusit sa o scoata in afara micilor ecrane. Nu ne raman decat cartile si internetul.

  ReplyDelete
 12. sunt bune cartile lui cinamar , sf pur ...dar totusi Dzeu e foarte prezent ceea ce e bine pentru noi care ne departam de El

  ReplyDelete
 13. CINE SPUNE CA SUNT S.F. CARTILE, NU E "PREGATIT" SA INTELEAGA ADEVARUL, NICI DACA L-AR LOVI IN CAP...

  ReplyDelete
 14. Hey, these are some seriously cool images. Is there any chance you can put up a google translator b/c my firefox translate plugin doesn't seem to work with your blog?

  Corey Fischer
  Webmaster, iRenewBraceletX.org
  Visit Us At: iRenew Bracelet

  ReplyDelete
 15. Isn't there a plugin in chrome that would work for you?

  Darci
  webmaster http://resumecoverpage.net

  ReplyDelete
 16. Existenţa bazei ascunsă în munţi e realitate. Dar ce amestec or avea israelienii în toată povestea. Elicopterul acela israelian nu a căzut degeaba în munţi şi s-au comportat de parcă au găsit Chivotul legii acolo. Prea au venit multe persoane să „cerceteze” accidentul (86 oameni), îmbarcate în două avioane Hercules, când unul singur era mai mult decât suficient. Chiar şi faptul că s-a asfaltat drumul care duce spre Babele ar trebui pus în ecuaţie.
  Poate mai aflăm amănunte în Transilvanian Sunrise, dacă acest volum n-o fi doar exploatarea, pe alte tărâmuri, a aceluiaşi subiect
  (ION13).

  ReplyDelete
 17. Radu Cinamar este o anagramare provenind de la Rama cu Indra reprezentand pseudonimul lui Dan Bozaru, membru marcant si instructor MISA.Cartile sunt pura fictiune,bazate pe elemente mistice orientale combinate cu clisee tipice care se inoculeaza la cursurile si conferintele MISA, acesta combinatie da un aer de ezoterism acestor lucrari si ii prinde pe cei cu o inclinatie catre conspirationism ,misticism si ocultism. Sunt o lectura captivanta, dar atat , nu trebuie luat de bun tot ce este acolo ca si cum sunt revelate niste adevaruri ascunse.
  Ultima carte scoasa de Radu Cinamar se numeste Transylvanian Sunrise , impreuna cu Peter Moon , acelasi personaj care a facut prefata cartii lui Dan Bozaru, Proiectul Montauk, scrisa in aceeasi maniera cu cele 4 volume mentionate.Dan Bozaru pe langa faptul ca este un autor de carti de acest gen precum si traducator pentru alte lucrari , este si un prolific creator de muzica electronica , vezi www.indramusic.ro.

  ReplyDelete
 18. de ce s-au intrunit astronauti la buc pt asteroidul care v-a trece pe langa noi?
  ati vazut k se doreste constructia aparatului de teleportare la buc? oare din cartea lui radu cinamar ies la iveala acele lucruri care trebuie sa atraga asupra Romaniei asa cum spunea Parintele Arsenie Boca!? fiti putin atenti la ce se intampla la noi in tara privind anumite lucruri foarte importante dar le fac sa treaca neobservate

  ReplyDelete
 19. Bine domnu anonim, dar ce contează cine se ascunde în spatele pseudonimului Cinamar? Dacă nu e nimic acolo în Bucegi, de ce în emisiunea lui Mădălin Voicu de anul trecut a intervenit acel personaj misterios, care a ameninţat şi a spus că nu este voie să se vorbească public despre descoperirile din Bucegi? De ce în zonă s-au găsit schelete de uriaşi şi de ce în Buşteni s-au perceput atâtea cutremure locale repetate timp de luni de zile? Cui nu convine ca aceste subiecte să fie cunoscute de populaţie? De ce arheologul care descoperise un asemenea schelet de umanoid uriaş a murit subit, în condiţii misterioase? (a fost aruncat sub roţile unui tramvai).
  Am ajuns să ni se dicteze în propria noastră ţară ce avem voie să vedem la TV şi ce nu avem voie?
  După cum remarcă şi anteriorul anonim, cuvintele părintelui Arsenie Boca nu au fost vorbe în vânt. DACĂ EL A SPUS CĂ ÎNTR-UN INTERVAL DE TIMP SCURT ÎN ROMÂNIA SE VOR FACE DESCOPERIRI CARE VOR ATRAGE ATENŢIA LUMII ÎNTREGI, ATUNCI AŞA VA FI!
  Spre disperarea duşmanilor ascunşi ai neamului românesc, care-şi vor pierde orice putere şi falsa autoritate câştigată prin minciună şi manipulare!
  (ION_13)

  ReplyDelete
 20. Provoc la discuţii pe Ana (matematiciana), pe Simona (numaibine), pe Carmen (Karma), pe B.Flo, pe Ran2002, pe zico77 şi pe toţi ceilalţi care aţi postat pe blogul evreicei Diana. Hai să urcăm blogul acesta (Inuaki-radu cinamar) pe locul întâi că merită !
  Dacă intraţi pe aici daţi un semnal de recunoaştere.
  Cu resdpect
  Aeleden

  ReplyDelete
 21. aeleden sunt ran2002

  ReplyDelete
 22. eu am fost acel anonim cu arsenie boca

  ReplyDelete
 23. SALUT!
  Să şti că ţi-am recunoscut stilul şi de aceea am făcut apelul. Ce noutăţi ai în materie de cărţi sau filme, că tu erai mereu la curent.
  Aeleden

  ReplyDelete
 24. Buna!
  In sfarsit am gasit un blog inca deschis pe tema "Radu Cinamar". Am citit de curand cele 4(de fapt mai am jumatate din a 4-a) carti ale domniei sale . Despre subiectul "Bucegi" auzisem acum cativa ani pe un post de tel si speram la o continuare... Abia anul acesta am intalnit pe cineva care mi-a recomandat cele 4 carti. M-au impresionat f mult! Daca stie cineva de unde pot achizitiona "Transylvania Sunrise" rog sa ma ajute.
  Aeleden- ma bucur ca te-am regasit pe acest site, imi place ce spui!

  ReplyDelete
 25. sa stii k am tot cautat TRANSILVANYAN SUNRISE in romana dar deocamdata nimic. ce spui de TELEPORTAREA de la Buc. , nu-i asa k trebuie sa scoata acea descoperire sub o anumita forma.
  Faceti pariu k romanii chiar o sa realizeze teleportarea? a inceput sa apara anumite desc din cartea lui Radu cinamar 'teleportare prin acele tunele cu anumite corespondente.
  Apropos Aeleden unde Simona si Flo?
  nu au aparut?

  ReplyDelete
 26. Cris o gasesti in format pdf pe net dar in limba engleza

  ReplyDelete
 27. Nici Ana nu a răspuns. Poate nu citesc pe aici. Dau eu de ei k mai postez pe multe bloguri. Poate sunt ocupaţi k acum e sezon de examene şi licenţe.
  Apropo de teleportare Ran, la ce adresă găsesc informaţii?
  Cris mă bucur că rezonezi cu noi şi că nu te-ai speriat de acel scandal din final. Mai găseşti şi persoane cu altă orientare ori cucoane cu etajul superior deranjat. Asta e, lumea nu eperfectă.

  ReplyDelete
 28. Buna,
  Apropo de teleportare, am auzit (cred ca in emisiunea lui Emil Strainu) ca ar fi realizat deja teleportarea cu succes a virusilor, si bineanteles nu a zis mai multe...
  Aeleden esti acelasi cu Ran? Am citit tot ce ai scris pe blogul uneia "Diana" dar pe cand am descoperit blogul il declarase deja inchis.
  Am o intrebare pt tine Aeleden, chiar traiesti asa departe de oameni?

  ReplyDelete
 29. @cris
  Personal nu cred în ce se spun unii despre teleportare. Ştiinţa nu a realizat aşa ceva încă, pentru că teleportarea este de domeniul spiritual. Doar oamenii foarte evoluaţi spiritual pot controla acest mod de „deplasare” în spaţiu. Se spune că părintele Arsenie Boca, în timp ce era în închisoare a dispărut subit pentru câteva ore, gardienii căutându-l înnebuniţi, iar el a fost prezent la înmormântarea mamei sale. De asemenea, când îşi făcea rugăciunea de la miezul nopţii în celula sa, lacătele de pe uşa celulei săreau singure, iar paznicii închisorii trebuiau să le schimbe mereu.
  Şi părintele Paisie de la Athos stăpânea acest gen de deplasare şi putea fi văzut în două locuri deodată (fenomenul de bilocaţie).
  În concluzie, ştiinţa ar trebui să ia în calcul posibilitatea ca lumea să fie ceva virtual, de genul unei iluzii mentale. Controlând mentalul se poate acţiona asupra lucrurilor din jurul nostru. Pentru aceasta este nevoie de modificarea stării de conştiinţă prin antrenament spiritual, aşa cum fac isihaştii sau yoghinii. Dar lucrurile sunt discutabile, deocamdată.
  Nu sunt acelaşi cu Ran.
  Viaţa la sat nu este una izolată, dar nu totdeauna poţi vorbi cu oricine despre ştiinţă. Deşi ţăranii sau emancipat, cei care caută adevărul sunt puţini. Dar asta este valabil peste tot.
  Aeleden

  ReplyDelete
 30. Am fost pe la sf lui martie la Prislop la mormantul Parintelui Arsenie Boca, unde te incarci cu mare spiritualitate, plus k prietenei care a fost cu mine i s-a intamplat o minune. Ea fiind cam nebisericoasa.Am sa mai repet acest drum pana acolo, pentru k merita.

  ReplyDelete
 31. Şi biserica pictată de părintele Arsenie la Drăgănescu este interesantă şi ascunde multe profeţii imortalizate prin desen.
  Aş fi curios ce i s-a întâmplat prietenei tale. Adun aasemenea mărturii (dacă se poate spune aici acea întâmplare, dacă nu nu-i obligatoriu)
  aeleden

  ReplyDelete
 32. Eheee cum sa nu. Prietena mea fiind moasa fiicei mele care are o fata super, dar ghinionul a fost sa se molipseasca cu o boala foarte grava pt o fata de 22 ani (si nu numai),cu lupus. eu i-am spus k cei din romania gresesc , si i-a dat un trat ffff puternic, iar dupa ce am fost la Prislop,i-am trimis in Austria la analize pt k nu am incredere in cei de aici (sunt cadru med), iar fiica a imbracat in noaptea din AUSTRIA BLUZA CU CARE A FOST MAMA EI ACOLO, si a visat atunci ca era intr-o apa fff tulbure si cu mizerie, si din senin a aparut un barbat care a scos-o la mal si era curata , curata. adoua zi cand au venit analizele le-au spus doct k a avut o inf fff puternik in corp dar nicidecum lupus. Deci eu unul nu cred in coincidente ci numai in credinta fiecaruia.

  ReplyDelete
 33. Eu unul cred, pentru că personal am avut o problemă. Apăruse după eclipsa din august 1999 şi se manifesta prin aceea că organismul pierdea (sau consuma) vitamina B12 şi apăreau simptomele date de această carenţă. Luam vitamine şi după 10 – 15 zile de la întreruperea tratamentului simptomele reapăreau, având mare efect asupra inimii, care intra în fibrilaţie, deşi electrocardiogramele ieşeau bine. Nu lungesc povestirea, dar timp de 5 ani am luat continuu vitamina B12. Însă în anul 2004, în noaptea de 23 spre 24 iunie, am avut o asemenea întâmplare ce ţine de spiritual. Concret, am devenit conştient în timpul somnului, dar nu puteam controla corpul şi nici un muşchi nu răspundea la comenzi (eram ca şi paralizat şi mă simţeam prizonier în propriul meu corp). În acel moment prin fereastra din partea de nord a camerei (orientată spre munţii Bucegi) a pătruns o mică sferă luminoasă, care se apropia lent de mine. A crescut în dimensiune până la mărimea unei mingi de fotbal. Pe suprafaţa ei jucau lumini roşii-albastre. Era ca un Soare în miniatură, dar avea o lumină rece şi difuză. Brusc din acea sferă a ieşit o mână albă, care mi-a „cotrobăit” prin interiorul corpului timp de circa 20 – 30 de secunde. Apoi mâna s-a retras în sferă, sfera s-a îndepărtat lent micşorându-se la forma iniţială şi a ieşit prin aceeaşi fereastră, trecând prin geam. Imediat am recăpătat control asupra corpului şi de atunci mi-au dispărut acele simptome ciudate.
  Fapt curios că noaptea cu pricina (am aflat mai târziu) era Noaptea Sânzienelor sau Drăgaica şi reprezintă o sărbătoare străveche a dacilor, când, se spune din bătrâni, se deschid cerurile şi se produc vindecări miraculoase.
  Eu de atunci preţuiesc şi această zi.
  aeleden

  ReplyDelete
 34. Aeleden ce parere ai despre iesirea multor serpi in multe orase din tara.........................?! inaintea eclipsei de maine?!
  ran2002

  ReplyDelete
 35. A si inca ceva Aeleden sa stii k in jurul meu, unii prieteni sufera de o asa numita "Depresie", in conditiile in care acesti oameni ii vedeam mereu niste oameni puternici (ofiter in jandarmerie). Eu cred k selectia naturla a inceput. Tu ce spui?
  ran2002

  ReplyDelete
 36. Posibil să aibă o legătură cu eclipsa, iar şerpii să perceapă ceva energii subtile. În Mexic şi Australia oraşele au fost invadate de şerpi şi crocodili, dar se crede că din cauza inundaţiilor. Sundar Singh afirmă că “Fiarele sălbatice se vor năpusti asupra satelor şi oraşelor, atacând cu ferocitate oamenii”, dar asta se va întâmpla după finalul celui de-al treilea război mondial, care încă nu a început bine.
  Referitor la depresia unora, eu nu cred în ce se spune despre 2012. Toate acestea ar putea fi profeţii mincinoase.
  Depresia, în general, se poate datora înstrăinării oamenilor de Dumnezeu şi a credinţei lor fragile. Eu fiind ţăran, aici la noi nu e timp de depresie. Dacă te trezeşti la 5 – 6 dimineaţa, pleci la cosit (parfumul fânului cosit bate toate aromoterapiile din lume !) şi faci «sportul» ăsta o zi întreagă, nu ai cum să cazi în depresie. Da poate om fi noi mai înapoiaţi, căci aici ritmul satului e dat tot de clopotul bisericii, chiar dacă tehnologia ne-a luat şi pe noi cu asalt.
  Aeleden

  ReplyDelete
 37. Intr-adevar, aroma fanului proaspat cosit nu e inclusa in nici o aromaterapie. Si e maare pacat. In rest, cautarea fiecaruia spre a deveni mai bun, mai cinstit, mai muncitor, mai spiritual n-ar trebui sa tina cont de locatie. Poti fi cinstit si la sat si la oras. Treaba e ca e destul de greu...

  ReplyDelete
 38. Aeleden doresc sa te intreb mai multe dar nu stiu cu ce sa incep. am citit cartea Aryana Havah Vol 3, si vad ca inalnesc prin cartile care le citesc (nu intamplator, consider eu)despre Arsenie Boca. Cred k nu m-am dus intamplator la Prislop la Mormantul lui, impreuna cu sotia si fiica, moasa fiicei. Oricum m-am simtit acolo cu o putere de mutam si muntii din loc. Si era o vreme urata rau in martie anul asta. nu stiu simt k ceva se schimba in mine.De un timp visez fff mult, chiar ii povestesc sotiei despre ele , si anume numai vise despre cataclisme sau razboaie.Tu ce crezi? de la Ran2002

  ReplyDelete
 39. Anonim, eu voiam să spun că la sat eşti mai aproape de natură şi, de Dumnezeu. Depresia şi stresul citadin e preţul plătit pentru îndepărtarea de Natură, pentru mediul artificial, aparent superior, dar care în realitate îşi pune o amprentă negativă asupra oamenilor.
  Ran, îmi amintesc când, prin martie, spuneai că ai fost la Prislop şi îndemnai şi pe alţii să-ţi urmeze exemplul. Faptul că ai ajuns acolo nu este întâmplător şi eu cred că există un destin care se derulează imperturbabil, iar acţiunile noastre sunt nesemnificative în raport cu destinul general, care e ca un program de calculator ce cuprinde toate mişcările din univers, de la cele microcosmice până la mişcarea marilor agregate din Marele cosmos. Altfel nu se explică clarviziunea. Ceea ce visezi pot fi „amintiri din viitor” ale unor evenimente în care vei fi implicat.
  E posibil ca mişcări sociale să fie şi la noi. Toate aceste convulsii şi evenimente violente din lume (cum este în Grecia) denotă că este nevoie de o schimbare calitativă, dar aceasta întâmpină rezistenţa celor care au de câştigat din actuala formă politică şi economică a lumii. Din acest inevitabil conflict se va naşte o lume nouă. Eu cred că acest capitalism, întemeiat pe puterea banului şi pe voinţa impusă de cel mai puternic, nu poate fi ultimul stadiu de evoluţie al societăţii. Ceea ce se definea a fi democraţie, întemeiată pe „puterea poporului” a fost înlocuită în timp cu „puterea banului”, care subordonează poporul prin îndatorare şi apoi îi cumpără, la preţ minim, forţa de muncă. Când lumea intră în criză (şi de ce or apare crizele?) ponoasele le trag doar cei mulţi, adică poporul.
  Cu siguranţă mişcările care vor avea loc vor impune pe scena lumii un model de societate mai bun şi mai uman, dar şi acesta va fi vremelnic, pentru că lumea trebuie să urce mereu alte şi alte trepte. Pe termen lung însă, evoluţia societăţii este imprevizibilă şi e posibil ori să se ajungă la un stadiu de civilizaţie perfect, în care oamenii să trăiască într-o deplină armonie colectivă, în care toate conflictele să înceteze, ori lumea să se autodistrugă.
  Dar pot să apară şi surprize, cum ar fi revenirea lui Iisus, fapt ce va da peste cap toate prognozele noastre.
  Aeleden

  ReplyDelete
 40. Oricum eu doresc sa mai meg la Prislop cat de curand.Cum doresc sa merg si la manastirile din Moldova.Ieri am fost la Curtea de Arges, interes de serviciu,dar am trecut pe la manastire, unde ajung cam periodic sa dau acatiste, si am luaat una din cartile lui Arsenie Boca,si cum am ajuns acasa am si citit jumatate din ea. Sa stii k citesc foarte mult despre noi ca natie, despre spiritualitate de un timp. Asta nu ca nu faceam si inainte. Chiar inainte sa ma casatoresc mergeam cu viitoarea sotie aproape 3 ani , duminica de duminica la manastirea din oras. K sa nu-ti mai spun k m-am lasat de fumat de la 1 ian.Ceva se intampla in interiorul meu, ceva ciudat dar simt k este totul pozitiv cu unele mici framantari.
  ran2002

  ReplyDelete
 41. E o treabă bună dacă ai abandonat tutunul. Şi căutarea adevărului despre naţia noastră este la fel de binevenită.
  Uneori în viaţă suntem furaţi de evenimente şi lucruri cărora le atribuim o nemeritată importanţă, dar cunoaşterea şi spiritualitatea sunt valori supreme, care merită orice sacrificiu.
  aeleden

  ReplyDelete
 42. Aeleden atunci cand m-am dus la Prislop am fost si cu moasa fiicei (cred k iti amintesti, cu visul), cu sotia si fiica. dupa Silvasu de sus pana la manastire nu mai este nici o casa, darm pe drum am intalnit o calugarita cu multe bagaje si am oprit sa o iau , Anticipand k merge acolo. L-a manastire am coborat ne-am dus la mormant ea a venit acolo cu toate bagajele am zabovit cam 1.30h apoi am coborat la bisericuta am lasat acatiste si am mers l-a masina , ea tot dupa noi si ne-a rugat sa o luam pana in Hateg , bineinteles k da. Pe drum a spus rugaciune apoi sotia i-a dat un mar, iar ea la dat mai departe moasei care statea in fata langa mine si a spus ca din dar se face dar.Azi citind cartea cu Marturi din TAr Fagarasului despre Arsenie Boca am Vazut ca astfel de au mai avut si altii. Adik Arsenie Boca. Si chiar cred k A fost el pentru k Semnificatia marului inseamna cunoastere.Adik moasa fiicei avea mai amre nevoie de ea. Fam mea mergea acolo pentru rugaciune, nu pentru un necaz , cum era moasa fiicei.
  ran

  ReplyDelete
 43. Am citit şi eu cartea de care aminteşti. E uimitor, iar viaţa şi faptele părintelui Arsenie ar trebui cunoscute de toţi românii. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc în timpul vieţii, dar atunci informaţiile circulau mai greu şi nu auzisem despre dânsul.
  Sunt curios ce a vrut să spună prin faptul că „Va lua ţara foc din Prislop!”. E posibil ca un val de reîntoarcere în masă a oamenilor la credinţă să pornească chiar de acolo.
  Aeleden

  ReplyDelete
 44. Eu asa cred k de acolo va porni credinta adevarata. ran

  ReplyDelete
 45. domnul Aeleden,
  Mi-a parut bine sa va regasesc iarasi. Banuiesc ca Dvs. sunteti acel misterios Radu Cinamar. Am citit toate cartile, voi cauta s-o citesc si pe cea in engleza. Apoi le voi relua iarasi de la capat. Am avut un maret sentiment de mândrie pt. trecutul nostru dacic si toate celelalte taine, atât de "bine" ocultate pâna acum. "Vreau sa fiu ceea ce sunt", o fraza de acum câtiva ani la inceputul drumului meu. Cautarea continua. Ati sugerat mai sus ca eventual Iisus ar putea reveni. Daca se admite faptul ca el avea origini dace, are aceasta o legatura cu Gradina Maicii Domnului- România ? Va multumesc !

  ReplyDelete
 46. @Ilies
  Nu sunt Radu Cinamar, dar cred că ceea ce scrie el este adevărat.
  Iisus va veni cu siguranţă, iar acest timp este aproape. El a prezis că puţin înaintea revenirii Sale «Vor fi semne în lună în stele şi în soare. Si pe pământ va fi strâmtorare printre popoare…» Ei bine, eu pentru aceste SEMNE înscrise în astrele sistemului solar pledez, pentru că am ajuns la revelarea lor, în baza unei teorii gravitaţionale care înlătură teoria generalizată a relativităţii. Aceste SEMNE sau peceţi, după cum le numeau cei din vechime, sunt un fel de semnături ale unei inteligenţe care a făcut sistemul solar şi, prin marea capacitate de creaţie, are toate atributele divinităţii. În acest fel ştiinţa va fi nevoită să-şi dea mâna cu religia, ceea ce va fi o mare surpriză.
  Se mai spune că înainte de a doua venire se vor manifesta pe Pământ Enoh şi Ilie, ca înaintemergători şi cred că acest Enoh al zilelor noastre a fost chiar părintele Arsenie Boca. De aceea, la înmormântarea sa, a apărut scris în nori numele Enoh (vezi cartea citată mai sus de Ran). Rămâne să-l aşteptăm pe Ilie şi să sperăm că se va naşte tot în neamul românilor.
  Pe de altă parte, tradiţia spune că nu ştie nimeni momentul revenirii lui Iisus pentru că, după aceea va fi un cataclism planetar sau chiar cosmic, «căci puterile cerului vor fi zguduite» [Luca 21 ;26]. Totuşi există un mic indiciu pentru că anul zero, ca moment al naşterii mântuitorului, nu a fost bine plasat în calendar. Se ştie că Iisus a trăit pe vremea împăratului roman Octavian Augustus şi conform acestei certitudini, Iisus ar fi trebuit să se nască cu opt ani înainte de anul zero. In acest fel, marele eveniment cosmic al Învierii a avut loc în anul 25, iar acei faimoşi două mii de ani de la Înviere se vor împlini în anul 2025. Atunci va fi ceva şi eu cred că Iisus va veni cu 2 – 3 ani înainte de această dată.
  Până atunci va trebui să mai fim martori la multe alte evenimente prezise, cum ar fi construirea celui de al treilea Templu de către evrei. E de admirat, dar ei păstrează toate pietrele acestui Templu şi au afirmat că, în cel mult două luni, l-ar putea ridica. Numai că pe locul unde a fost vechiul templu, au ridicat musulmanii o moschee şi toate eforturile evreilor se duc în direcţia mutării acelei moschei, pentru a face loc celui de al treilea Templu.
  Apoi vom vedea pe cel care se va instala în acest Templu declarându-se Dumnezeu pe Pământ. E vorba de cel numit «fiul pierzării» sau Anticrist, care va fi un evreu, după cum a prezis şi părintele Arsenie.
  Se pare că noi românii mai avem de îndurat, dar în final ne este dat să biruim răul de pe Pământ căci «nu mor caii când vor câinii», iar americanii şi occidentul, care plănuiesc desfiinţarea României, vor fi distruşi în totalitate de pe Terra. Această adunătură de jigodii reptiliene îşi merită soarta.
  Aeleden

  ReplyDelete
  Replies
  1. _*Eu vorbesc* _ Isaia 7/14, ...*Iata semnul - Fecioara este insarcinata* [acum in 2012] _ Matei 1/18,21-23, ...

   -1) =“Vorbesc in pilde” _ Matei 13/34,35, ...asa cum este [si] vorbirea prorocilor in Scripturi, ...care inca sint “pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], ...pana la Mine _ Romania 5/14, ...Acela fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22;

   -2) = Pentru a intelege, mai mult si mai bine, trebuie sa cititi Cartea _ Daniel 12/4, ...si mai mult de atat, ...cei carora le este dat sa primeasca _ Matei 19/11, ...sa [si] cerceteze _ Ioan 5/39, ...fara sa uitati _ 2 Petru 1/20;

   -3) = Potrivit _ Matei 6/10: ...”Vie Imparatia Ta; Faca-se voia Ta, precum in Cer si pe Pamant”, ...privitor si la semnele vremurilor / venirea Fiului Omului _ Luca 21/7, ..:

   _*Pe alocuri vor fi mari cutremure de pamant, foamete si ciume; vor fi aratari inspaimantatoare si semne mari in cer.* _ Luca 21/11;
   _*Vor fi semne in soare, in luna si in stele. Si pe pamant va fi stramtorare printre neamuri, care nu vor sti ce sa faca la auzul urletului marii si al valurilor.* _ Luca 21/25.

   -{Evaluati, dupa ce insumati si coroborati [cu] toate catastrofele planetare: ...razboaiele provocate si intretinute de cei care se cred "jandarmii planetari", miscarile seismice / cutremurele, inundatiile, incendiile, avalansele, alunecarile de terenuri, ...etc, ...etc, ...incepand cu "tsunami"-ul din martie 2011 din Japonia, care, ...[ca posibil fenomen deosebit], ...a fost previzionat de marele prevazator Simon(a) / *Urania* -vezi “google.ro”}, ...

   …care trebuiesc deasemenea coroborate si cu _ Matei 1/18,21-23, ...unde este scris clar: ...-*Iata, Fecioara va fi insarcinata, va naste un fiu, ......* ...ceea ce inseamna [ca] in mod implicit ...despre semnele vremurilor, vorbesc [si] ...Stelele, Astrele, Planetele, cu referire la Constelatia Fecioara in care a intrat Marte [la sfarsitul anului 2011], ...asa cum a previzionat Simon(a) / *Urania*; ...-Toate acestea fiind in concordanta cu: ...-“”Vie Imparatia Ta; Faca-se voia Ta, *precum in Cer, asa si pe Pamant*”” _ Matei 6/10; _ Facerea 1/14-18, ...- “acum” / a treia zi _ 2 Petru 3/8 –mileniul 3, cand am fost inviat dintre cei morti _ Romania 5/14, ..si trimis _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, ...pentru implinirea Legii _ Romania 10/4 si prorocilor _ Matei 5/17, ...doar ati citit _ Ioan 4/25, ...adica Scripturile vorbesc despre viitor [-nu despre trecut]: ...*Stiu ca are sa vina Mesia; Cand va veni El, are sa ne spuna toate lucrurile*/ [Ceea ce incerc sa fac, pentru cei care au urechi de auzit, si aud _ Luca 8/8, ...-Dar, credeti? _ Luca 18/8]; _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Luca 16/29,31.

   = Cu stima. –Mesia _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18]; _ Ioan 4/[25],26.

   Delete
  2. _*Acum [inca] este noapte(a) aceea, despre care au vorbit prorocii* _ Luca 22/3; _ Ioan 13/27,30; _ Isaia 21/11,2012; 9/1,2,[6]; 6/[8],9; ...[Sinteza], ...

   =*Acum*, ...inca, ...este noapte "in Adevar", ...[si / sau, implicit], prin aceea ca "Scripturile sunt pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], ...”pana in ziua de Astazi” _ Romania 11/8, ...*pana la Mine* _ Romania 5/14, ...Cel ridicat _ Faptele Apostolilor 3/22; 7/37, ...sa [va] descoper "Calea, Adevarul si Viata" _ Ioan 14/6; _ Apocalipsa 1/1; 10/7, ...*potrivit cu descoperirea tainei* _ 1 Corinteni 2/7; _ Coloseni 1/26; _ Romania 16/25.

   =*In aceasta vreme de stramtorare cum n-a mai fost, ...[niciodata] ...* _ Daniel 12/1, ...“am auzit glasul Domnului” _ Isaia 6/8,[9,10]; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, ...si zic: ...*Iata-Ma!* _ Isaia 52/6 -Moise; _”Iata-Ma! Iata-Ma!”-65/1; _ Romania 10/20.

   =”[Acum] ...-Este noaptea zilei a 7-a _ Facerea 2/2,[3], ...-“este intuneric fata de Adevar" _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Isaia 21/ 11, 2012; _ 2 Petru 1/19, ...asa cum este scris ...*era noapte cand Iuda a luat bucatica* _ Ioan 13/30, ...implinind voia Fiului _ Ioan 13 / 26-28; _ Luca 22/3, ...pentru proslavirea Fiului Omului si a lui D-zeu in El _ Ioan 13/31,32, prin invierea ...[a treia zi _ 2 Petru 3/8] _ Matei 17/22,23; 27/63; _ Marcu 8/31; _ Luca 9/22; 18/33; 24/7 ], ...-invierea dintre cei morti _ Romania 5/14; _ Iuda 9, ...”atat de mult a iubit Dumnezeu Lumea _ Ioan 3/16; _ Matei 4/16; _ Isaia 9/1,2,6; 52/6 _ Moise -*Iata-Ma!,* _ Ioan 4/26 ... -*Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela* ...-Acela fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Evrei 1/1,[2],{3 -coroborat [_ 2 Petru 1/20] cu Romania 5/14; _ Iuda 9; _ Luca 16/29,31}.

   = Cu stima. -Mesia _ Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela _ Ioan 4/[25],26, ...-Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18,20]; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,6; 52/6 –Moise _ *Iata-Ma!*; 65/1; _ Ioan 10/8,11,2012,13,14; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; -*Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.

   Delete
  3. -*Apocalipsa lui Ioan*, ...

   = Din pricina *neintelegerii Scripturilor / Cartii pecetluite* _ Dan.12/4,[9], ...de catre intreaga omenire, implicit de catre cei care *stau pe scaunul Meu* _ Mat.23/1,2, care ”s-au facut ei intre ei” - *invatatori si dascali* in felurite Religii si BISERICI, ...[unii in vesminte cu filacterile late si poale lungi], printre care si cei ce-si zic: -"Indrumatori" _ Is.9/16,- Conducatori, Judecatori, Procurori, "Legiuitori", [etc] _ Mat.23/[4,5,6],7,[8-10], care, neintelegand *Cartea* _ Dan.8/26; 12/4, implicit Cartea *APOCALIPSA lui IOAN*, fiindca: -*au urechi de auzit dar nu aud, si au ochi de vazut dar nu vad* _ Isaia 6/[8],9,10, ...au transmis ideea falsa privitor la intelegerea cuvantului APOCALIPSA ca definind Sfarsitul Vietii / Sfarsitul Lumii / Disparitia PLANETEI.

   = Au citit si citesc de mii de ani”, dar nu au priceput _ Isaia 6/9,10, fiind preocupati de *fatarnicie, trai in lux si destrabalare* in contradictie cu prorociile si in contrast cu *traiul norodului*, pentru care impun si cersesc, [de la vaduve si orfani], *danii, daruiri, taxe, zecime, zeciuiala, impozite*, respectiv din partea acelora pe care-i tin in intuneric, *lesne crezatori* _ Romania 16/18; _ Mat.23/13-14, pentru ca nu au priceput ce inseamna *Apocalipsa lui Ioan*.

   = APOCALIPSA inseamna ...*DESCOPERIRE / Revelare*, cum e scris -*DESCOPERIREA lui Isus Hristos*, intelegerea cuvantului APOCALIPSA fiind cuprinsa chiar in “definitia din versetul _ Apoc.1/1”, insemnand: DESCOPERIREA / revelarea Adevarului _ Ioan 1/1,5, *aducerea la lumina [zilei a 7-a], fata de intunericul [noptii / dinaintea zilei a 7-a]* _ Isaia 21/11,2012, ...[-vezi _ 2 Petru 1/20] notiunea *SFARSIT* insemnand Sfarsitul Legii, a se intelege “Implinirea / Savarsirea Legii _ Romania 10/4, -adica descoperirea lui Isus Hristos, prin IMPLINIREA Legii in Hristos, *AUZIREA venind prin Cuvantul lui Hristos* _ Romania 10/17, dar omenirea nu Ma credeti _ [Mat.13/57; _ Mar.6/4; _ Ioan 4/44], ...(si) ...pentru ca nu Ma cunoasteti si nu stiti cum sint chemat _ Romania 10/14, ...si, ...pentru ca *nu exista intelegerea Scripturilor, neascultarea de proroci si de Mine _ Luca16/31; _ Faptele Ap.3/22, asa cum este scris,... implicit “neintelegerea prorociilor” despre venirea prin *Schimbare la Fata* _ Mat.17/2,3,[5].

   = Schimbarea la Fata _ Mat.17/1, asa cum este scris se va fi produs *dupa 6 zile*,[coroborat _ Is. 21/11,2012], ...adica, ...trebuie inteles, ca *omenirea este in ziua a 6-a / in noaptea spre dimineata / zorii zilei a 7-a, cand Dumnezeu va fi Sfarsit Lucrarea Facerii omului, ..."nu sfarsitul lumii", ...adica, ...urmand ziua de odihna, cum este scris: ...-*Dumnezeu Si-a vazut* Savarsita / implinita / SFARSITA Lucrarea FACERII Omului* -*DUPA CHIPUL Sau* _ Gen.1/27, coroborat(i) cu _ Romania 5/14, acum, fiind abia inceputul _ Ex.3/[13],14, ...coroborat cu _ Is.6/[8],9,10; _ Ex.4/1,[10],11,2012, intrupat _ Ioan 1/1,5,11,14, ...pentru “implinirea* _ Gen.2/1-3, ... asa cum *Dumnezeu A ZIS* _ Gen.1/[26,27],28, toate acestea fiind in concordanta cu prorociile, implicit SFARSITUL Erei ASTRALE -*SOARELE in PESTI*, ...Eu fiind nascut / ridicat / venit din PESTI, ...despre care ‘s-a zis’ ca ...s-ar fi descoperit *o placuta*, continand gravata o stea venind din PESTI / Constelatia PESTI, ...despre care este scris _ Is.9/2; _ Mat.4/16.

   - Sper sa nu fie nimeni suparat pentru mustrarile implicite din mesajele Mele _ Apocalipsa 3/19.

   = Cu stima. -Mesia _ Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Ap. 3/22; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,[6]; 52/6 _ Moise -*Iata-Ma!; _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18]; _ Ioan 5/39; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; _ *Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012; _ Vine dimineata _ Isaia 21/11,2012; -*Iata-Ma! Iata-Ma!* _ Isaia 65/1; _ Romania 10/20; _ Ioan 4/[25],26.

   Delete
  4. _ Detalii - *Schimbarea la Fata* _ Matei 17/2,3,[5].

   = Va rog sa presupuneti ca mesajele transmise, sunt adresate "impersonal", pentru a exclude posibilele interpretari ofensatoare, ...[totusi], ...retinand aspectul ca sunt in conformitate cu prorociile din Scripturi / Biblie, ...adica, nu sunt excluse criticile asupra "vizatilor / implicatilor" _ Apocalipsa 3/19.

   = Pentru ca Scripturile au fost si ...*inca sint pecetluite* _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 6/[8],9,10, ..."tainuite" _ Coloseni 1/26; _ Apocalipsa 10/7, ...*pana in ziua de Astazi* _ Romania 11/8, ... cei care s-au facut, [de mii de ani], “ei intre ei”:...pastori, preoti si invatatori de seama, in teologii, felurite Religii si felurite Biserici _ Mat.23/7-10, ..."conducatori si povatuitori"_ Isaia 9/16, ..."desradacinati"_ Iuda 12, ..."amagitori"_ Romania 16/18, ..."inselatori" _ 2 Petru 2/2,3; _ Ioan 15/22,[23-26], ...[iata], ...NU AU INTELES: ... _ Matei 17/2,3,[5]; _ Marcu 9/2-4; _ Luca 9/29,30; _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Marcu 9/7; _ Luca 9/35; _ Ioan 14/22, ...[si],...tot asa ...NU AU INTELES: ... _ *De ce?*, ...si ...[ sau ]...*Pentru ce se impotrivea diavolului si se certa cu el, Arhanghelul MIHAIL* _ Daniel 12/1; _ Matei 27/58; _ Iuda 9, ...{ adica, pentru Trupul Meu },...tot asa, ... nu au inteles, cum, si de ce este scris _ Romania 5/14; 10/14 -Moise; _ Isaia 52/6 –Moise -*Eu vorbesc si zic: -Iata-Ma !*; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012.

   = Cei care ati inceput ..."sa vedeti", ...si/[sau] "sa auziti" _ Matei 11/5; ...[- intelegeti / pricepeti ?!]* _ Isaia 6/[8],9, ...calauziti si pe aproapele, tot norodul, {_ Mat.4/16; 15/8,9; _ Luca 13/17; _ Ioan 7/12}, ...pana la marginile lumii _ Romania 10/[17],18, ...”Toate popoarele chemate” _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012; _ Ioan 7/37.

   =Cu stima. -Mesia _ Romania 5/14; 10/[14],17,{18}; _ Ioan 4/[25],26; 10/8,11,2012,14,[16]; _ Isaia 6/[8],9,10-[13]; 21/11,2012; -*Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; -Va rog sa va treziti! _ Isaia 21/11,2012, ...[si], vegheati _ Ioan 8/[23],24, ...si faceti-va va[n]zatorii Mei _ 1 Timotei 1/7-10; _ 2 Timotei 3/1-4; _ Matei 27/3, ...ca sa se implineasca Scriptura _ Ioan 12/38; _ Isaia 53/1; _ Romania 10/16,17, ...pana la marginile lumii _ Romania 10/18.

   Delete
  5. _ 1 Corinteni 14/21, ...

   =*EU SINT m-a trimis la voi* _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, sa [va] descoper Calea, Lumina si Adevarul _ Apocalipsa 1/1; 10/7, potrivit cu descoperirea tainei care a fost tinuta ascunsa timp de veacuri _ 1 Corinteni 2/7; _ Coloseni 1/26; _ Romania 16/25.

   = Eu sint aici, acum in timpul vostru, si [va] zic: -*Iata-Ma!* _ Isaia 52/6 -Moise; 65/1 -*Iata-Ma! Iata-Ma!*; _ Romania 10/20.

   =Scripturile au fost si au ramas “pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], … *pana la Mine* _ Romania 5/14; _ Ioan 4/[25],26, ...inviat a treia zi _ 2 Petru 3/8, ...ridicat _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22, pentru implinirea Legii _ Romania 10/4, si a prorocilor _ Matei 5/17, prin *transfigurare* _ Matei 17/[1],2,3,[5], de aceea, ...[implicit neintelegerea *Cartii pecetluite* _ Dan.12/4,9], ...omenirea nu stie *pe cine sa astepte* _ Romania 10/14, …credinta venind in urma “auzirii” Cuvantului Meu _ Romania 10/17, pentru *Cine are urechi de auzit si aude* _ Matei 11/15; _ Luca 8/8; …dar, ...-Nu toti pot primi Cuvantul Acesta _ Matei 19/11; _ Luca 18/8, ...*vorbind in pilde* _ Matei 13/34,35; _ Ioan 1/1,5,11,14; 3/14,16; 10/8,11,14,[16 - prin alte tari _ Romania 10/18].

   = Cu stima. -Mesia _ Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela _ Ioan 4/[25],26 ...Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 –Moise],17; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,6; 52/6 - Moise _*Iata-Ma!*; 65/1; _ Ioan 10/8,11,2012,13,14,[16 –prin alte tari _ Romania 10/18; ...-Va rog sa cititi Cartea _ Daniel 12/4; _ Ioan 5/39; ...-Vine dimineata _ Isaia 21/11,2012; -“Toate religiile” / *Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.

   Delete
  6. _*MIORITA* _ Prorocia Pastorului cel Bun _ Ioan 10/8,11,2012,14,[16 -prin alte tari _ Romania 10/18], ...

   …pentru *aceasta vreme de stramtorare cum n-a mai fost niciodata* _ Daniel 12/1, …”vremea de pe urma” _ Daniel 12/4,[9]; _ Isaia 6/[8],9-[13].

   = Daniel 11/14 _”Si o ceata de derbedei din poporul tau, se vor rascula, ca sa implineasca vedenia; Dar vor cadea”, …[potrivit] – “Vedeniei” *Pastorului cel Bun*, propovaduita ( pr)in “MIORITA”, …- Referitor la faptele “secrete / tainuite”, ale “jandarmilor palnetari”, in complicitate cu toti TOLERATII / “veneticii” _”Ce-au venit in TARA asta, si-au cerut, [si vor], pamant si apa”, …adica, despre care este scris: _ Psalmul 78/1-3:

   -*Asculta Poporul Meu, invataturile Mele!…Ce am auzit, ce stim, ce ne-au povestit parintii nostri”, un *Popor de Pastori*,…[si], …prin “MIORITA”, [despre]:

   =*Bacii, …cel Francian si cel Ungurean, ...

   { la care s-au alaturat in haita, si cei:
   Austro-Germano-Americano-PambucCIAn },

   -La apus de SOARE, ...[sfarsitul erei,
   astrale - Soarele in Constelatia PESTI],

   -“Marii” se vorbira si se sfatuira,
   -Cum sa [Mi]-l omoare pe cel Moldo-Vlahian,
   -Ca-i mai Ortoman, are oi mai multe,
   -Mandre si cornute, si cai invatati,
   -Si caini mai barbati, ...pe malurile ISTRULUI,
   -Pe un picior de PLAI, pe-o gura de RAI,
   -Unde Domnul Dumnezeu, inca de la FACERE,
   -A sadit o Gradina in EDEN, spre RASARIT,
   -Si a pus acolo omul pe care-l intocmise,
   -Ca s-o lucreze si s-o pazeasca* _ Facerea 2/8-[15]; ...

   = Da! …-Dar, ...din pricina TOLERARII “tradatorilor si vanzatorilor” de TARA si neam / Poporul ROMAN – “o semintie aleasa” _ 1 Petru 2/9, -”Poporul Tau cel sfant, n-a stapanit TARA decat putina vreme; Vrasmasii nostri au calcat in picioare locasul TAU cel sfant.” _ Isaia 63/18;

   = Am ajuns ca un popor pe care nu l-ai carmuit TU, si peste care niciodata nu s-a chemat Numele Tau.” _ Isaia 63/19.

   = Vai, cetatea aceea credincioasa, cum a ajuns ****! -Era plina de judecata, dreptatea locuia in ea, si acum e plina de ucigasi! Mai marii tai sunt razvratiti si partasi cu hotii, toti iubesc mita si alearga dupa plata; Orfanului nu-i fac dreptate, si pricina vaduvei n-ajunge pana la ei. _ Isaia 1/21,23;

   = Cei ce povatuiesc pe Poporul ACESTA i-l duc in ratacire, si cei ce se lasa povatuiti de ei sunt pierduti. _ Isaia 3/12; 9/16.

   = Dar ce vor face la urma [?!] _ Ieremia 5/26-29,31, -*Caci in Poporul MEU sint oameni rai; Ei pandesc ca pasararul care intinde laturi, intind curse , si prind oameni; …Asa ajung ei puternici si bogati. …GROZAVE lucruri, URACIOASE lucruri se fac in TARA _ Ieremia 5/30;

   = Au limba intinsa ca un arc si arunca minciuna; Si, nu prin adevar sint ei puternici in Tara; Caci merg din rautate in rautate si nu Ma cunosc. _ Ieremia 9/3.

   = Daca poftesc ogoare, pun mana pe ele, daca doresc case le rapesc, asupresc pe om si casa lui, PE OM si MOSTENIREA LUI. De aceea, asa vorbeste DOMNUL: _ “Iata, am de gand sa aduc o nenorocire impotriva acestui leat de oameni, …si nu vor mai umbla cu capul atat de sus, caci vremile vor fi rele. _ Mica 2/1-4; 3/11.

   =*S-a dus omul de bine din Tara [?!], si nu mai este nici un om cinstit printre oameni;[?!]; ...- Toti stau la panda…;
   -Mainile lor sint indreptate sa faca rau:

   ...CARMUITORUL cere “daruri” / danii / taxe / impozite, JUDECATORUL cere PLATA, cel mare i-si arata pe fata ce doreste cu LACOMIE, si astfel MERG MANA-N MANA _ Mica 7/2,3.

   = Doamne, pe prorocii Tai i-au omorat, altarele Tale le-au surpat; Am ramas Eu singur(a), si cauta sa-mi ia viata. _ Romania 11/3, …{Dar [vezi] ce raspunde Dumnezeu ?}.

   = Nu te teme turma mica; Pentru ca TATAL vostru va da cu placere IMPARATIA. _ Luca 12/32.

   = Ziua vestita de toti prorocii Tai SE APROPIE! ...Atunci va fi uluiala lor.” _ Mica 7/4,[5]; ...{-*SALT in CONSTIINTA* _ 1 Petru 2/9}.

   = Cu stima. -Mesia.

   Delete
 47. pt.Aeleden:
  In mesajul Dvs. ati amintit iarasi de parintele mucenic Arsenie Bota. Si eu l-am descoperit cam târziu. Saptamâna trecuta am mai "scotocit" prin Internet si am gasit câteva marturii ca parintele Bota a fost torturat si asasinat / otravit?/ in Nov. 1989 la comanda dictatorului Ceausescu. Stateam meditativ recitind acel pasaj de pe Internet si am simtit un placut miros de ceva indefinibil. Am privtt in jur, dar nu aveam nimic in camera care sa miroase. Nu-mi venea a crede ca Parintele imi tramsmitea de dincolo salutul sau /retineti pasajul cu omorârea lui, o confirmare in plus ?/. Am mai avut o experienta similara si la descoperirea / pt.prima data/ a unui alt sfânt din Italia - Padre Pio. Ma gândesc mereu la acest martir Arsenie Bota si chinurile prin care a trecut in viata lui. Din pacate si acum avem alti martiri care sunt omorâti pt. ideile lor inaltatoare de Re-Intregire a Tarii - poetul Grigore Vieru din Chisinau /Ian.2009/,sculptorul Tudor Cataraga si sotia Dora/ Dec.2010/, cântaretul Vlad Gheorghelas / Martie 2011/, etc. asasinati de KGB din Basarabia, fie prin "accidente" sau "imbolnaviri subite". Calvarul nostru continua.
  Numai bine la toata lumea !
  www.actiunea2012.ro
  http://ghimpu.wordpress.com/dialog/

  ReplyDelete
 48. În privinţa UNIRII, ştie Dumnezeu mai bine ce are de făcut. Până nu-şi va lua occidentul gheara de pe noi, nici n-ar fi indicată această unire. Dacă eram uniţi şi în Moldova ar fi avut loc acelaşi dezastru. Vi s-ar fi tăiat pădurile, vi s-ar fi furat pământul, fabricile (alea pe care le mai aveţi) şi aţi deveni următoarea victimă a cotropirii occidentale, o enclavă care să trimită forţă de muncă ieftină în europa.
  Şi nu fi aşa de convins că în spatele acestor evenimente, pe care le enumeri, sunt ruşii. Forţe oculte supranaţionale acţionează deja şi în spaţiul Moldovei surori pentru a-şi extinde influenţa şi numai Dumnezeu le mai poate zădărnici planurile expansioniste.
  Unirea va veni curând, dar mai întâi trebuie să înceapă un conflict armat major în occident. Va fi un moment prielnic, când laţul pus de forţele oculte de gâtul României va slăbi. Atunci, prin voinţa populară a ambelor ţări surori, se vor rupe graniţele şi se va realiza UNIREA cea mult aşteptată.
  Mai târziu, la alegerile din 2014, vom alege la conducerea ţării un moldovean de peste Prut. El va fi Omul Providenţial, care va salva România şi o va duce în fruntea statelor pământene.
  Aşa să ne ajute Dumnezeu!
  Aeleden

  ReplyDelete
 49. Pentru Ilies
  Arsenie Boca (fara suparare). Iti recomand daca poti sa ajungi la mormantul lui, unde o sa simti mult mai mult.
  Cu stima, ran2002

  ReplyDelete
 50. Da, Arsenie Boca, sigur. Scuzele mele;cu toate ca am chiar si 4 ochi / cu ochelarii /, uneori mai comit greseli la scris, din neatentie sau din graba. Iti multumesc dublu, caci zilele acestea ma gândesc mult la o eventuala vizita la Prislop /poate prin octombrie ?/ Pe de alta parte , ma mai intreb daca aceasta luna ar fi un timp propice, sa nu nimeresc cumva intr-o perioada de "invalmaseala" generala si sa nu ramân pe drumuri departe de "casa". Caci simt ca timpul se comprima si poate ca nu mai avem mult timp pâna la marile transformari. Oricum, mi-e dor de Carpati, de Ardeal cu câmpiile si oamenii ei si as fi bucuros sa descopar acea zona, pe care o cunosc mai putin. Râman acelasi calator dornic de descoperiri. Cartile lui Radu Cinamar mi-au deschis mai mult ochii despre aceasta mare bogatie care se numeste Dacia sau România. Si hai sa termin pe o nota exotica: acum câtiva ani am reusit sa ajung la Machu-Pichu. A doua zi dimineata am luat primul autobuz spre acele vârfuri misterioase pentru a vedea rasaritul soarelui. Intrucât nu prea cunosteam inca bine amplaseamentul ruinelor si nedorind sa ma amestec cu hoardele de turisti omniprezenti, ma uitam infrigurat in jur sa gasesc si eu un loc mai inalt si ferit pt. a putea saluta in liniste acel rasarit de soare. Am ochit si eu o terasa mai singurateca, pierdusem orientarea, nici nu stiam de unde va rasari soarele de dupa munti. Si am ramas in asteptare... contemplare si meditare mai mult timp. Mai târziu, când soarele era deja sus,aud la spatele meu explicatiile unei ghide, spunând ceva despre o piatra sacra. Ramân mirat, ascult cu atentie ce spune ea turistilor ei, ma intorc si vad la spatele meu o piatra mare, cam rotunda. O piatra sacra de-a incasilor, pe care spaniolii nu au reusit sa o distruga, fiind sus in munti. Iar eu, alesesem involuntar, la sosire, o linie dreapta intre soare, mine, la spate piatra respectiva si inca un semn mai departe. Pentru mine aceasta fusese o minune.
  Cu multa prietenie, Ilies

  ReplyDelete
 51. pentru Aeleden,
  Mai iti aduci aminte cand ti-am spus de prietenul meu k este intr-o "depresie"? Am fost pe la el si chiar l-am prins intr-un episod din ala, Plange mai mereu , mai ales cand ii spun ceva legat de biserica, el crede k este bolnav si va muri si ii va lasa pe copii si pe sotia sa singuri, tin sa-ti spun ca este credicios, tatatl lui a fost preot hirotonisit. Mi-a spus k i se trage de cand un coleg de-al lui a fost descoperit cu cancer la stomac, si cand a dat mana cu el i-a spus sa aiba grija de el (prietenul meu)k uite ce i s-a intamplat lui, si din momentul ala are acele episoade descrise mai sus.Se duce la biserica, i-am recomandat sa isi spuna rugaciunile mereu , se roaga, dar spune k nu simte ca se roaga cu credinta, k este gol in suflet. Eu cred k Atunci cand am fost acolo ,chiar am simtit k este o prezenta maleficain casa. Si altceva nu ma privea in ochii. A fost si cumnata mea pe la el cu sotul (cumnata mea fiind ca mine cu credinta)nici pe ea nu o putea privi. nu siu ce sa cred. Asa supozitii sunt multe. Tu ce spui? A, si inca ceva in weekend ma duc la Prislop, cand m-a auzit k ma duc a inceput sa planga, si spunea ca ce bine ca ma duc acolo la Sfantul Parinte.
  DEla ran

  ReplyDelete
  Replies
  1. nu-l mai imbroboditi atata cu biserica, popi, unde totul e negru... descoperiti ce-l face VIU, ceva sa-i puna sufletul in miscare ...aratati-i soarele, magia vietii dincolo de sutanele preotilor ...

   Delete
 52. din ce am spicuit eu cred ca deja s-a iesit din subiect.O rectificare,RADU CINAMAR a scris 4 carti si este un pseudonim important este nu doar sa le cititi ci si sa le intelegeti iar daca nu aveti o cunoastere asupra planetei si un pic de viziune in spatiu le-ati citit degeaba."e pur simove'

  ReplyDelete
 53. @Ran
  Nu ştiu ce aş putea spune referitor la problema prietenului tău. Nu poţi şti niciodată ce este în inima unui om şi de cele mai multe ori „căile Domnului sunt încurcate”. E greu să faci pe cineva să înţeleagă ce înseamnă să crezi sau cum trebuie să lucrezi cu tine însuţi pentru a depăşi obstacolele vieţii.
  Oricum nu are nici o legătură cu anul 2012 şi toate aberaţiile care se vehiculează legat de acest an.
  Sunt extrem de puţini oamenii care ştiu ceva din ADEVĂR, iar aceştia nu se grăbesc niciodată să spună prea mult din ce cunosc. Adevărul se revelează fiecăruia într-un mod personal, dar trebuie să porneşti în căutarea lui. Uneori o problemă ca a prietenului tău, odată depăşită, te ajută să faci un salt spiritual şi îţi schimbă viaţa. Numai dacă reuşeşti să înţelegi rostul acestei încercări, deoarece în univers nimic nu este întâmplător.
  Aeleden

  ReplyDelete
 54. Multumesc mult.
  Sambata am fost la Prislop, unde am gasit o multime de lume acolo. Ce m-a bucurat fff mult afost pe langa faptul k am ajuns si am adus inca 3 persoane acolo era faptul ca multi romani se intorc la credinta. De data asta am fost si in grota unde se retragea el sa mediteze, unde am fost foarte impresionat.Citez inca o data din cartea parintelui Arsenie Boca Va lua ţara foc din Prislop!”.
  ran

  ReplyDelete
 55. Servus tuturor !
  Va rog un link pentru TRANSILVANYAN SUNRISE (e bine si in engleza ca ne descurcam)eu am gasit doar 10 pagini!
  Multumesc mult!
  Cat despre ce se scrie aici ma rog la final o sa se ajunga ca pe blocul Dianei stiti adevarul iese intotdeauna la suprafata si nu suntem toti ceea ce parem a fi mai ales "cunoscuti intelepti" ca aeleden care spune ceea ce spune si gandeste ce gandeste stati sa vedeti ce limba ascutita are asta daca nu s-a schimat intre timp!
  Oricum mie mi se pare ciudat faptul ca, cartea TRANSILVANYAN SUNRISE sa nu fie tradusa si publicata in tara (cum au putut fi publicate cele anterioare se poate si asta, ma rog ceva nu bate)si oricum nu conteaza ce se spune, ce s-a scris sau se scrie tot ce conteaza e ca noi sa vrem si credeti-ma ca nimic din dezastrele prezise nu va fi pentru simplu motiv ca oamenii au schibat, schimba in continuare destinul omenirii si nu va fi nici un al 3-lea razboi mondialsi nu vor fi multe veti vedea (cum de altfel multe nu au fost din ce s-a prezis).
  Ca o concluzie cred ca nici nu mai are rost ca Radu Cinamar sa se straduiasacsa publice cartea in tara (oricum ne-a dat ata de multe acest om si multumim) caci ce a fost de declansat a declansat si acum nu mai poate sa opreasca valul care vine si vine : valul ADEVARULUI . Daca citesti aceste randuri multumim draga Radu Cinamar orice sau oricati ati fi mii de multumiri!
  ioanastefania

  ReplyDelete
 56. Aeleden nu mai comunici pe aacest blog?
  Am vazut k esti tot pe diana singer.
  ran

  ReplyDelete
 57. Am intrat pe multe bloguri. Când am timp mai dau câte o replică. Aici rămân în expectativă. Când nu am nimic de spus nu spun. Mai ales că cineva pe aici caută sămânţă de scandal.
  Aeleden

  ReplyDelete
 58. Eu am ramas impresionat de comentariile lui Aeleden. Nu stiu daca am gasit toate blogurile.
  Cred ca dumnealui are un simt aparte al realitatii si un dar special al profetiilor. Ceva foarte important pentru cei care pot citi printre rânduri. Mai cred ca are o relatie strânsa si cu autorul /sau autorii/ cartilor semnate RADU CINAMAR si ca sunt niste fiinte cu totul aparte si cu dare de lumina celor din jur dornici sa o primeasca. Banuiesc ca el vine din spatiul dintre Cer si Pamânt.
  Multa sanatate, draga Aeleden !
  Un Get-Be-Get

  ReplyDelete
 59. Dacă simţi toate acestea cred că eşti cu adevărat Get-Be-Get. E posibil să fiu cu capul în nori, că în cer e prea mult spus, iar cu Radu Cinamar mă voi vedea oricum în viaţa asta, dacă va fi cum cred eu, anume că avem o misiune comună. Oricum şi eu îi datorez mult. La el am citit prima dată despre referirea părintelui Arsenie Boca la timpul apropiat în care vor fi revelate SEMNELE, pentru care pledez. Eu le aveam descifrate încă din 2003, în acelaşi an în care, după cum spune Cinamar, a fost descoperită şi baza din Bucegi. Cartea „Viitor cu cap de mort” aveam s-o citesc mai târziu, abia în 2006, fiindu-mi dăruită de o prietenă ce locuia în Bucureşti, care mi-a recomandat-o ştiind de căutările mele în materie de gravitaţie şi misterele lumii.
  Şi dacă părintele Arsenie Boca a spus că aceste SEMNE vor fi revelate din România, atunci aşa va fi. Rămâne de văzut în ce conjunctură îşi vor face loc în lume aceste descoperiri, care vor obliga ştiinţa să-şi redefinească poziţia în raport cu religia.

  Toate cele bune, la toată lumea.
  Aeleden

  ReplyDelete
 60. Aeleden Cainii latra , ursul merge . nu-i mai baga in seama pe cei ce nu stiu sau nu doresc sa stie de unde sa trag si unde merg.
  ran

  ReplyDelete
 61. Da. Înseamnă că ai citit şi tu pe blogul acelor atei. Nu m-am putut abţine să nu le zic ceva. Cel mai mult mă deranjează cei care, în mod concertat, ne defăimează neamul, îşi permit să râdă de strămoşii noştri daci şi să le minimalizeze importanţa. Asta face parte din lupta neîncetată a unor venetici, cu noi românii. De ce se tem ei aşa de tare de noi şi de trecutul nostru este un alt mister.
  Ca să-şi consolideze poziţia pe această planetă ei trebuie să confirme cu trecutul istoric pe care nu-l au. Şi atunci, dacă ei sunt apăruţi târziu pe scena lumii, încearcă să ne distrugă dovezile şi credinţa noastră, că noi am fi cei mai vechi pe Pământ. Noroc că strămoşii au imortalizat în toponime aceste dovezi. Spre exemplu denumirea de Maramureş pe care localnicii au conservat-o Maramu. Iniţial ar fi putut fi Maramur, cuvânt compus, în care se regăsesc cuvintele silabice MA-RAM-UR.
  Eu sunt sigur că acestea desemnează pe acei eroi cosmici de care vorbeşte Enoh că au venit din cer (le spune „copiii cerurilor”) pe nume RAM şi UR şi care au fondat actuala civilizaţie. De aceea românul spune dintotdeauna că „Noi de la Râm ne tragem” adică de la RAM. După cum arată Densuşianu, în zona Buzăului exista o cetate numită Ramidava, locuitorii ei numindu-se râmleni şi de aici varianta Râm.
  Desigur că veneticii de serviciu vor lua în râs şi aceste afirmaţii, dar hai să gândim logic: unde şi-ar aşeza baza nişte musafiri cosmici care ar dori să creeze organisme vii? Nu cumva lângă un munte de sare, cum a fost cazul spaţiului nostru? Pentru că mare parte din organismele vii nu pot trăi fără sare (pentru aprofundare vezi Gabriel Gheorghe „Studii de cultură şi civilizaţie românească”). Ei bine, şi acest fapt a fost conservat în limba română şi anume prin cuvântul saramură, care „conservă” aceleaşi nume: SA-RAM-UR-a. Având în vedere că în limba sanscrită SA însemna munte este evident că saramur, la origini, desemna „muntele lui Ram şi Ur”. Atunci să ne mai mirăm de ce la consiliul de la Niceea din anul 325 a fost exclusă „Cartea lui Enoh” din Biblie? De atunci să fi început manipularea istoriei?
  De asemenea, evreii se consideră ca fiind prima generaţie de după Potop, strămoş fiindu-le unul din fii lui Noe, evident SEM. Atunci de ce strămoşii noştri au dat nume unui munte, imortalizând numele lui SEM? E vorba de SEMENIC. El ar putea fi compus din silabele SEM-E-NI-C. De asemenea în sanscrită NI însemna aici şi deci cuvântul avea sensul „SEM este aici”. O susţinere ar fi şi observaţia că pe crucile noastre apar dintotdeauna scrise pe latura orizontală cuvintele NI şi KA, acest Ka fiind asociat cu suflet, spirit, existând chiar şi în scrierea Egiptului faraonic. Deci iniţial numele muntelui ar fi putut fi SEM-E-NI-KA, ceea ce ar arăta mai clar că „sufletul (spiritul) lui SEM este aici.
  Oare de ce vor „unii” să regionalizeze România? Vor numerota acele regiuni cu cifre ca să nu mai aibă nici o semnificaţie, să nu mai poarte nici un semn ascuns. Da uite, că semne sunt la tot pasul şi cuvântul SEMN de unde o veni? Nu cumva de la SEM-NI, adică „aici Sem” şi dintr-un timp în care SEM, fiul lui Noe, şi-a înfipt ţăruşii marcându-şi teritoriul tot prin zona Traciei?
  V-am dat un punct de pornire. Cercetaţi. Limba română e un tezaur în care s-a conservat istoria mai bine decât în piatra templelor.

  Aeleden

  ReplyDelete
 62. Vă rog ceva, pe cei care citiţi aici. Dacă aveţi un mic răgaz intraţi pe adresa

  http://www.petitieonline.ro/petitie/semneaza/dreptul_de_autor_pentru_descoperirea_stiintifica-p05510042.html?msg_ok=1

  şi semnaţi petiţia împotriva regionalizării României, împotriva proiectului Roşia Montana şi petiţia cu privire la adoptarea legii drepturilor de autor pentru descoperirea ştiinţifică. Nu ştiu dacă ajută prea mult, dar măcar să încercăm să ne impunem, într-un fel, punctul de vedere. Vă mulţumesc!
  Aeleden

  ReplyDelete
 63. Foarte interesant, Aeleden.
  Ce credeti despre aceasta afirmatie:
  "majoritatea românilor considera binevenita
  schimbarea denumirii tarii in “DACIA”:
  http://dacia.org/daciarevival/component/poll/15-considerati-ca-ar-trebui-schimbat-numele-tarii-noastre-in-dacia

  Un GET-BE-GET

  ReplyDelete
 64. @ Get Be Bet,
  Interesant blogul Dacia revival. Mulţam pt informaţie.
  Legat de numele ţării, eu cred că precum oamenii şi ţările au un nume dat de Cer şi nu-l poate schiimba nimeni când vrea, fără susţinerea sferelor superioare. O schimbare de nume s-ar impune când ţara îşi va schimba faţa şi va reveni la valorile adevărate, sau atunci când, de comun acord, ţările învecinate îşi vor da mâna unindu-se într-un sistem unic economic şi administrativ pentru a reface regatul destrămat al lui Burebista. Pentru că lumea ar trebui să ştie că România este plasată în centrul continentului şi dintotdeauna a fost «crucea lumii», deoarece toate drumurile caravanelor neguţătorilor de sare porneau de aici spre cele patru puncte cardinale. Si evident că oamenii au dus cu ei şi credinţa şi tradiţia acestor meleaguri, fiind considerate în trecut valoroase şi sacre, vorbind despre oamenii din «Ţara zeilor».
  Eu cred că România se va schimba şi va ieşi de sub influenţa malefică a celor care o văd şi o manipulează ca pe o pradă . Şi asta curând, până în 2015.
  Să auzim de bine !
  Aeleden

  ReplyDelete
 65. iurie osoianu says:
  17 August 2011 at 23:44
  "Galactici-exlamări"
  de Osoianu
  http://anatolpetrencu.md/?p=3344&cpage=1#comment-8185
  --------------------------------------
  În căutarea Omului divin
  De mii de ani pe lumea asta vin,
  De mii de ani tot mor şi tot mă nasc
  Cu chipul de român cu sufletul de dac.
  În cautarea Sensului divin
  Un Univers de stele tot colind,
  De mii de ani cătînd răspuns la întrebări
  Ascunse prin galactici-exlamări.
  Deschide- mi, Doamne, taina ta de nepătruns
  Şi spune-mi cine sunt şi unde am ajuns,
  Ca setea să-mi alin de existenţial
  Pemite-mi să mai sorb din veşnicul tău har.
  În cautarea Sensului divin
  De mii de ani pe lumea asta vin,
  De mii de ani tot mor şi tot mă nasc
  Cu chipul de român cu sufletul de dac…
  17 august 2011, Basarabia
  Iurie Osoianu

  ReplyDelete
 66. Si eu cred, si chiar mai repede decat 2015. dak observi ca cei rai si-au inceput planul diabolic in lume. In Anglia vor sa domine prin teroare, dupa cum vezi si la noi sunt din ce in ce mai multe crime si sinucideri. Eu cred k o sa avem o batalie grea cu "ei", dar pana la urma o sa razbim. De la Ran

  ReplyDelete
 67. Da Ran, pentru a stopa valul revoltelor a fost trimis şi Papa în Spania, dar se pare că sunt manifestaţii şi împotriva lui, pe ideea că se cheltuie prea mult cu organizarea vizitei sanctităţii sale, în aceste vremuri de criză.
  La noi e încă bine. Românii sunt răbdători şi se descurcă, dar până la un punct, când foamea începe să-l pună în ipostaze josnice. Si dacă avem producţie mare de grâu anul acesta şi s-ar mai ieftini şi pâinea, «puternicii» noştrii pot sta încă liniştiţi.
  Salut confratele de peste Prut! In poeziile lui Iurie Osoianu se reflectă o mare sete de Unire. Sin pun rămăşag că aceasta se va şi realiza până în 2015.
  Cu respect
  Aeleden

  ReplyDelete
 68. Salutare Aeleden, si la toata lumea !
  Chiar acum am gasit pe Internet
  ca a parut in SUA in engleza al doilea volum
  de Radu Cinamar si Peter Moon:
  "Transylvanian Moonrise: A Secret Initiation
  in the Mysterious Land of Gods" /Apr.2011/.
  Prima carte :" Transylvanian Sunrise"/May 2009 /.

  ReplyDelete
 69. Dragă Get-Be-Get, eu nu am citit nici prima carte, dară-mi-te pe cea de a doua. Oricum sunt curios, dar parcă prea le scoate pe bandă k să fie la fel de captivante cum au fost cele din România, din anii trecuţi.
  Aeleden

  ReplyDelete
 70. Până vom ajunge să citim noile cărţi ale lui Cinamar, mai bine ne-am gândi ce facem cu acest război ascuns, dus de Oculta Mondială cu noi românii. Suntem pregătiţi să devenim imuni la manipularea dusă prin toate mijloacele mas-media? Mai acţionează statul ca apărător al poporului sau este deja vasal celor care vor să ne subjuge?
  Vezi http://blog.nouadreapta.md/2011/07/11/statul-si-rostul-sau/
  „Numai revenind la un stat situat pe axa valorică a neamului nostru şi care să îndeplinească misiunea sa de instrument întru dăinuirea neamului românesc putem aspira la vremuri mai bune. În caz contrar, imensa maşină de «tocat» naţiuni, numită «globalizare» va produce din noi o simplă colonie, populată de aborigeni, fericiţi de statul lor de sclavi ai unui sistem bolnav şi sortit pieirii” (preluare din din blogul citat mai sus).
  Mai vezi şi http://antiiluzii.blogspot.com/2011/07/razboiul-pe-care-nu-il-vezi.html
  "Lumea a achiziţionat strălucire fără înţelepciune şi putere fără conştiinţă. Lumea noastră aparţine unor giganţi nucleari şi unor infantili etici. Ştim mai multe despre război, decât ştim despre pace şi mai multe despre ucideri, decât ştim despre viaţă."
  Omar Nelson Bradley, general american (1893-1981)
  Pentru a înţelege ce se petrece cu noi trebuie să fim corect informaţi. E un pas necesar spre a reuşi să ne sustragem manipulării.
  Să auzim de bine
  Aeleden

  ReplyDelete
 71. bun citat. pace tuturor

  ReplyDelete
 72. http://forum.lovendal.net/istorie-politica-si-conspiratii/cercetatorul-vasile-rudan-a-lucrat-alaturi-de-radu-cinamar-la-baza-din-bozioru/

  ReplyDelete
 73. Buna ziua
  Pt cei interesati , "Transilvanyan Sunrise" este una si aceeasi carte cu "viitor cu cap de mort" doar prefata si epilogul este scris de Peter Moon.
  Cris

  ReplyDelete
 74. Te-aş întreba Cris, dacă ai citit versiunea americană a cărţii, e posibil să aflăm lucruri noi din prefaţa şi epilogul lui Peter Moon?
  Aeleden

  ReplyDelete
 75. Buna ziua,
  In introducere Peter Moon povestete cum a ajuns sa-l intalneasca pe David Anderson si cum a ajuns sa publice cartea lui Radu Cinamar.
  In epilog aflam despre vizita lui P. Moon in Romania cu ocazia conferintei “Atlantykron” , si spre final se pomeneste ceva foarte pe scurt despre calatoria lui Cezar prin cel de-al 2-lea tunel catre centrul Pamantalui, o calatorie cu succes din care s-a intors la sfarsitul lui Octombrie 2008, calatorie care ar putea face subiectul celei de-a 5-a carti. Peter Moon spune ca ultimele noutati de la Radu au fost in 2009 cand l-a informat ca Cezar pleca “ambasador” al omenirii intr-o noua calatorie spre Centrul Pamantului.
  In carte se mai mentioneaza de “Centrul de cercetare al calatoriei in timp” ( “Time Travel Reasearch Center” )din Romania, care la inceput a fost un centru “teoretic” dar acum cred ca a devenit ceva mai mult sub controlul direct al lui David Anderson care se afla in Romania.
  Sper ca se intelege ceva din ceea ce am povestit.
  Imi cer scuze pentru eventualele greseli de ortografie sau exprimare.
  Cris

  ReplyDelete
 76. E foarte bine. Mulţumesc! Apar elemente noi. Să vedem cât de veridice vor fi. Cercetările de manipulare a timpului sunt obsesiile masoneriei. Ei vor, prin aceasta, să schimbe destinul omenirii şi prin regresie temporală să dibuie comorile încă ascunse ale geţilor. Deci masonii şi-au făcut "cuib" solid şi în România. Cărţile trebuie citite.
  Aeleden

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 77. Nu stiu in ce masura David Anderson poate fi considerat mason, In carte , Peter Moon spune ca D. Anderson nu se cunoaste cu Radu in planul fizic dar exista o legatura foarte puternica intre ei. David Anderson eu il vad ca “un fel de Cezar “ dar nu al nostru, oricum are o evolutie spirituala avansata .
  Au fost 3 centre de cercetare , pe cel din Statele Unite l-au distrus ca mai apoi sa-i propuna lui David un parteneriat bineinteles favorabil lor in schimbul unei protectii mai solide. David nu a acceptat si dupa cativa ani a ajuns in Romania. Personal cred ca “ei” incearca sa puna mana pe David si pe cercetarile lui prin tot felul de metode.
  Aeleden ai citit ceva despre “Montauk”? Ce carti trebuie citite?
  Cris

  ReplyDelete
 78. Buna ziua,
  Nu stiu in ce masura David Anderson este mason, din cate spune P. Moon ar fi un fel de Cezar american. Au existat 3 locatii a “centrelor de cercetare al calatoriilor in timp” dar cel din America a fost distrus ca mai apoi guvernul American sa-i propuna lui David un parteneriat din care ei avea foarte mult de castigat. David nu a acceptat si a renuntat la 2 din centre pastrandu-l doar pe cel de la noi. Din cate scrie imi dau seama ca David este destul de evoluat spiritual.
  Poate ultimul centru a ramas in Romania din cauza ca aici masonii nu au atata influenta, nu crezi?
  Aeleden, ai citit ceva “Montauk”?
  Ce carti ziceai ca trebuie citite?
  Cris

  ReplyDelete
 79. @Cris
  Mă refeream la cele două volume ale lui Cinamar şi Peter Moon când am spus că trebuie citite. Am citit «Proiectul Montauk», dar până la un punct rămân sceptic în legătură cu cele descrise acolo, dar cercetări pentru manipularea timpului există şi acestea cred că sunt susţinute de masoni. Ei se folosesc şi de spiritism pentru a obţine informaţii despre viitor sau despre trecut. Ca să înţelegi ce comori caută ei de milenii (acestea fiind ascunse, undeva, pe teritoriul ţării noastre) citeşte «Enigme arheologice» de Alexandru Ciulean. De acest mare Tezaur, ce va fi descoperit în viitor (poate apropiat) aminteşte şi Umberto Eco în "Pendulul lui Foucault". Forţele oculte se «ocupă» intens de noi şi sau concentrat asupra ţării noastre de parcă aceasta ar fi ultima lor redută ce trebuie cucerită. Eco scrie despre un anume manifest mason «promiţând un imens tezaur ce rămâne să fie descoperit şi nemaipomenite revelaţii asupra raporturilor dintre macrocosm şi microcosm». Eu deţin informaţii de necontestat despre aceste raporturi şi cheia înţelegerii lumii va fi tocmai această simetrie macro-micro-cosmos. De aceea cred că şi referirea din profeţia masonă, la marele tezaur, este adevărată. Asta am vrut să spun mai sus, dar aici spaţiul este redus şi nu este loc de etalat păreri, ce pot să-i plictisească pe unii dintre noi, care vor spune că prea le ştim noi pe toate.
  Toate cele bune
  aeleden

  ReplyDelete
 80. Salutare!
  Aeleden ce crezi despre descoperirea din pestera Caliboara? Acele desene rupestre de peste 36000 mi de ani. Vezi cum incep sa apara descoperirile asemanatoare cu cele descrise de Radu Cinamar. Trebuie sa ne obisnuim el pentru k or sa aparadin ce in ce mai multe. Aaa, si mai ales k mai sunt si alte descoperiri acolo care nu vor fi date publicitatii si nici publicului" sunt de o importanta majora pentru omenire"
  Cu stima Ran

  ReplyDelete
 81. Ar fi multe de spus, dar parcă văd că şi peste această descoperire se va aşterne tăcerea. Pentru că istoria se scrie şi se rescrie după placul marilor puteri. La noi s-a descoperit un craniu vechi de două milioane de ani (la Bigiuleşti), cuptoare de topit metale de 600 – 800 mii ani, un fragment de aeronavă descoperit la Aiud, vechi de circa 100.000 de ani (vezi „Revanşa Daciei” de Cornel Bârsan). Apoi izvorul şi sursa scrierii Sumeriene (tăbliţele de la Tărtăria) vechi de 7500 de ani, adică aproximativ momentul stabilirii calendarului utilizat în Moldova, în timpul lui Ştefan cel Mare, conform căruia, acum suntem în anul 7.518 de la ZIDIREA lumii. Anul acesta, în apropiere de Ploieşti, s-a descoperit, sub un tumul de pământ, un schelet uman care a trăit acum 4.500 ani, deci contemporan cu faraonii egipteni
  vezi: http://www.stiriploiesti.ro/2011/05/19/faraon-de-romania/
  Ca să nu mai vorbim de zonele misterioase, cum sunt cele din munţii Bucegi, ori Dealul Măgura (Bacău), unde maşinile cu motorul oprit urcă panta dealului, de Pădurea Baciu şi altele.
  La noi glia strămoşească e plină de vestigii multimilenare, în timp ce restul Europei e o pată albă şi „ei” nu vor să recunoască faptul că din acest spaţiu a izvorât lumea actuală. Dar la un timp nu vor mai avea încotro şi vor recunoaşte.
  Aşa cum spunea Nostradamus, într-un catren la fel de ocultat, din acest neam se va revărsa lumina cunoaşterii peste lumea viitoare, căci „la poalele Munţilor Carpaţi, nu departe de Gurile Dunării, în ţara ocrotită de Dumnezeu în luptă cu diavolul, Dumnezeu va trimite pe Pământ patru savanţi (…) care vor ţine în mâna dreaptă toată ştiinţa mondială” (citat din „Istoria începe în Carpaţi”, vol III, p.136, de Eugen Delcea). Unul dintre aceştia ar putea fi contemporan cu noi, fiind pictat de părintele Arsenie Boca la biserica Drăgănescu, sub forma unui tânăr aplecat asupra unei mese pline de cărţi.
  Să auzim numai de bine
  Aeleden

  ReplyDelete
 82. Sa stii k o sa-mi fac timp sa ma duc si la biserica Draganescu.
  De la Ran

  ReplyDelete
 83. Aeleden, ce crezi ca se afla pe fundul Marii Negre ? Orice cerere de aprobare a expeditilor a fost refuzata , si nu gasesc nimic despre asta.
  Am cautat cartea “Enigme arheologice “ si nu o gasesc.
  Cris

  ReplyDelete
 84. @Cris
  Sub Marea Neagră ar putea exista oraşe scufundate. Poate chiar mult căutata Atlantidă. Este un fapt dovedit că înainte de anul 7.000 î.Hr. Marea Neagră nu exista. Ea s-a format într-un mod violent, inundând zona pe care o ocupă actual, în care era dezvoltată o civilizaţie. Supravieţuitorii ar putea fi înaintaşii traco-geţilor, iar Insula Şerpilor a fost tot ce a mai rămas din vechile tărâmuri scufundate. Eventual urmăreşte http://www.esoterism.ro/ro/civmareaneagra.php
  Baza din Bucegi, de care vorbeşte Radu Cinamar, cât şi sălile subterane descoperite în zona Buzăului pe vremea lui Ceauşescu, în care s-au găsit schelete de oameni uriaşi, ar putea fi făcute de acei supravieţuitori atlanţi. Multe din aceste dovezi arheologice dispar fără urmă. Pe cine poate deranja trecutul omenirii de se încearcă atât de meticulos şi perseverent ascunderea adevărului? Din acelaşi motiv Piramidele din Giza sunt păzite non-stop de gardieni şi nu se mai permite cercetarea şi măsurarea lor, iar turiştii urmează trasee impuse, care ocolesc anumite zone ce conţin dovezi ale unei tehnologii avansate deţinute de antici. Vezi documentarul „Codul piramidelor 2 – Tehnologii avansate”;
  http://www.youtube.com/watch?v=xf2LQnY2M2Y
  Este chiar curios că cineva se teme de nişte informaţii atât de străvechi din trecutul omenirii. Ce generează această teamă de trecut? Să fie oare reptilienii, care s-au infiltrat pe Terra în acele timpuri, şi care de atunci „parazitează” din umbră civilizaţia umană?
  P.S: Cartea „Enigme arheologice” a lui A. Ciulean o găseşti pe la bibliotecă, sau prin anticariate. Cine caută găseşte.
  Toate cele bune
  Aeleden

  ReplyDelete
 85. eu cred k sunt masonii, cei care vor sa deformeze istoria omenirii.
  Ran

  ReplyDelete
 86. Da, şi ei lucrează pentru reptilieni şi pentru "cel întunecat", deşi îl numesc Lucifer. De la un timp fenomenul OZN este dezminţit în mod sistematic, ceea ce mă face să cred că "ei" au o legătură şi cu aceşti musafiri cosmici, de la care primesc informaţii şi sunt ajutaţi în planul lor de acaparare a puterii planetare.
  Aeleden

  ReplyDelete
 87. DRAGA AELEDEN,
  am privit filmul cu piramidele mentionat mai sus. Interesant ! Apoi, intâmplator am dat si peste alte video - câteva cu Dumitru Branc din Arad, ca sa gasesc, mai târziu, informatia pe Internet, ca a murit recent in mai 2011 la numai 59 de ani.
  === http://www.branc.ro ====
  Straniu, oare de ce mor atât de devreme anume acele persoane de care avem mai mult nevoie ? Un alt exemplu este publicistul Andrei Vartic din Chisinau /mare cercetator al vestigiilor Daciei / care si el a a murit acum câtiva ani tot in apogeul vârstei. Ce crezi, dumneata, de toate acestea ?

  ReplyDelete
 88. Dragă Get-Be-Get, unele cazuri de morţi subite în rândul unor oameni importanţi şi într-un moment anume, dau de bănuit că parcă ar fi planificate de o „mână nevăzută”. Tot pe la 68 de ani a murit şi Constantin Nicolăescu-Plopşor. El descoperise în anul 1962, pe Valea lui Grăuceanu, din Bugiuleşti — Tetoiu, jud. Vâlcea, România, o tibie şi un peroneu ce păreau de hominid. Le trimite la ruşi pentru datare şi aceştia le plasează cu circa 1,8 milioane de ani în urmă. Plopşor moare, fiul său încearcă să continue munca tatălui, dar specialişti olandezi spun că aşa ceva e imposibil şi oasele respective nu sunt umane. La cutremurul din 1977 clădirea unde erau artefactele ia foc şi oasele cu pricina dispar. Cel mai vechi om de pe Terra nu are voie să fie din România.
  La fel de ciudat mi se pare şi acel „turist” găsit mort într-un cort instalat pe Valea Morarului, în Bucegi. Tipul era bine echipat, nu-i lipseau nici banii din cort, nici telefonul, doar actele de identitate. Nu-l revendicase nimeni câteva luni bune. Oare o agentură străină îşi revendică agenţii morţi la datorie pe teritoriu altei ţări? Ce căuta acel om în Bucegi cam în perioada în care a căzut şi elicopterul israelian? Într-o anume măsură (chiar dacă nu 100%) această întâmplare mă face să cred că baza descrisă de Radu Cinamar există şi stârneşte interesul mai multor puteri.
  Aici pe Pământ dintotdeauna a existat o luptă permanentă pentru supremaţie, dar mai este una şi în Cer: pentru Adevăr şi Dreptate. Mi-aş dori s-o câştigăm pe aceasta din urmă.
  Să auzim de bine
  Aeleden

  ReplyDelete
 89. Super,super interesant,captivant si tot atat de adevarat,am citit ei eu cartile cu pricina si ma rog sa se termine cat mai repede chinurile romanilor,am fost si la manastirea Prislop...
  Mara

  ReplyDelete
 90. @Mara,
  eşti pe lungimea de undă potrivită. Vom trece peste aceste vremuri tulburi cu ajutor de la Cer, dar va mai dura un pic până la prăbuşirea acestui gen de societate aberantă, «concepută» special pentru a umili creştinătatea şi a îndepărta lumea de credinţă.
  La Prislop ai întâmpinat ceva semnificativ, cum povesteşte Ran mai sus?
  Aeleden

  ReplyDelete
 91. Dupa cum observi Aeleden nimic nu este intamplator si oricum nu cred in coincidente, faptul k oamenii sunt alesii pentru anumite lucruri de care omenirea va avea nevoie mai tarziu.
  Ran

  ReplyDelete
 92. Ran, spuneam la începutul anului că în 2011 teoria relativităţii va cădea, pentru că este doar o teorie abstractă şi atât. Ea a fost chiar puţin „ajutată” de adepţii lui Einstein să i se potrivească predicţiile cu observaţiile.
  De asemenea, spuneam că „particula lui Dumnezeu”, căutată prin experienţele de la CERN (Geneva), nu poate exista, pentru că materia se divide la infinit. Şi experienţele au arătat că aveam dreptate. Eventual vezi: http://fymaaa.blogspot.com/
  Dar cercetătorii tind să sară din lac în puţ, acceptând în locul universului cu 4 dimensiuni al lui Einstein – Mincowski, un univers cu 11 dimensiuni. O altă aberaţie. Ce mă distrează, e faptul că după atâtea mii de experimente şi cheltuieli enorme, cercetările nu au putut stabili constanta de cuplaj pentru gravitaţie (similara, la nivel gravific, a constantei electromagnetice de cuplaj egală cu 137,036 la puterea minus unu). Eu am ajuns la calculul acestei constante, care paradoxal, este înscrisă şi în Marea Piramidă, în orbita satelitului marţian Phobos şi chiar în măsura orbitei Terrei. Oare cine a încifrat-o acolo?
  Mai spuneam eu că în 1993 am fost răpit de fiinţe nepământene şi nu credeau prea mulţi. Dar se pare că anumite informaţii au început să fie desecretizate. Vezi http://www.youtube.com/watch?v=8oF9ESRFgA8&NR=1 şi anume filmuleţul „Un ofiţer român rupe tăcerea în privinţa OZN-urilor”.
  Până la urmă adevărul va ieşi la lumină, iar ştiinţa va demonstra că lumea aceasta are un anume grad de virtualitate, fiind o iluzie în raport cu o existenţă foarte subtilă, cu mare forţă creatoare şi căreia îi spunem Dumnezeu.
  Spectacolul istoriei merge mai departe şi acesta va fi favorabil românilor. Trebuie să credem cu toţii acest lucru şi aşa se va întâmpla.
  Numai bine!
  Aeleden

  ReplyDelete
 93. Apropos , Aeleden Am aflat dintr-o sursa autorizata faptul k exista "departamentul o" dar sub alta forma si k ce este scris in Viitor cu cap de mort Cam 70% este real. Nu pot sa-ti dau mai multe inf deocamdata. Tine cont k respectiva sursa are puteri asa zise paranormale.
  Ran

  ReplyDelete
 94. Ran, am intuit încă din replica ta scrisă pe 25 septembrie că ai avut o anume revelaţie şi probabil „sursa” ta ştie ceva şi despre viitor.
  Aeleden.

  ReplyDelete
 95. Criza actuală e concertată de elita mondială şi, printre altele, se ţinteşte distrugerea României, ca apoi să fie cumpărată pe nimic. A se vedea

  http://lumeamea.blognou.ro/category/distrugerea-romaniei/

  Un blog ortodox cu articole bune,
  În ce măsură ne vor ajuta cei din „departamentul zero” să dăm planurile „iluminaţilor” peste cap? Ar fi o minune să reuşim, la câte multinaţionale ne râvnesc şi abia aşteaptă să ne aibă ca sclavi.
  aeleden

  ReplyDelete
 96. Ran, zici că ai informaţii noi legate de relatarea lui Radu Cinamar, referitor la baza din Bucegi, despre care nu poţi spune prea multe. Aş fi curios ce şti despre al treilea tunel (cel central) care, se bănuieşte, duce spre interiorul Pământului. Poţi să-mi spui ceva? Eu personal nu cred în Pământul gol la interior şi sunt în căutare de argumente pro sau contra acestor ipoteze.
  Aeleden

  ReplyDelete
 97. Eu unul cred k exista.1.jules verne nu cred k a scris de dragul de a scrie.2. exista pe net odescoprire prin anii 68 cand o echipa de foraj petrolier a ajuns la adancimea de 7 km iar de acolo s-a auzit strigate de ajutor uman, iar acei oameni s-au ingrozit de cele auzite si au crezut k este iadul. Acest lucru s-a intamplat in Siberia. cauta pe net Strigate din pamant din Siberia si imi spui parerea ta.
  Ran

  ReplyDelete
 98. Ştiam filmuleţul cu pricina, dar vezi tu, nu tot ce se vehiculează pe net sunt lucruri în cate să poţi avea încredere. În schimb sunt dovezi ştiinţifice de necontestat că Pământul creşte în dimensiuni şi în ultimele 200 milioane de ani raza geoidului s-a dublat (vezi documentarul „Pământul creşte” la adresa
  http://www.youtube.com/watch?v=MqCt695LtbM ) şi acest fapt este incompatibil cu ideea unui Pământ gol în interior. Pentru că nu există o explicaţie plauzibilă a acestei dilatări se păstrează tăcerea în legătură cu acest subiect, deşii modul de îmbinare a continentelor pe globul pământesc evidenţiază clar acest fapt.
  Apoi, studiul propagării undelor seismice în adâncime, arată că există mai multe zone concentrice, în care viteza de propagare este diferită şi este evidenţiat un miez dens şi posibil fierbinte al Terrei.
  Mai multe argumente pro „Pământul gol” găseşti la adresa
  http://www.obiectezburatoare.20m.com/pages_RO/Partea%20I/cap5_1_ro.html
  Personal nu cred că Pământul este gol la interior şi reţeaua de tunele străvechi care brăzdează Terra trebuie că aveau alt rost, nu acela de a ajunge în lumea intraterestră, care mi se pare imposibilă. Dar nu este absolut obligatoriu să am dreptate.
  P.S.
  Credeam că „sursa” de care aminteai ţi-a „şoptit” ceva despre al treilea tunel.
  Aeleden

  ReplyDelete
 99. În chestiunea “secretele din Bucegi” se pare că se implică şi cei din grupul Bilderberg, sau aşa vorbeşte lumea (spionilor) şi de aceea a venit în România preşedintele onorific al acestui grup faimos şi ocult.
  http://www.ileanaadrianastan.com/2011/10/ce-cauta-presedintele-onorific-al.html
  Se spune că asemenea buncăre străvechi sunt şi în zona Braşovului şi sunt interesaţi de ele tot grupul Bilderberg. Să fie şi aceasta o diversiune care să ne bage în ceaţă şi să ascundă adevăratele intenţii ale vizitei unui reprezentant de seamă al bilderbergilor?
  aeleden

  ReplyDelete
 100. Salut RAN. Mai citeşti pe aici ?
  Nu m-am putut abţine şi am intervenit iar pe blogul Dianei, la un subiect despre (zice ea) „un Dumnezeu personal”. La un moment dat intervine cineva care în final spune „numai bine”. Am crezut că e Simona, fata aia de mare bun simţ pe care o şti, dar m-am înşelat şi am dat o anume replică. Drept pentru care Diana închide topicul şi zice că din cauza mea, că eu nu respect pe cei de altă credinţă.
  Pentru că acolo nu mai am posibilitatea, îi răspund aici, ca să ştie că eu respect toate credinţele, care îl au în centru pe Dumnezeu, dar nu pot fi de acord cu cei care îl resping pe Dumnezeu sau ale căror apucături contravin religiei şi bunului simţ.
  Se pare că în materie de credinţă lumea e foarte împărţită şi s-a ajuns ca vorbele bibliei să fie adeverite, după cum s-a spus „…că timpul este aproape. (şi) cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este drept să trăiască şi mai departe în dreptate; şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe. (Apocalipsa, 22; 11-12).Cu siguranţă Iisus va reveni şi va da fiecăruia „după cum este fapta lui.”
  Aeleden

  ReplyDelete
 101. Salut Aeleden!
  Imi cer scuze ca nu am mai intrat pe blog pentru k mi-am deschis o firma de organizare evenimente si am mult de alergat.
  Ce spui de 11.11.11 la ora 11.11 min? se presupune k s-ar schimba constiinta lumii si k se intampla ceva la nivel mondial? MARILE SCHIMBARI ALE LUMII SUNT LEGATE DE CIFRA 11.
  cU STIMA RAN

  ReplyDelete
 102. Se va dovedi că şi acest 11 a 11-a nu este decât un alt foc de paie. Nu va fi nimic, deşii, din punct de vedere numerologic, ar putea avea anumite rezonanţe cu destinul unora dintre noi, dar toate acestea sunt lucruri normale. Creatorul a introdus o anume mixtură numerologică în desfăşurarea evenimentelor legată de numerele 7, 17, 40, 70, 153 şi chiar 666 (vezi cartea „Dumnezeu există? Istoria spune Da” de Gheorghe Răducan, Ed. Miracol, 2000). Aceste numere abundă şi în structura constructivă a Marii Piramide.
  Organizaţiile oculte, care se amestecă în derularea unor evenimente, încearcă şi ele să imite Creatorul marcându-le numerologic şi 11 sept 2001 pare a purta semnul lor, fiind cu 11 zile înaintea echinocţiului de toamnă. Nu este întâmplare nici plasarea atentatelor din Spania (11 martie), adică cu 11 zile înaintea echinocţiului de primăvară.
  Eu susţin mai departe că un an de răstrişte pentru omenire va fi anul 2025, când se împlinesc fix 2000 de ani de la marele eveniment cosmic al ÎNVIERII.
  Numai bine şi succes la evenimente!
  Aeleden

  ReplyDelete
 103. Aeleden am vazut ca esti foarte sceptic in unele privinte si nici macar nu concepi posibilitatea si unui "si totusi". In viata calculele exacte si precise pot da erori in sensul ca intotdeauna cat am icerca sa calculam marja de eroare a unui neprevazut putem fi surprinsi si rasturnati. Fapul ca tu te legi de anumite perspective logice , rationale, cuantificabile si calculabile sau oricum vrei sa le spui te autolimiteaza in a vedea dincol de aparente, iti blocheaza perspectiva de a putea simti singur miscarile din jurul tau!
  Nu contest niciodata ca tot ceea ce ai scris aici si in alte locuri nu au la baza teorii verificabile, nu contest inetigenta ta, perceptiile tale si experientele pe care le-ai trait si le traiesti dar iti spun sincer cu toata inima ca te autolimitezi. Nu spun ca nu ai dreptate in ceea ce spui logic as fi intrutotul de acord cu tine DAR dincolo de lumea care se percepe cu 2 ochi si calulele logice se intampla ceva in care factorul timp se accelereaza de la o zi la alta si asta ai omos in calul. Iti spun eu crezi sau nu din 11.11.11 s-a modificat ceva in vibratii profund indiferent cum percepem, indiferent daca constientizam sau nu, acceptam sau nu.
  Daca ai lasa pentru cateva momente logica la o parte si ai respira golit de tot ce sti si vezi atunci cu siguranta vei percepe aceasta schimbare.In ce sens e schimarea asta e altfel pentru fiecare, eu sunt doar un om insa dincolo de tot ce s-a prezis , se scrie, se vrea au nu sa se stie singura ceriudine e ca lucruire sunt intr-o continua fluctuate a carui rezultat final tine strict de alegerea fiecaruia in paln individual iar la nivel de masa de hotararea celui ce ne-a creat!Nu avem nevoie de clarvazatori , nici de "surse", nici de profeti, nici de biblie avem nevoie de vointa noastra de a sti varianta reala, putem accesa cere acesarea informatiei, putem vedea dincolo de aparente, vom primi cu siguranta raspunsuri ( sti chiar primim de fiecare data raspunsuri insa nu de fiecare data le si credem sau le acceptam), in noi fiecare e o lupta permanenta intre rationalul logic si tot cee ce ar putea fi si tot ceea cea ar fi fost, aparent nimic nu pare sigur, nimic nu pare real , e ca un joc fara perspectiva, fara reguli si incorect un balamuc al umbrelor si neputentei in care certitudinea pare o iluzie, o revolta chinuitoare in fata neputintei! DAR e doar o aparenta caci jocul acesta murdar e la final si foarte curand buba se va sparge violent pentru unii in lumina a ceea ce am visat pentru altii!
  Asa ca oricat ar incerca unii si alti sa opreasca valul nu vor putea caci in spatele valului sta ADEVARUL!asta e mesajul meu pentru tine si va fi mai curand decat calculele tale (vei vedea)
  numai bine ioanastefania

  ReplyDelete
 104. @Ioana
  Pe blogul acelei Diana ai spus la adresa mea cuvinte care nu-ţi fac cinste. Totuşi nu-ţi port ranchiună pentru că la tine cuvintele nu sunt convingătoare. Şi şti de ce ? Pentru că îţi lipseşte argumentul.
  Vezi tu, noi în limitarea noastră (spaţio-temporală) nu ne putem permite să acceptăm prea multe noţiuni ce nu pot fi definite cu precizie pentru că raţiunea se va pierde într-un hăţiş de ipoteze, presupuneri ori fantezii şi va ajunge doar la frânturi de înţelegere, provocând învălmăşeală în minte, un adevărat „balamuc al umbrelor şi neputinţei în care certitudinea (devine) o iluzie”, aşa cum spui tu.
  Cine vrea să rămână raţional, trebuie să nu-şi încarce mintea cu noţiuni inutile, lipsite de argument şi care nu pot fi definite. Atunci, înlăturând hăţişul de gânduri (idei, noţiuni fără susţinere raţională) se va crea în minte limpezimea necesară unor abordări corecte şi la obiect. Înţelepţii merg cu limpezirea minţii până acolo încât se apără de orice gând care parazitează mintea, aşa cum, vara, caii se apără de muşte. Ei ajung uneori la o minte limpede ca cristalul, în care se poate reflecta splendoarea divinităţii. Când vorbesc ei spun multe în cuvinte puţine. Limpezimea minţii se vede şi în limpezimea unei fraze rostite de un om.
  E firesc ca raţiunea să se agaţe de logică, de aspectele cuantificabile şi calculabile ale realităţii pentru că doar aşa poate înţelege ceva din lucruri şi fenomene. Raţiunea devine neputincioasă în faţa lucrurilor ce nu pot fi disecate, care nu-şi dezvăluie structura sau nu relaţionează cu restul universului, cum sunt abisurile negre. Materie fără structură imanentă nu există în lumea noastră finită. Zadarnic se caută «particula lui Dumnezeu», căci aceasta este o himeră, materia fiind divizibilă la infinit. Si tocmai această materie infinit de discretă (Esenţa) stă la baza ei, aşa încât, din postura noastră de fiinţe raţionale, va trebui să găsim ADEVĂRUL în lucrurile finite. Si, cu siguranţă este posibil pentru că lumea e construită holografic, şi în orice părticică desprinsă din ea, oricât de mică sau de mare ar fi aceasta, se oglindeşte complexitatea întregului. Iar Creatorul a pus o anume logică în alcătuirea lumii, în baza unor numere pe care noi le numim constante fundamentale şi în baza unei matematici sacre, aşa încât calea logicii nu este una greşită în înţelegerea realităţii finite.
  E plin net-ul de „informaţii balast” care induc în eroare şi fură timpul multora cu selectarea ei, cum ar fi inepţiile despre anul 2012, centura fotonică, alinierea sistemului solar cu centrul Galaxiei (ce tâmpenie!), acum 11 a 11-a 2011, care a trecut şi probabil la anul se vor lega de 12 a 12-a 2012, urmând şi alte „revelaţii”.
  Va urma →

  ReplyDelete
 105. → continuare
  „Dacă ai lăsa pentru câteva momente logica la o parte şi ai respira golit de tot ce şti…”
  Dacă toţi oamenii ar lăsa logica la o parte, atunci lumea s-ar transforma într-un „balamuc” generalizat. Nu sunt decât două căi de abordare a adevărului: 1). Calea raţională a ştiinţelor şi a logicii şi 2). Calea spirituală, iar ambele căi tind să se apropie pentru că duc, în final, spre acelaşi adevăr. Deocamdată dacă am abandona calea raţională, va trebui să devenim în masă asceţi şi înţelepţi şi nu ne vor ajunge toţi munţii lumii pentru a trăi în meditaţie şi izolare. Alte posibilităţi de „accesare” a adevărului nu există.
  Şi dacă pe calea spaţiilor incomensurabile ne va fi imposibil să ştim concret ce este dincolo de metagalaxie sau dincolo de universul nostru finit, rămâne de abordat calea micro-cosmică. De aceea se fac atât de mari eforturi pentru a diseca particulele, doar, doar, vor găsi una fundamentală, prin care să se explice totul li să se renunţe la ideea de Dumnezeu. Şi asta e o altă eroare a cercetării timpurilor noastre pentru că materia se divide indefinit şi nu ştim încă dacă la un anume moment nu ne va fi interzis accesul la particulele care sunt temelia lumii. Oricum se pare că, din perspectiva fiinţelor finite, acest temei infinit de subtil, existând în afara spaţiului şi timpului, pune la grea încercare logica, clădită cu efortul atâtor generaţii. Nu ştim nici dacă infinitul poate fi înţeles de fiinţele finite, fiind doar apanajul divinităţii, dar suntem mânaţi de credinţa că acest Creator ne-a lăsat o mică portiţă de acces spre dumnezeire.
  Eminescu, într-o însemnare a sa, făcea următoarele afirmaţii logice:
  „1. Diviziunea materiei la infinit este foarte sigură.
  2. Diviziunea materiei la infinit este nepricepută.
  3. Aşadar, sunt lucruri foarte sigure care sunt nepricepute.”

  Să auzim de bine!
  Aeleden

  ReplyDelete
 106. Servus!
  Aeleden eu nu te cunosc personal nu stiu cine esti si nici tu pe mine! suntem doua entitati cu experente diferite eu am ajuns la concluzia ca indiferent cum privin lucrurile si ce logica vrem sa urmam, indiferent de cifre si preconizari, indiferent de cailea si manifestarile noastre cu totii vrem alceva vrem ADEVAR oricare ar fi el, vrem ca in lumea asta sa se joace cu cartile pe masa cinstit si fara sa ipocrizie nu crezi ca am dreptate, nu crezi ca indiferent de ceea ce percepem fiecare in felul lui, filtram prin propiile trairi si raportam totul la propia intuitie, logica sau la ce vrei tu, cu totii cei ce titesc astfel de bloguri vor o alta lume acum si aici, nu crezi ca constient sau nu avem acelasi punct comun pe care vrem sa-l definim si sa mergem mai departe!!!!??
  eu ti-am transmis un mesaj si nu de la mine de la cine concret nu pot defini i-al cum vrei crezi ce vrei (crede-ma nebuna si irationala ) oricum nu conteaza daca ma insel eu sau tu fiecare poate se insala poate are dreptate stii ce conteaza e acel punct comun unic pentru toata omenirea acel adevar unic la care tindem.
  Iti respect parerile doar ata si vom vedea cine e cel mai aproape de "ceea ce este cu adevarat" in aceasat holograma iluzie viata cum vrei sai spui. mie nu imi plac calculele,termenele limita , preconizarile si sti de ce, pentru ca traiesc iar viata (tot ce inseamna viu dar tot)e o anomalie irecuperabila a logicii si matematicii. Chiar nu conteaza acum in balamucul asta de provocari si manipulari cine ce a spus cine ce spune aici si acum conteaza doar ce simtim noi iar eu simt ca acel ceva(orice ar fi el) e foarte aropare sa se manifeste si acel ceva va deschide confuntarea intre ce a fost si ce pare ca ar fi fost (sper ca ma intelegi.
  Numai bine si sa sti ca nu esti singurul care lupta, fiecare o facem pe calea noastra oricum mai curand decat calculele tale ne vom intalni cu totii in acel punct comun spre care toti tindem. Nu vreau sa spun mai multe ca sa nu o iei ca pe o provocare, chiar sincer eu te inteleg mai mult decat crezi tu si nu am nici o satisfactie sa te contrazic.
  ioanastefania

  ReplyDelete
 107. Draga Aeleden,
  Descoperirile continua:
  tot navigând pe net, am dat de o fraza:
  "In ziua mortii /asasinatului/, Eminescu scrisese afara, in curte, pe nisip:
  " Isus Christos a fost un dac ".
  Sa stii ca iti citesc mesajele cu mare placere,
  si m-ar interesa, ce crezi tu despre aceasta
  si despre multe altele ?
  Multumesc anticipat.

  ReplyDelete
 108. @Get Beget
  Am intrat în criză de timp şi nu ţi-am răspuns.
  Sunt câteva aspecte clare, ce nu pot fi înţelese decât în ideea că Noul Testament este, de fapt, religia dacilor.
  1. Cum vă explicaţi faptul că apostolul Andrei a venit în Dacia, undeva, prin zona Dobrogei, a ţinut câteva cuvântări, a hirotonit preoţi şi apoi, ca prin farmec, toată Dacia s-a creştinat. Aşa ceva nu este posibil pentru că tradiţia religioasă a unui popor nu poate fi schimbată. Şi totuşi Dacia s-a creştinat, abandonându-şi, spun istoricii de serviciu, zeii şi religia. Pentru acest fapt nu există decât o singură explicaţie: religia propovăduită de sf. Andrei era aceeaşi cu religia dacilor. În acest fel, toate ritualurile bisericii creştine sunt o continuare firească a ritualurilor religiei lui Zamolxi.
  Dacă religia dacilor ar fi fost ceva diferit de cea a lui Iisus, ar fi existat opoziţie şi s-ar fi păstrat secte ale vechii credinţe, până în ziua de azi. Şi totuşi este curios, la evrei nu a putut fi acceptată dogma lui Iisus, având opoziţia apărătorilor Vechiului Testament. Cum e posibil ca evreii să se opună unuia „de-al lor”, iar dacii să-l îmbrăţişeze fără rezerve? Mai degrabă era invers: Iisus nu era evreu şi era din neamul dacilor.
  2. În multe locuri Iisus se adresează evreilor cu apelativul „voi”, ca şi cum el se considera de alt neam. (ex: Ioan 10;34 unde Iisus spune „Nu este scris în legea voastră…”, apoi Matei 21; 43 „De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei”)
  3. La fel de ciudat este faptul că tot ce ţine de cultura dacilor a fost meticulos îndepărtat. Chiar şi jurnalul lui Traian, despre expediţiile sale în Dacia, a dispărut subit. Nu cumva şi prin acţiunea regelui Carol I de a „subtiliza” tăbliţele de aur găsite la Sinaia s-a dorit tot ascunderea adevărului. Gestul lui de a distruge nişte informaţii străvechi, cu valoare incomensurabilă pentru neamul nostru, este incalificabil. Se pare că pe reptilianul ăsta l-a durut în cot de români şi de România.
  4. O altă chestiune este legată de cămaşa lui Iisus. Cum de s-a păstrat până în ziua de azi giulgiul, în care a fost înfăşurat trupul lui Iisus, care era o simplă pânză, iar despre cămaşa lui Iisus (cea pe care călăii săi nu s-au îndurat s-o rupă pentru a împărţi bucăţile rezultate între ei şi au dat cu zarurile pentru ea) nu se mai ştie nimic. Ce-i putea impresiona aşa de mult pe nişte călăi fără inimă la acea cămaşă? Oare nu faptul că era ceva ce nu vedeau în ţinutul lor în fiecare zi, deosebindu-se de portul lor obişnuit? Nu cumva acea cămaşă a ajuns şi ea în posesia societăţilor secrete, sau în catacombele Vaticanului, care în acest fel au cunoştinţă de faptul că Iisus nu se purta în portul evreiesc, ci era îmbrăcat cu o ie dacică?
  5. Sunt multe şanse ca Iisus să fi fost dac. Chiar şi numele bunicilor săi IO-Achim şi Ana sună româneşte. Cu siguranţă papa Ioan Paul al II-lea a dorit să ne sugereze obârşia mamei lui Iisus de pe aceste meleaguri, atunci când a spus că „România este grădina Maicii Domnului”.
  De aceea evreii l-au ucis; pentru că nu era din neamul lor. De asemenea, profeţiile din Vechiul Testament spuneau clar că Iisus se va naşte „în casa lui David”. De ce profetul nu a spus „din neamul lui David”? E şi aici un semn de întrebare.
  Concluzia? Cineva manipulează lumea şi se încearcă ascunderea adevărului. Acest adevăr este legat de neamul românilor.
  Eu cred că aspectele prezentate sunt suficient de obiective pentru a da de gândit. Cine are timp, desigur… dar cei pasionaţi îşi fac timp totdeauna.
  Cu respect
  Aeleden

  ReplyDelete
 109. Wall Street de România

  Timpuri pustii şi-ntunecate
  Când domnul Ban e împărat
  Peste elite idioate
  Uitând de unde au plecat

  Politruci ţâşniţi din urbe
  Neica nimeni până ieri
  Împroaşcă-n lume praf de vorbe
  Râvnind mărire şi averi

  Puţin le pasă de cei mulţi
  Şi s-au trezit ciobani la stână
  Dar sunt doar trepăduşi mărunţi
  În sindrofia francmasonă

  Străinilor le dau favorul
  Să ne ia pâinea de pe masă
  De am ajuns cu binişorul
  Minoritari la noi acasă

  Cu diplome luate-n valută,
  Dar susţinuţi de-a lor mafie
  Anagramaţi cu minte scurtă
  Se cred stăpâni peste vecie

  Pe vorbe fără de temei
  Aţi ocupat funcţii bănoase
  Şi-aţi vândut ţara pe doi lei
  Să luaţi comisioane grase

  Români suntem, plini de nevoi,
  Dar ne vom ţine de cuvânt
  Şi-o să daţi totul înapoi
  Cât de curând.

  Aeleden

  ReplyDelete
  Replies
  1. aeleden poti sa-mi trimiti un e-mail pe adresa mea?
   nu sunt strain de aceste informatii, mai ales ca stau linga Ceahlau...
   vreau sa discutam desprea acestea, te rog
   lpctln@yahoo.com

   Delete
  2. De când m-am declarat anticapitalist, antiglobalizare, anti-jidani şi împotriva sistemului actual, am calculatorul urmărit (chiar şi acum mă avertizează antivirusul) şi de aceea nu mai am încredere în nimeni.
   Dacă ai ceva de spus spune aici, la vedere!
   Numai bine!

   Delete
  3. Ehe, suntem monitorizati toti intr-o masura mai mare sau mai mica, dar multi aplica politica strutului: isi baga capu-n nisip si isi zic ca-s vorbe goale, dar in adancul inimii lor stiu adevarul.

   Delete
 110. Cred ca sunteti la curent cu ceea ce a scris Radu Cinamar ( e pseudonim ) despre descoperirea din Bucegi, in cartea "Viitor cu cap de mort "
  Care este parerea d-voastra?
  In alt subiect ...miscarea giroscopica isi creiaza singur un camp gravitational propriu care anuleaza pe cel existent in afara lui....

  ReplyDelete
  Replies
  1. - Mi-am exprimat părerea despre Radu. C şi aici, pe acesată pagină, dar şi pe alte bloguri cum ar fi:
   http://dianasinger.ro/2010/06/23/radu-cinamar-sau-marian-dracu/
   http://www.umbluliber.com/carti/pergamentul-secret-radu-cinamar/
   - Referitor la a doua chestiune, părerea mea este că un câmp gravitaţional reprezintă o emisie corpusculară ultradiscretă din interiorul corpurilor. În acest fel corpurile se consumă în timp (pierd masă), care este pulverizată în câmp gravitaţional şi de aceea apare expansiunea universului şi a oricărui sistem ponderabil legat gravitaţional.
   Acel giroscop care îşi păstrează mult timp direcţia axului de rotaţie neschimbată, susţinut fiind chiar într-un singur punct de sprijin, este un efect al conservării momentului de inerţie şi nu poate fi vorba de generarea de câmp gravific contrar celui terestru.
   Teoria relativităţii generalizate (TRG) încearcă să explice unele aspecte ale interacţiunii gravitaţionale plasând corpurile într-un spaţiu cu 4 dimensiuni. În acest fel câmpul apare în ecuaţii ca o deformare a spaţiului fizic, deşi în spaţiul cu 3 dimensiuni analiza relativistă este echivalentă cu adăugarea unei forţe corective la legea lui Newton. Consider greşită calea relativistă, care ţine ştiinţa gravitaţiei pe loc de o sută de ani.
   Eu am găsit o cale simplă de explicare, în spaţiul firesc tridimensional şi am obţinut rezultate mai bune atât pentru avansurile de periheliu ale planetelor, cât şi pt corecţia perioadelor de revoluţie planetare. (ex TRG aduce perioadei de revoluţie a Terrei o corecţie de 100 de secunde per secol, ceea ce nu este în acord cu observaţiile. Dar nimeni nu spune nimic despre asta. Teoria mea prevede pentru această corecţie 11 secunde per secol ce trebuie adăugate în calendar, aşa cum arată realitatea).
   Mai mult decât atât, interpretarea mea permite calcularea constantei de cuplaj specifică interacţiunii gravifice, adică similara constantei de structură fină, din teoria atomului, egală cu 137,036 la puterea minus unu.
   Timpul va arăta că interpretarea relativistă dată gravitaţiei este o aberaţie şi adevărul este dat de prezenţa unei forţe de tip Lorentz, care aduce multe corecţii mişcării în câmp gravific şi dă caracteristici matematice mai fascinante abisurilor negre sau blak-holes, cum simplist şi neinspirat le-au botezat occidentalii.
   Numai bine!

   Delete
 111. Multumesc pentru lamuriri , asta pentru ambele chestiuni.
  Sunt intru totul de acord cu d-voastra.
  Salve.

  ReplyDelete
 112. De ce ..nu mai e timp sa ne iubim?

  http://www.youtube.com/watch?v=baCcUgfaPf8&feature=related

  ReplyDelete
  Replies
  1. „Ţara arde şi baba se piaptănă”
   P.S.
   - Dacă eşti Dacus, cel ce ai postat pe
   http://www.jurnaluldevrancea.ro/opinii/adrian_botez/4804-cazul_dacia_romania_mare_o_autentica_tema_de_meditatie.html?p=1
   atunci diversiunea ta e slabă. Mi s-a şters comentariul acolo, dar l-am pus la loc şi o să-l pun până vă plictisiţi. Scoate-ţi reclama care susţine proiectul Roşia Montana. Zăcământul aurifer de acolo trebuie naţionalizat. El aparţine poporului român şi trebuie exploatat de români şi nu de venetici veniţi de aiurea.
   - Dacă eşti special_alina, atunci trebuia să-ţi dai seama că, având în vedere statutul meu de ŢĂRAN până în măduva oaselor, nu agreez femeile care „pescuiesc” bărbaţi pe internet.

   Delete
  2. _"Aeleden", ...-1) _ Se spune: ...-"Tara arde si baba si-o piaptana", ...

   -2) _ Nu deznadajdui, fiindca, ...iata: ...

   = SCRIPTURILE vorbesc despre [o] FAGADUINTA /"promisiune" - Vedeti si previziunile Vangheliei VANGA, precum si cele ale indianului Sundar SINGH, ...despre ROMANIA, ...care sint in cocordanta cu prorociile / Scripturile _ Romania 1/15 ;

   = Ca orice "fagaduinta / promisiune" nu putea fi facuta pentru trecut, adica "CELE FAGADUITE NU SUNT PETRECUTE", "Cartea fiind PECETLUITA pana acum in "vremea sfarsitului" _ Daniel 12/[1],4,9, ...cand: ..."Dupa cum terebintul si stejarul i-si pastreaza butucul din RaDACIna, cand sint taiati, tot asa o samanta sfanta se va naste iarasi din poporul acesta"_ Isaia 6/[8],9-[13], ...iesit din "Tatal Itelepciunii" care talcuit se zice BAAS_ARABIA sau BASA_RABI_A sau BASARABIA -adica ROMANIA.

   = Dar OMenirea nu a inteles SCRIPTURILE si nici faptul ca acestea contin "REVELAREA" viitorului, adica, toate urmand a se produce "nu in timpul (?!)imperiului roman ci "la romanii" prin "devenire" din Romania 11/8; _ Isaia 6/[8],9,11,2012,13.

   = Citind in Isaia 1/21,23; 3/12; _ Mica 3/11; _ Romanaia 16/18, ...a trebui sa "talcuiti / talmaciti" cuvantul "daruri", ...prin: ...

   ..."daruiri", "zecime", "danii", "zeciuieli, "taxe","impozite", pe care "le cersesc" / le percep "legiuitorii romani", prin "soldatii romani", ...-care, adica, sunt in solda / platiti de Poporul Roman,...-"carmuitori si indrumatori" _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/26-30; 9/3; _ Mica 2/1,2; 7/3,4, ...care "merg mana-mana", la toate nivelele si in toate categoriile "Administrative si Religioase", ...[si], ...care mai demult timp "sunt pe urmele Mele, impotiva Mea si a Poporului Meu _ Romania 11/3, ...prin "soldatii romani", care au zis si vor zice : ...-"Iata unul care agita norodul" _ Luca 23/10-14.

   = Majoritatea "soldatilor / legiuitorilor romani" lupta si pe fata si "tainic" stiindu-se aparati "din afara", ei insisi fiind in "solde straine" iar in ROMANIA ca "mercenari venetici" care nu au patrie si nici un POPOR ROMAN pe care sa-l apere impotriva "vanturilor" Calului TROIAN pe care "l-au bagat" grecii si barbarii de cativa ani in Cetate.

   = Cu stima.-Mesia _ Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Isaia 6/8,9-[13]; 52/6 -Moise _ *Iata-Ma!*; 65/1; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18]; _ Ioan 4/[25],26.

   Delete
  3. Vorbeşti bine Mesia. Spui lucruri plăcute urechilor de români, care le gâdilă orgoliile, auzind ce strămoşi luminoşi am avut, dar sunt şi alte voci care se aud din tine. A fost o scăpare să scrii o asemenea formă a proverbului românesc, cu baba care „şi-o piaptănă”, care nu poate fi compatibilă cu un Mesia. Dacă oamenii aşteaptă ceva de la tine, în ideea că te consideri aşa de sus…ei bine… trebuie să nu faci nici o greşeală.
   Tu vrei doar să atragi vizitatori. De aceea foloseşti şi pseudonimul meu pe al tău blog. Ai observat că eu atrag vizitatori.
   Sunt de acord cu unele lucruri pe care le spui, dar nu m-ai convins că eşti Mesia. Dimpotrivă.

   Delete
  4. _"Aeleden", ...-Forma in care "ai auzit / potrivit" ...proverbul in discutie, ...potrivit unui alt proverb Romanesc, ...despre cum nu ai auzit bine [nu esti singurul] ...care este forma / expresia exacta, pe care am postat-o, ...spune: ...

   _"Surdul nu aude dar le potriveste", ...

   ...iar, daca zici tu ca, a-ti redact / prezenta, forma exacta a unui proverb este de natura a-ti revela unele "compatibilitati", ...te va pastra la nivelul in care esti _ Romania 11/8 [vezi si trimiterile la versete]; ...

   ...-Cat despre faptul ca ..."nu te-am convins ca Eu sint Mesia", ...[nici] nu constituie [de fapt pentru nimeni] o problema, ...pentru ca asa cum este scris, ...
   ..."Cine are urechi de auzit, sa auda" _ Matei 11/15 [vezi si trmiterile la versete], ...ceea ce inseamna, ca, ...multi "au urechi de auzit, [si], doar atat", ...[iar] daca ..."din facere / din nastere", ...nu-ti este dat sa poti primi Cuvantul Acesta _ Matei 19/11, ...este problema ta / ai probleme de perceptie / "de auz" _ Isaia 6/[8],9; _ Matei 7/13,14, ...-"Veti auzi cu urechile voastre si nu veti intelege, ...veti privi cu ochii vostri si nu veti vedea" _ Matei 13/13,14, ...caci nu intamplator este scris _ Luca 18/8; [16/29,31]; _ Ioan 8/21,23,24;

   = Daca nu crezi ca Eu sint Acela _ Ioan 8/21,23,24, ...nu Ma deranjeaza, ...dar stiu ca "nu Mi-ai raspuns la [o] intrebare(a) anterioara [in pagina "Sfatuitoarea"]: ...

   ...-*Cum, si / sau dupa ce vei cunoaste /[re]cunoaste pe Acel Mesia pe care-L astepti "la venirea a doua", ...astfel incat sa nu fii inselat de vre-un "profet fals" [cum ai zis]*; ...

   _ Neraspunzandu-Mi la intrebare, i-ti ramai singur dator, nemaivorbind despre "anonimitatea" sub care postezi, ...ca sa nu mai vorbim despre, [ca], ..."anonimi / Aeleden" sint(eti) "o multime" [vezi "google.ro"], ...in timp ce *Mesia* ...[doar] ..."Unul / Unsul" -*Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela* _ Ioan 4/[25],26.

   - Daca i-ti declinai cu decenta si demnitate identitatea reala si "nu-ti ascundeai datul cu presupusul si cu parerea" ...sub "pseudonim / anonim", ...fii sigur ca ti-as fi mentionat numele real, oriunde, nu numai in pagina *Mesia*.

   = Cu stima. -Mesia.

   Delete
  5. _*Re[venire(a)], ...la mesajul [drept(ul) la *Re(plica)*], ...inca nepostat de "Admin", ...

   _"Aeleden", ...-Forma in care "ai potrivit / auzit" ...proverbul in discutie, ...conform unui alt proverb Romanesc, ...despre ...”cum nu ai auzit bine” ...[si, ...nu esti singur(ul)] ...care este forma / expresia exacta, pe care am postat-o, ...spune: ...

   _*Surdul nu aude dar le potriveste*, ...

   ...iar, daca zici tu ca, a[-ti] redacta / prezenta, forma exacta a unui proverb este de natura a[-ti] revela unele "compatibilitati", ...te va pastra la nivelul in care esti _ Romania 11/8 [+ trimiterile]; ...

   ...-Cat despre faptul ca ..."nu te-am convins ca Eu sint Mesia", ...[nici] nu constituie [de fapt pentru nimeni] o problema, ...pentru ca asa cum este scris, ...

   ..."Cine are urechi de auzit, sa auda" _ Mat.11/15 [+ trimiterile], ...ceea ce inseamna, ca, ...multi "au urechi de auzit, [si], doar atat", ...[iar] daca ..."din facere / din nastere", ...nu-ti este dat sa poti primi Cuvantul Acesta _ Mat.19/11, ...este problema ta / ai probleme de perceptie / "de auz" _ Is.6/[8],9; _ Mat.7/13,14; 13/13,14 -"Veti auzi cu urechile voastre si nu veti intelege, ...veti privi cu ochii vostri si nu veti vedea", ...caci nu intamplator este scris _ Luc.18/8; [16/29,31]; _ Ioan 8/21,23,24;

   = Daca nu crezi ca Eu sint Acela _ Ioan 8/21,23,24, ...nu Ma deranjeaza, ...dar stii ca "nu Mi-ai raspuns la [o] intrebare(a) ...[din pagina "Sfatuitoarea"]: ...

   ...-*Cum, si / sau dupa ce vei cunoaste /[re]cunoaste pe Acel(a) Mesia pe care-L astepti "la venirea a doua", ...astfel incat sa nu fii inselat de vre-un "profet fals" [asa cum ai zis]*; ...

   _ Neraspunzandu-Mi la intrebare, i-ti ramai singur dator, nemaivorbind despre "anonimitatea" sub care postezi, ...[si, tot asa] ...ca sa nu mai vorbim despre, [ca], ..."anonim(i) / Aeleden" sint(eti) "o multime" [vezi "google.ro"], ...in timp ce *Mesia* ...[doar] *Unul / Unsul* -*Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela* _ Ioan 4/[25],26.

   - Daca i-ti declinai cu decenta si demnitate identitatea reala si "nu-ti ascundeai datul cu presupusul si cu parerea" ...sub "pseudonim / anonim", ...fii sigur ca ti-as fi mentionat numele real, oriunde, nu numai in pagina *Mesia*.

   = Cat despre [ca] ...”nu te-am convins ca Eu sint Mesia”, ...[iata, ca], ...nu doar pentru tine “sint ridicat” _ F.Ap.3/22; 7/37, ...ci pentru aceia care cauta Calea, Adevarul si Viata _ Ioan 14/6,[7], ...pentru cei infometati _ Mat.4/4, ...si insetati de Adevar _ Is.55/1, ...[acum] ...in mileniul III, ...a treia zi _ 2 Pet.3/8, ...[ziua de pe urma] ...care este ziua cea mare a praznicului _ Ioan 7/37, ...la care ...*Toate popoarele sint chemate* _ Is.55/1,6-9,[10],11,2012.

   = Te rog sa nu uiti, ..._ [ti-]ai ramas dator, sa-Mi spui, ...cum Ma vei [re]cunoaste, ca Eu sint Acela _ Ioan 4/26, ...potrivit fagaduintei _ Deut.18/15,18, ...care am sa [va] spun toate lucrurile _ Ioan 4/25.

   = Cu stima. -Mesia.

   Delete
 113. Multumesc ca m-ai atentionat.
  Dacus e avatarul meu dar nu eu am pus prostia aia acolo.
  O mai mare tampenie nu am citit decat in acel articol care l-am gasit pe link-ul trimis de tine.
  Eu nu sustin proiectul ROSIA MONTANA.
  Acolo pe linga aur sunt si alte metale rare de o puritate remarcabila , wolfram , tugsten, etc, de care industria militara ar da kiks.
  Nu numai aurul este vizat acolo , aurul care este evident foarte important este de fapt si o acoperire pentru aceste metale.
  Dar despre asta nu se sufla o vorba !
  Reclamele alea care arata ca sunt oameni necajiti acolo si pentru asta trebuie deschisa exploatarea , este inca o diversiune marsava.
  Prefectul si primarul locului au dat legi prin care se INTERZICE ORICE ACTIVITATE industriala sau comerciala , in afara de minerit !!
  Si papusile alea care incearca sa impresioneze populatia ca mor de foame , de ce nu-i intreaba pe capii locului de ce au facut asa !!
  Si eu sunt taran , m-am nascut la tara desi locuiesc la oras.
  As banui cine mi-a "imprumutat " pseudonimul dar cum nu am nici o dovada, ma aptin in a-i divulga numele real.
  Sunt de acord cu ceea ce se spune in "Noi nu suntem urmasi Romei " a lui Napoleon Savescu
  Civilizatia umana a inceput de aici din muntii Carpati !
  Elita neagra mondiala stie asta si de aceea incearca prin orice mijloace sa distruga acest popor , singurul descendent direct din "zei"

  Acum ramane la dispozitia ta Aeleden sa crezi sau nu ca nu eu am pus MAGARIA aia acolo !!
  Pacea fie cu tine

  ReplyDelete
 114. Salut,Aeleden!
  Ma bucur sa te regasesc pe acest blog(extrem de interesant si cu unele comentarii pe masura asteptarilor).Citind cartile Aryanei Havah si ale lui Radu Cinamar cu "sufletul la gura",am trait o experienta emotionala de nedescris( mi-au "miscat"sufletul pana la lacrimi).Iti raman un prieten recunoscator pentru modul in care privesti realitatea obiectiv a acestor timpuri"tulburi";sper sa se intample ceva cu noi,cu viata noastra,sa intram in normalitate...Cat priveste pe cei care conduc din "umbra" aceasta planeta,trebuie sa se gandeasca ca si ei sunt muritori si,cu certitudine, vine un timp cand fiecare vom da explicatii pentru faptele noastre unei puteri divine.
  Asa cum ne invata Domnul Isus:"Intrati pe poarta cea stramta.Caci larga este poarta,lata este calea care duce la pieire si multi sunt cei care intra in ea.
  Dar stramta este poarta,ingusta este calea care duce la viata si putini sunt cei care o afla."(Matei 7-13,14)
  Ai facut pasi importanti spre "luminarea"sufletului tau cat si a multora care-ti apreciaza gandirea si explicatiile bazate pe logica si realism,insa,iti recomand cu prietenie si sinceritate, ca sa-i acceptam,sa ne rugam si pentru cei care,de multe ori sunt ironici la adresa noastra,brutali,au aversiune fata de parerile noastre...sa incercam sa-i iubim asa cum sunt(cred ca este singura cale spre desavarsire si purificare).Te vad o fiinta speciala si in mod sigur esti si un suflet special in care D-zeu a lasat o "scanteie".
  Cu deosebita stima,Dorin

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salut Dorine!
   Poate ai dreptate, într-un fel, dar eu cred că noi românii suntem prea toleranţi şi de aceea am ajuns să fim conduşi de unii străini de neam, care au gânduri de cotropire şi duc o luptă acerbă pentru a ne distruge. Vezi de ex:

   http://dacia.forumotion.net/t179-stop-proiectului-israel-in-romania-de-ce-1-milion-de-evrei-in-tara-noastra

   Eu am descoperit că în spatele multor bloguri se află „ei”, care sunt nişte atei violenţi, iar manipularea lor are o mare amploare. Nu uita că şi Iisus a pus bâta pe ei, la un moment dat, dându-i afară din Templu. Şi mai aminteşte-ţi că atunci când a căutat o smochină într-un pom din grădina Ghetsimani, şi nu a găsit, a uscat acel smochin pe loc. Eu înţeleg că cei care nu vor face roadele Domnului, nu vor avea viaţă pe Pământ şi neamul lor se va stinge, ca viaţa din acel smochin, dar e şi în puterea noastră să oprim expansiunea răului în ţara noastră.
   Dacă vom continua să „nu ştim ce vrem”, viitorul României poate fi pus sub semnul întrebării. Şi nu mai e timp de discuţii, ci de acţiune imediată!

   Delete
 115. Noi nu suntem urmasii Romei !!

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=duj_84hnc58

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salut Dorine!
   Poate ai dreptate, într-un fel, dar eu cred că noi românii suntem prea toleranţi şi de aceea am ajuns să fim conduşi de unii străini de neam, care au gânduri de cotropire şi duc o acerbă luptă pentru a ne distruge. Vezi de ex:

   http://dacia.forumotion.net/t179-stop-proiectului-israel-in-romania-de-ce-1-milion-de-evrei-in-tara-noastra

   Eu am descoperit că în spatele multor bloguri se află „ei”, care sunt nişte atei violenţi, iar manipularea lor are o mare amploare. Nu uita că şi Iisus a pus bâta pe ei, la un moment dat, dându-i afară din Templu. Şi mai aminteşte-ţi că atunci când a căutat o smochină într-un pom din grădina Ghetsimani, şi nu a găsit, a uscat acel smochin pe loc. Eu înţeleg că cei care nu vor face roadele Domnului, nu vor avea viaţă pe Pământ şi neamul lor se va stinge, ca viaţa din acel smochin, dar e şi în puterea noastră să oprim expansiunea răului în ţara noastră.
   Dacă vom continua să „nu ştim ce vrem”, viitorul României poate fi pus sub semnul întrebării. Şi nu mai e timp de discuţii, ci de acţiune imediată!

   Delete
  2. Total de acord cu tine. Dar care este ideea ta de actionare? Ca eu tot acolo ma blochez. Pace!

   Delete
 116. evreii...
  nu stiu de unde au aparut dar pe parcursul istoriei si-au gasit pozitii"cheie" peste tot...chiar si in imperiul roman, si pe atunci erau cunoscuti ca niste oameni foarte bogati, banii lor fiind folositi penttru intarirea armatelor ,pentru a folosi armata impotriva "Calaretilor Apocalipsei" cum ii numeau pe dacii nostri...("Dacia ascunsa" - T. Filip)
  Asa ca ... nimic nu ne mai mira.

  ReplyDelete
 117. Salut Aeleden!
  Am citit cu atentie si deosebit interes articolele de pe site-ul recomandat... extrem de interesante,dar CE PUTEM FACE??? Cum sa reactionam,cand totul este de partea "lor"...suntem extrem de neputinciiosi..."painea si cutitul"este tot la "ei".
  Mi-as dori sa nu cadem in "plasa" lor,sa ne "trezim" odata,dar CUM???
  Ne refugiem in credinta,poate doar Creatorul ne mai poate salva...ma doare foarte tare ca suntem atat de slabi(cred ca stramosii nostri ne-ar"privi" ca pe niste lasi si imbecili irecuperabili).
  Imi cer scuze ca ti-am raspuns cu intarziere,dar,cum si eu sunt un taran acaparat de problemele agricole,am incercat sa le rezolv pe toate.
  Iti doresc numai bine...poate intr-o zi voi reusi sa-ti citesc cartile!
  cu tot respectul,Dorin

  ReplyDelete
 118. Salut Aeleden!
  De mai bine de o saptamana ti-am trimis un mesaj, ca raspuns la ceea ce mi-ai scris,insa,"cineva" nu doreste sa fie publicat...Ai perfecta dreptate,in spatele multor bloguri se afla "ei"...daca scrii ceva ce nu le convine, nu-ti posteaza mesajul.
  Ti-ai reparat cabana?
  M-as bucura ca intr-o zi sa-ti citesc publicatiile.
  Iti doresc o primavara frumoasa!
  Cu stima,Dorin

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hristos a înviat!
   Dorine, s-ar părea că avem ceva comun: suntem munteni. Spuneai că străbunii tăi au trăit la poalele Parângului. Eu m-am născut la poalele muntelui Gurguiatu, plasat în sudul munţilor Bucegi.
   Nu ştiu dacă suntem cu toţii laşi în faţa strămoşilor, dar cred că istoria are un curs predestinat, pe care mulţi îl prevăd. Aici, în spaţiul Daciei, nu au cum să învingă veneticii. Pământul şi spiritele strămoşilor nemuritori îi va spulbera ca pleava în vânt. Totul se va întoarce împotriva acelora care au ca plan ascuns cucerirea României.
   Cris, istoria evreilor începe cu patru persoane care, cu câte un băţ purtat pe umeri, de care atârna o desagă, intră pe teritoriul ţării Haram, în partea de sud a Turciei de azi. Numele lor erau: Terah (cel mai vârsnic), Avraam (fiul lui), Sara (nora sa) şi Lot (nepoţelul).
   De unde veneau nimeni nu ştie nici azi şi nici Biblia nu explică de ce şi-au revendicat ei descinderea din SEM, fiul lui Noe.
   Numai bine!

   Delete
  2. Hristos a înviat!
   Dorine, s-ar părea că avem ceva comun: suntem munteni. Spuneai că străbunii tăi au trăit la poalele Parângului. Eu m-am născut la poalele muntelui Gurguiatu, plasat în sudul munţilor Bucegi.
   Nu ştiu dacă suntem cu toţii laşi în faţa strămoşilor, dar cred că istoria are un curs predestinat, pe care mulţi îl prevăd. Aici, în spaţiul Daciei, nu au cum să învingă veneticii. Pământul şi spiritele strămoşilor nemuritori îi va spulbera ca pleava în vânt. Totul se va întoarce împotriva acelora care au ca plan ascuns cucerirea României.
   Cris, istoria evreilor începe cu patru persoane care, cu câte un băţ purtat pe umeri, de care atârna o desagă, intră pe teritoriul ţării Haram, în partea de sud a Turciei de azi. Numele lor erau: Terah (cel mai vârsnic), Avraam (fiul lui), Sara (nora sa) şi Lot (nepoţelul).
   De unde veneau nimeni nu ştie nici azi şi nici Biblia nu explică de ce şi-au revendicat ei descinderea din SEM, fiul lui Noe.
   Numai bine!

   Delete
  3. _ Re: ...["Aeleden" / *Cartea lui ENOH*], ...

   ...-Iata copia unui mesaj transmis de "YahooNEWS", despre [niste] "arhive tainuite” {_ Ioan 1/1,5}, ...si care, ...posibil, sint "parti / carti -Posibil si Cartea lui ENOH" / Scrieri din Scripturi nepublicate [ascunse], ..."[des]considerate" ...ca "apocrife"/"necanonice", ...de falsificatorii de "Istoria(e)" _ Matei 23/13,14,[15], ... prin "decapitare(a) [de] "Historia(e)" -*H* -Semnul Pestilor /Hristosul _ Efes.4/[13,14],15; _ 1 Cor.11/3: ...

   ...[Urmeaza mesajul de la YahooNEWS, ...apoi "comentariul Meu" ...

   http://ro.stiri.yahoo.com/locurile-secrete-din-vatican-pe-care-nu-o-084300167.html

   -"LOCURILE SECRETE din Vatican, pe care nu o sa le poti vizita niciodata. GALERIE FOTO.

   1. Biroul Papal, cu vedere spre Piata Sf. Petru
   2. Sala de sedinta a consiliului care proclama sfintii
   3. Biroul din Apartamentele Papale
   4. Camera privata unde Papa i-a cina si primeste invitati
   5. Sufrageria papala
   6. Depozitul de sub Vatican unde Garda Elvetiana, cea mai mica armata a lumii, iti pastreaza munitia
   7. Croitoria Vaticanului
   8. Sacristia Papala, locul unde Papa pastreaza comorile mostenite de la ceilalti papi
   9. Cele trei laboratoare de restaurate a marmurilor, tapiteriilor si picturilor, care se afla sub galeriile si muzeele de la Vatican
   10. Buncarul care gazduieste arhivele secrete ale Vaticanului. Arhivele sunt formate din 80 de kilometri de rafturi care contin artefacte de o valoare inestimabila
   11. Intr-o camera de langa arhive, un barbat rstaureaza sigiliile de ceara aflate pe scrisorile trimise la Vatican de-a lungul timpului
   12. Tipografia Vaticanului, fondata in 1626, unde se tiparesc peste 5.000 de volume anual, in 15 limbi
   13. Radio-ul Vaticanului care transmite in 40 de limbi diferite. Costurile se ridica la 25 de milioane de dolari pe an
   14. Turnul Vantului, construit in 1580, a demonstrat incorectitudinea calendarului iulian
   15. Grotele de sub Basilica Sf. Petru, unde se afla trupul neinsufletit al Papei Ioan Paul al II-lea
   16. Presupusul mormant al Sfantului Petru, aflat sub basilica Sf. Petru
   17. Camera Lacrimilor."
   //////////////////////////

   ... [ Urmeaza comentariul, …aferent (pct.10.)]: ...

   10. "Buncarul care gazduieste arhivele secrete ale Vaticanului. Arhivele sunt formate din 80 de kilometri de rafturi care contin artefacte de o valoare inestimabila ", ...[adica]: ...

   ..._ “Pastreaza secret / asscuns, ...adica tainuiesc _ Ioan 1/1,5: ...

   ..."Buncarul care gazduieste", ..."80 km", ..."arhivele secrete ale Vaticanului" [?!!!], ...

   ...-Adica de ce le tineti "la intuneric" ...[in] ... "Buncarul" / [ascuns] la intuneric, ...pentru ca iubiti mai mult intunericul, decat lumina _ Ioan 3/[16],19, ...si ..."secret(e)" / ...ascundeti ce nu va apartine, ...*ce aveti de ascunss* ?!!!, ...sau, cumva credeti ca puteti sa ascundeti Adevarul / Lumina _ Ioan 1/1,5,[14]; 14/6, ...nu vreti sa va temeti ca veti fi gasiti vinovati ?! _ Ioan 16/8,[9],10-12, ...si, ca viclenia voastra va fi descoperita ? _ Mat.10/26; 12/2; _ Mar.4/[21],22, ...[si], pentru ca stati pe scaunul Meu _ Mat.23/1,2, ...facandu-va voi intre voi "invatatori si dascali" _ Matei 23/[3,7],8-10, ...care inchideti oamenilor Imparatia Cerurilor _ Mat.23/13,14, ...pentru ca nu cunoastei Scripturile / -"Cartea este pecetluita" _ Dan.12/4,[9], ...pana la Mine _ Romania 5/14, ...ridicat _ Faptele Ap.3/22, ...potrivit fagaduintei _ Deut.18,15,18, ...sa [va] descoper Calea, Lumina si Adevarul _ Apocalipsa lui Ioan 1/1; 10/7, ...potrivit cu descoperirea tainei care a fost tinuta ascunsa timp de veacuri _ 1 Cor.2/7; _ Col.1/26; _ Romania 16/25.

   = Mesia _ Ioan 4/[25],26; 3/16,[19]; 5/39; 10/8,11,2012,14,16 - Toate popoarele chemate _ Is.55/1,6-9,[10],11,2012.

   Delete
 119. ADEVARAT A-NVIAT!
  stii ce este "uimitor" la evrei? ca se numesc la fel si dupa 2000 de ani si vorbesc aceeasi limba, ei , un popor imprastiat peste tot , un popor fara istorie,fara tara, pe cand noi...cu o istorie foarte adanca, cu o tara a noastra am ajuns asa, toti au incercat si au si reusit sa ne dezbine, sa ne manipuleze, sa ne fure pana cand si limba ce o vorbim sa ne inlocuiasca cuvintele noastre cu alte cuvinte de origini turcesti, slave (" a venera" cu a "cinsti" ca sa-L putem cinsti pe Dumnezeu la un pahar de vin, trebuie sa spunem "poftim" in loc de dacicul "ce" ca asa spune buna educatie, si altele). Nu inteleg de ce ne este rusine de ceea ce suntem si este asa de greu sa gandim si sa deducem cine ne-au fost strabunii si cine suntem. Bulgarii si-au extins brusc si fara fundament istoria cu 2000 de ani ,recent, cand fata fostului presedinte Jivcov, mare "istoriolog" a declarat ca ei se trag din TRACI!!! si noi care avem atatea dovezi...fugim de ele. Dupa cum am citit intr-o carte "daca noi nu ne uitam istoria, vecinii o vor uita inaintea noastra"
  CRIS

  ReplyDelete
 120. nu stiu , inca , daca am mentionat cand am scris "a cinsti" este inlocuitorul lui "a venera". raspunsurile apar mult mai tarziu, decat le scriu, asta in cazul in care apar!

  ReplyDelete
 121. vroiam sa spun "daca noi ne uitam istoria, vecinii o vor uita inaintea noastra"

  ReplyDelete
 122. Poate ca unii dintre noi mai au si alte probleme si de acea nu apar comentariile la timpul cuvenit! Ar fi trebuit sa iti dai seama din moment ce nu am mai postat de ceva vreme ca sa intamplat ceva... Sa fii multumit ca inca mai apar si cu intarziere... intr-o zi poate ca nu o sa mai apara deloc deoarece blogul nu va mai exista. Numai bine, si altadata gandeste ca poate cel care trebuia sa iti modereze comentariile tale pur si simplu era ocupat sa se mentina inca in viata.

  ReplyDelete
 123. imi cer scuze daca am fost chiar asa rautacioasa cum ai inteles, dar acum cateva luni nu am mai putut accesa pagina asta, probabil ca cineva postase ceva comentarii prea amanuntite (asa am inteles eu). tot cam pe atunci am incercat sa las si eu cateva comentarii care nu au aparut si de aia, poate, am tras concluzia gresita.
  Si daca cineva are de gand sa inchida pagina asta , sa ne anunte din timp, ca pentru unii dintre noi pagina asta e ca "o gura de aer".

  ReplyDelete
 124. Stai linistita nu trebuie sa iti ceri scuze, dar acuma este o situatie mai dificila si comentariile se modereaza cu intarziere dar un lucru e sigur: ele se publica. Referitor la site eu nu am de gand sa il inchid, el a fost blocat de ''altii'' 3 luni, si nu cometariile au fost de vina, ci postarile. Numai Bine :-*

  ReplyDelete
 125. @Cristina,
  Iniţial Terah şi familia lui erau identificaţi de băştinaşii ţării Haran (unde au poposit, aşa cum arătam mai sus) ca „ivrim”, ceea ce însemna „cei de pe malul celălalt al râului”. Mai târziu din „ivrim” englezii au transformat cuvântul în „ebrei” şi peste altă perioadă de timp a devenit „evrei”. (vezi Max I Dimont – Evreii, Dumnezeu şi istoria; ed. Hasefer, Buc., 2000).
  Nu e nimic uimitor la evrei şi în toată desfăşurarea istoriei, ci totul este un „program” care se desfăşoară imperturbabil, aşa cum a fost implementat de Dumnezeu. Biblia a prevăzut aceste momente de răscruce şi în mod expres: 1) întoarcerea lui Israel în propria ţară „în necredinţă” şi renaşterea naţiunii evreieşti şi 2) refacerea Imperiului Roman prin actualul proiect al UE.
  Va urma alegerea unui conducător al Europei, care va fi aşteptatul Antihrist (după cum spunea şi sfinţia sa, părintele Arsenie Boca, acesta va fi un evreu).
  Toate acestea se vor instala pe neaşteptate şi atunci va veni Issus pentru ai salva pe cei aleşi. Deci timpul este mai aproape decât ne închipuim noi.
  În ce priveşte situaţia noastră, a românilor, suntem manipulaţi şi umiliţi la noi acasă pentru că lupta dusă este inegală. „Ei” sunt foarte bine organizaţi şi au experienţa războiului ascuns (practicat de secole), controlează informaţia şi banii la nivel mondial, în timp ce noi nu avem organisme specializate unui asemenea gen de atac.
  Din păcate nu avem strategii de contracarare a unui război neconvenţional, cu miză pe termen lung, acţionând precum „picătura chinezească”. Ca să nu mai amintesc de mulţi care au trădat cauza naţională, devenind slugi docile ale atacatorilor anticrişti.
  Şi să şti că istoria nu se uită, căci într-un univers finit, cum este acesta, în care existăm, nici o informaţie nu se pierde, iar atunci când vom fi capabili să accesăm baza de date a Universului, vom afla tot ADEVĂRUL în cele mai mici detalii.
  În ce priveşte atacatorilor noştri şi tuturor trădătorilor, fie să se împlinească blestemul doinit al lui Eminescu:
  „Îndrăgi-i-ar ciorile
  Şi spânzurătorile”.

  ReplyDelete
 126. am gasit ceva interesant, doua pagini:
  http://www.miscarea.net/zaharia.htm
  http://www.youtube.com/watch?v=IRS30A-1HD4
  Daca stie cineva care este prima melodie din clipul de pe youtube si poate sa-mi spuna , voi fi recunoscatoare.

  ReplyDelete
 127. Salut Aeleden!
  Faptul ca suntem munteni si ne despart doar cateva sute de km(intre Muntii Parang si Muntii Bucegi)ne face sa traim,in ciuda distantei,sentimente comune pentru acesti minunati colosi ancestrali,pentru acest pamant binecuvantat de Dumnezeu...
  Tare rau imi pare ca pentru aceasta" bucatica de timp",oferita ca dar de existenta pe acest Pamant de catre Creator, in loc sa traim o viata frumoasa,animata de sentimente inaltatoare de iubire, siguranta,bucurie,fericire...trebuie sa rabdam si sa acceptam aceste gunoaie care ne-au murdarit sufletele,ne-au transformat in sclavi la noi acasa,incertitudinea si stresul salasluiesc constant in sufletele noastre precum animalele haituite in jungla(oare ce ne-o oferi ziua de maine?).
  Doream sa-ti spun ca am citit ceva interesant pe un site”Biblioteca Secreta:Marca secreta a geto-dacilor”,ti-l recomand cu drag(daca nu-l stii deja!).Pe acelasi site am aflat de ce nu iubesc Iluminatii,Romania si multe alte lucruri extrem de interesante.
  Zilele trecute,fiind foarte ploioase,am stat in casa si am citit ,urmandu-ti exemplul:Cedrii sunatori ai Rusiei,o carte absolut minunata(inca n-am terminat-o),motiv pentru care-ti multumesc.
  Iti doresc ca rasina brazilor din Muntele Gurguiatu sa-ti aline gandurile!
  Cu multa stima,Dorin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Cris
   Adresa indicată de tine conduce la două clipuri: unul are pe fundal cântecul „Basarabie frumoasă, de trei ori ai fost mireasă”, care este din folclor, deci cu autor anonim. Al doilea clip se derulează pe fondul cântecului de luptă legionar „Noi suntem cei chemaţi să apărăm, munţii noştri cei frumoşi…” compus de Simion Lefter. Puteai găsi şi singură pe net detalii…sau trimiterea ta la aceste adrese are un substrat?
   Oricum sunt curios cât de recunoscătoare poţi fi…
   @Dorin,
   nu trebuie să pierdem speranţa, căci războiul psihologic se va amplifica şi va atinge paroxismul atunci când Anticristul va prelua comanda Europei. Ce se întâmplă acum sunt doar exerciţii pregătitoare.
   Numai bine!

   Delete
  2. _ Nu deznadajduiti, fiindca, ...iata: ...

   = SCRIPTURILE vorbesc despre [o] FAGADUINTA / "promisiune" - Vedeti si previziunile "indianului Sundar SINGH", precum si pe cele ale "bulgaroaicei Vanghelia VANGA" ...despre ROMANIA, ...care sint in concordanta cu Scripturile;

   = Ca orice "fagaduinta / promisiune" nu putea fi facuta pentru trecut, adica "CELE FAGADUITE NU SUNT PETRECUTE", "Cartea fiind PECETLUITA pana acum in "vremea sfarsitului" _ DANIEL 12/[1],4,9, ...cand: ..."Dupa cum terebintul si stejarul i-si pastreaza butucul din RaDACIna, cand sint taiati, tot asa o samanta sfanta se va naste iarasi din poporul acesta"_ISAIA 6/[8],9-[13], ...iesit din "Tatal Itelepciunii" care talcuit se zice BAAS_ARABIA sau BASA_RABI_A sau BASARABIA -adica ROMANIA.

   = Dar Omenirea nu a inteles SCRIPTURILE si nici faptul ca acestea contin "REVELAREA" viitorului, adica, toate urmand a se produce "nu in timpul (?!)imperiului roman ci "la romanii" prin "devenire" din Romania 11/8; _ Isaia 6/[8],9,11,2012,13.

   = Citind in Isaia 1/21,23; 3/12; _ Mica 3/11; _ Romanaia 16/18, ...a trebui sa "talcuiti / talmaciti" cuvantul "daruri", ...prin: ...-
   "daruiri", "zecime", "danii", "zeciuieli, "taxe","impozite", pe care "le cersesc" / le percep "legiuitorii romani", prin "soldatii romani", ...-care, adica, sunt in solda / platiti de Poporul Roman,...-"carmuitori si indrumatori" _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/26-30; 9/3; _ Mica 2/1,2; 7/3,4, ...care "merg mana-mana", la toate nivelele si in toate categoriile "Administrative si Religioase", ...[si], ...care mai demult timp "sunt pe urmele Mele, impotiva Mea si a Poporului Meu _ Romania 11/3, ...prin "soldatii romani", care au zis si vor zice : ...-"Iata unul care agita norodul" _ Luca 23/10-14.

   = Majoritatea "soldatilor / legiuitorilor romani" lupta si pe fata si "tainic" stiindu-se aparati "din afara", ei insisi fiind in "solde straine" iar in ROMANIA ca "mercenari venetici" care nu au patrie si nici un POPOR ROMAN pe care sa-l apere impotriva "vanturilor" Calului TROIAN pe care "l-au bagat" grecii si barbarii de cativa ani in Cetate.

   = Cu stima.-Mesia _ Potrivit fagaduintei _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor _ Isaia 6/8,9-[13]; 52/6 -Moise _ *Iata-Ma!*; 65/1; _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18]; _ Ioan 4/[25],26; -*Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.

   Delete
 128. _*Historia est composuerunt* _ Isaia 6/[8]-13.

  ...sau,...-Historia este mutilata /*decapitata*/falsificata /[pr(in) "Istoria(e)"], potrivit _ Is.6/[8]-13, implicit _ Dan.12/4,[9]. ...{*H* / Hristosul este "Capul" / semnul Pestilor}, ...dar _ Mat.19/11, ...ci numai cei care au "darul"/*puterea* de a primi, ...cei carora "le este dat [din facere / din "nastere"] ...*sa poata primi*" _ Luc.1/15; _ Gal.1/15.

  = Subiect implicit: ...-*Un cadou / Cadoul pentru Femeie / de ziua Femeiei / Opt Martie* _ 08.03.2012 _ Luca 9/28-30; _ Ioan 19/26.

  _ Mat.6/10: ...*Vie imparatia Ta; Faca-se voia Ta, precum in Cer si pe Pamant*,
  ...si, cum previziona *Urania*: ...-“In urma cu catva timp, Marte a intrat in Fecioara, [si, in 08 martie 2012], ...Luna este Plina in Fecioara, si Soarele in Pesti”, ... [si], cum este scris, ...[_ Fac.1/26,27; 2/23; 3/20; _ Romania 10/16], ...adica, in aceasta perioada ..."Fecioara este insarcinata" _ Mat.1/18,21-23.

  = Nu va grabiti sa ziceti ca ati inteles, pentru ca, ”totul trebuie judecat *duhovniceste*” _ 1 Cor.2/14, ...context in care, sa “nu uitati” [ca]: ...- "notiunea" / cuvantul *duhovnicesc* este devalorizat / demonetizat, de catre cei care-si zic "duhovnici", ...[si de alti indrumatori, invatatori –"carturari si farisei" _ Mat.23/[1-7],8-10, care, necunoscand "Cartea pecetluita" _ Dan.12/4,[9], ...[aceia] inchid oamenilor Imparatia Cerurilor _ Mat.23/13,14, ...dar , care nu trebuie sa fie suparati _ Apoc.3/19, ...pentru ca trebuie sa inteleaga si ei _ Ioan 16/8,[9,10,11,2012].

  _ Mat.13/34,35, -Vorbind in pilde, … [repetitia ajutand la intelegere], ...readuc in “discutie”, ...unele precizari anterioare cu unele reformulari revelatoare, postate prin diferite "pagini / site", inca din anul 2011 / *Marele An* -cum a fot numit de Ptolemeu si de catre marele proroc [Simon(a) _ Luc.5/5; _ Ioan 21/3,6] / *Urania*.

  = “Corabia [va pluti] plutea pe deasupra apelor ...” _ Fac.7/18, - [reformulat: ...-*Corabia pluteste pe deasupra apelor*, ...[cum? / cand?], -“Acum”, a treia zi [mileniul 3] _ 2 Pet.3/8, ...[cand, ce?], ...*cand Dumnezeu si-a adus aminte de Noe* _ Gen.8/1,11,2012; _ Is.6/8,[9],...[si, pe cine a trimis?] ...”pe singurul lui Fiu” _ Ioan 3/[14],16; _ Ev.1/[1],2, ...adica pe cel / primul inviat dintre cei morti _ Romania 5/14; _ Ev.1/1,3, ...-*Eu sint m-a trimis la voi* _ Ex.3/14; 4/1,[10],11,2012.

  = Dupa 6 zile _ Mat.17/1, ...in noaptea ..._ Ioan 13/[27],30}, dinaintea diminetii _ Ioan 21/4,5, adica, dinaintea zilei a 7-a _ Fac.1/27,[28]; 2/[1],2, ...”am aruncat mrejile ...” _ Luc.5/5,6 ...[cand,] in corabia lui Simon(a) _ Fac.1/27, ...era si Ioan _ Mat.4/16, ...care proroceste in pustie; ...[-Dar], ...cati au ascultat, cati au auzit, cati au inteles, si cati indrumeaza ?!, ...sa asculte "propovaduirile" facute de *Urania* ["google.ro"] _ Mat.11/13.

  = “Doi ani intregi ...[2010]...a propovaduit Pavel imparatia lui Dumnezeu, si invata pe oameni......”_ Fa.Ap.28/30,31, ...apoi a urmat “Marele An"-2011, corespunzator trimiterii celor 11 _ Mar.16/14; _ Luc.24/33; _ Ioan 1/1,5,11,14,23,41,42, ... [si], care va duce pestii prin “calvar / golgota” si prin “transfigurare / metamorfoza”, spre mare DESCHIDERE, mare VINDECARE, mare MANTUIRE.

  = Apoi [va urma] / urmeaza trimiterea celor 12 _ Mat.10/1-4; _ Mar.3/13-19; _ Luc.6/13-16, ...pentru proslavirea Fiului omului si a lui Dumnezeu in El _ Ioan 13/23,26,27,30,31,32.

  = Cu stima. –Mesia _ Cel fagaduit _ Deut.18/15,18; _ F.Ap.3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17; ...-Eu vorbesc: -"Iata-Ma!" _ Is.52/6 -Moise; 65/1; _ Romania 10/20; _ Ioan 4/[25],26; -*Vorbesc in pilde* _ Mat.13/34,35; _ Ioan 5/39; _ -Transmiteti _ Romania 10/18, ...ca sa se implineasca Scriptura _ Mat.24/14.

  ReplyDelete
 129. Din pacate istoria o scriu cei puternici si cu interese obscure, caci daca intreaga europa ar recunoaste ca de fapt totul li se datoreaza noua...altul ar fi raportul de forte aici.

  ReplyDelete
 130. „Ei” chiar au distrus cu perseverenţă, dea lungul timpului, dovezile care atestă că de aici a izvorât omenirea actuală. Au o teamă ancestrală de noi şi de aceea încearcă să ne fărâmiţeze (regionalizeze) ţara.
  Tot „ei” au dezvoltat acest sistem politico-administrativ, zis capitalist, în care cetăţeanul este încătuşat prin lege şi prin bani (taxe, impozite, datorii…), omul de rând nemaiavând nici un rol în conducerea societăţii, coordonată de “ei” prin marionete implantate.
  Dar, cum românii nu pot fi prostiţi decât dacă li se va schimba codul genetic (şi asta se încearcă prin amestecarea etniilor) s-ar putea să fim martori la revolte de eliberare din acest iad numit civilizaţie de tip occidental, care nu ne reprezintă.

  ReplyDelete
 131. Nu degeaba zicea parintele Arsenie:
  "Naşteţi copii cu gândul să fie slujitori ai lui Dumnezeu între oameni: odrasle pentru Dumnezeu.

  Căsătoria-i pentru mântuire şi prunci, nu pentru plăceri şi desfrânare.

  • Să afundăm la botez copiii.

  • Din cauza avorturilor ne vor “stăpăni” ţiganii.

  • Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei."

  Daca romanii nu mai fac copii , atunci sigur ca "ei" isi vor duce planul la bun sfarsit: disparitia neamului romanesc.

  Neam din care au rezultat si "ei" - venetici fara istorie si traditie milenara, dar care stiu specula slabiciunea spirituala a acestui neam.
  Dar sa nu uitam ca dupa orice vale urmeaza un deal...

  ReplyDelete
 132. Partea de cacao e ca aceasta "minunata civilizatie" nu reprezinta pe nimeni. E golita de continut, parca-i de plastic. E exact pe placul "elitei": ne pune-n rastel ca pe castraveti.

  ReplyDelete
 133. Aparenta dezbinare de la noi e indusă de “ei”, iar “lipsa de conţinut” spiritual, pe care o invoci este o consecinţă a manipulării ultimilor 22 de ani. Cultura unui popor constă în tradiţiile şi sărbătorile sale, pe care manipulatorii de serviciu încearcă să le înlăture punând în loc manele, festivaluri ale berii, concursuri gen „cel mai mare caltaboş” şi parăzi cu dosnici. Regretabil este faptul că mare parte dintre „ai noştri” gustă momeala şi participă la asemenea tâmpenii, impuse de uniunea antisovietică europeană. Aplaudă ca naivii nişte scene de doi bani cu cavaleri, prinţese şi figuranţi îmbrăcaţi în soldaţi romani, fără să realizeze că toate acestea sunt doar tactici viclene prin care ni se impun alte repere culturale (total aberante) în locul sărbătorilor strămoşeşti.
  Deosebirea dintre „noi” şi „ei” este aceea că „ei” au planuri de acţiune urmărite cu asiduitate sute de ani, în timp ce „noi” suntem dezbinaţi. Preşedinţii aleşi au ajuns un fel de „sergenţi de serviciu pe Companie” şi îi doare în cot de ţară şi popor. Să-i treacă mandatul cu bine, să pună ceva bănet deoparte şi în rest se supun celor care i-au plantat în funcţie (campaniile electorale se câştigă cu bani).
  Nu ţi se pare nefiresc că în timp ce în ţară totul se privatizează, conducerea ţării este colectivă? Un fel de CAP politic. „Lor” le convine această formă de guvernare pentru că este cea mai ineficientă posibil şi le permite acţiunea din umbră. Dacă pui un colectiv să conducă un vapor, acel vapor are toate şansele să se scufunde. Teama de dictatori e răspândită tot de „ei” pentru că aceştia le pot zădărnici planurile, dar dacă omul unic pus la cârmă are geniu, este de bună credinţă şi iubitor de neam, nu este un pericol pentru societate, ci o binecuvântare, mai ales în vremuri de răstrişte, ca cele pe care le trăim azi.
  Nu cred că ne pun „ei” în rastel ca pe castraveţi…cred că ne vor lua castraveţii în mână până la urmă.

  ReplyDelete
 134. De acord cu tine Aeleden. Dar sa nu ne amagim cu faptul ca noi ne alegem clasa conducatoare, caci nu e asa...nu inca. Ci ne este impusa.
  Dar asa cum spui, vremurile "gloriei lor" sunt pe sfarsite...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Câte odată mai aduce şi Cerul omul providenţial, care să salveze situaţia. Nu că ar trebui să stăm inerţi până la apariţia lui, dar o revoluţie spontană , care să scape de sub controlul „lor”, ar putea schimba multe.
   Oricum, vom asista la ceva evenimente, după alegerile din 6 nov. din SUA. Poate şi mai devreme, dacă ruşii vor veni cu vreo surpriză, deranjaţi de rachetele de la noi. Eu înclin să cred că noi nu avem de ce ne teme pentru că cheia anihilării lor nu este România, ci Turcia, deoarece acolo sunt plasate radarele care le ghidează.
   Ce o mai fi vom mai vedea, însă statele mari parcă au devenit hiene, care se bat pentru resurse şi influenţă şi consider că dacă nu se va schimba pe Terra sistemul economic, atât de distructiv, numit capitalist, peste alţi 20 de ani se vor porni războaie pentru resursele de apă.
   Numai bine
   (dacă va mai fi loc!)

   Delete
 135. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 136. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 137. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 138. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 139. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 140. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 141. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 142. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 143. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 144. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 145. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...